Thùng rác công cộng các loại
 
                      Thùng rác công cộng 60 lít
 
                     Thùng rác công cộng 120 lít

 
                  Thùng rác công cộng 240 lít 
                     Xe gom đẩy rác 660 lít 
Comments