Blog

Ứng dụng của Big data trong việc xây dụng hệ thống hướng dẫn chăm sóc sức khỏe

posted Jun 8, 2018, 5:39 AM by XuanThuan Nguyen   [ updated Jun 8, 2018, 5:41 AM ]

Tóm tắt từ bài thuyết trình khá thú vị của TS. Samee U. Khan, một trong những thành viên hội đồng của quỹ nghiên cứu quốc gia Mỹ (NFS).


Tiêu đề: Ứng dụng của Big data trong việc xây dụng hệ thống hướng dẫn chăm sóc sức khỏe (Big Data Recommendation Approaches for Healthcare). 
Tải bài thuyết trình tại http://toronto.ieee.ca/files/2018/06/DSP_revised.pdf


Hệ thống hướng dẫn này được xây dựng dựa vào các thuật toán Machine learning như KNN. Một số ý tưởng trong bài thuyết trình này có thể ứng dụng vào thực tế của Việt Nam hiện nay.


Trong bài thuyết trình này tác giả đề cập đến 3 tình huống (case study) như sau:


1) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân (slide 7-11)
- Nước Mỹ không có bảo hiểm bắt buộc toàn quốc do một số người Mỹ không tin vào chính phủ. Chính phủ Obama cố gắng giải quyết vấn đề bảo hiểm cho mọi người dân nhưng đã bị hủy bỏ bởi người kế nhiệm.
- Dịch vụ y tế ở Mỹ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung vô cùng đắt, nếu không có bảo hiểm thì không thể nào chi trả nổi. Ví dụ: nói về nha khoa, trám răng 1 lỗ/200$, ...
- Những người nào đi làm sẽ được công ty chi trả bảo hiểm. Nếu không đi làm thì khả năng cao là không có bảo hiểm do mua bảo hiểm tư nhân đắt.
- Có đến 93 triệu người Mỹ (gần 1/3 dân số) tìm kiếm thông tin về sức khỏe trên mạng Internet (có thể phần lớn là do không có bảo hiểm nên không thể đi gặp bác sĩ).
- Chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, 18.2% GDP tính đến năm 2018.

=> Bài toán: giúp cho những người tìm kiếm thông tin về sức khỏe online có được câu trả lời chính xác. 
=> Giải quyết: phân tích dữ liệu trên Twitter để đưa ra hướng dẫn (nhận biết vùng địa lý, các tài khoản giả mạo, ...)
Cách thực hiện chi tiết có thể xem trong bài báo: https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S1574119215001984

* Tương quan ở Việt Nam:
- Người Việt Nam ít có thói quen đi gặp bác sĩ khi có bệnh, hoặc có triệu chứng khác lạ.
- Rất nhiều người hỏi về tình hình sức khỏe trên các diễn đàn Việt Nam.
- Câu trả lời nhận được có hữu ích hay không thì không rõ.


2) Giới thiệu dịch vụ bảo hiểm phù hợp (slide 12-16)
- Ở Bắc Mỹ, sức khỏe chia ra làm nhiều loại: medical (bệnh về cơ thể), dental (bệnh về răng miệng), vision (bệnh về mắt), ...
- Nước Mỹ có 78,000 loại bảo hiểm medical, 45,000 loại bảo hiểm dental, ...
- Các loại bảo hiểm khác nhau về số tiền phải đóng, số tiền chi trả khám bệnh, các loại bệnh, ...

=> Bài toán: giúp cho một người có thể tìm được loại bảo hiểm phù hợp nhất với mình.
=> Giải quyết: sử dụng các bài toàn về ranking.

* Tương quan ở Việt Nam:
- Số lượng người trẻ có thu nhập ổn định và quan tâm đến sức khỏe ngày càng tăng.
- Số lượng các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước ngày càng tăng.
- Bảo hiểm người mua có hữu ích hay không thì không rõ.


3) Dịch vụ hướng dẫn sơ tán khi có thảm họa (slide 15-17)
- Việt Nam ít có thảm họa nên tình huống này có thể không quan trọng lắm.
Cách thực hiện chi tiết có thể xem trong bài báo:https://ieeexplore.ieee.org/document/7321052/

1-1 of 1