จัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ท้ายเหมือง
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2553
ณ โรงแรมเลตรัง รีสอร์ท
 
 

 

 

 

 

 

 

Comments