Trường tôi‎ > ‎

Trường học Thân thiện

                                                    KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ vào chỉ thị số 47/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam và kế hoạch 569/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Thuận Nam về thực hiện phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 30/8/2011 của Chủ tịch tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012;

        Căn cứ  công văn số 2992/SGD&ĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Bình Thuận về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 – 2012;

         Căn cứ chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012.

Trường THCS Thuận Quý, Ban Văn hoá xã Thuận Quý, Đoàn Thanh niên xã Thuận Quý, Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Thuận Quý và Hội Khuyến học xã Thuận Quý, thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012:

I. MỤC ĐÍCH

 1. Trường THCS Thuận Quý, Ban Văn hoá xã Thuận Quý, Đoàn Thanh niên xã Thuận Quý, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Quý và Hội Khuyến học xã Thuận Quý cùng phối hợp hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2011-2012. Mỗi cơ quan, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của địa phương.

2. Mỗi tổ chức, đoàn thể chỉ đạo trong đơn vị mình, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của Phong trào thi đua ở địa phương; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của phong trào.

II. NỘI DUNG

1. Đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp. Vận động và hỗ trợ cho học sinh đi học an toàn, khắc phục hiện tượng bỏ học, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học. Hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tăng cường vai trò của Nhà trường, của giáo viên, tổ chức Đoàn, Đội trong việc thực hiện phong trào thi đua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng. Xây dựng các hình thức hoạt động phù hợp để học sinh chủ động tham gia, tự điều hành một số hoạt động tập thể phù hợp. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện chỉ đạo “xây dựng mô hình nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” theo các công văn chỉ đạo  của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Triển khai giáo dục kỹ năng sống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp giữa các ban,ngành, đoàn thể  ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động của học sinh. Thành lập tổ cán bộ, giáo viên tư vấn cho học sinh. Xây dựng văn hóa học đường: xây dựng quy ước ứng xử văn hóa, xác định hệ thống giá trị của nhà trường là: Nhà Trường Văn hoá- Nhà giáo mẫu mực-Học sinh thanh lịch. Kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài nhà trường.

4. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường học một cách bền vững. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích.

5. Chủ động hỗ trợ chăm sóc, tôn vinh và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn dịp 23/11/2011.

III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONG MỘT SỐ NỘI DUNG

1. Chuẩn bị và tổ chức khai giảng:

- Đảm bảo “3 đủ”: Thống kê trẻ có nguy cơ bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở để đề xuất hướng giải quyết với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan. Hội Phụ nữ chủ trì, có hướng dẫn và làm đầu mối cùng với các cơ quan, ban, ngành thực hiện đảm bảo năm học 2011-2012 không có học sinh bỏ học do không đảm bảo “3 đủ”.

- Tháng 9 khuyến học: Tổ chức tháng 9 khuyến học; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học chủ trì kế hoạch.

- Đảm bảo học sinh an toàn khi đi học và học tập tại nhà. Phối hợp, đề xuất giải pháp để ngăn chặn tình trạng chơi game có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh tại nhà và ngoài xã hội: Hội Phụ nữ chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo an toàn trong trường học: phòng chống đánh nhau, chơi điện tử có nội dung không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác trong học sinh. Nhà trường chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể  cùng thực hiện.

- Tổ chức khai giảng: có phần “Lễ” và phần “Hội”. Đội Thiếu niên chủ trì tổ chức phần “Hội” ; Nhà trường chủ trì phần “Lễ” và phối hợp tổ chức phần “Hội”.

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới giúp học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, điều kiện, môi trường học tập.

- Tổ chức Lễ tri ân và ra trường của học sinh lớp 9. Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nhà trường cùng thực hiện.

- Tổ chức Chương trình Khi tôi 15+1 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì cùng tổ chức Đội thiếu niên tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức hoạt động dạy và học

- Rèn luyện phương pháp tự học tích cực của học sinh, khuyến khích giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích giáo viên và nhà trường tích luỹ tư liệu dạy học. Tổ chức thi trưng bày tư liệu dạy học, sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh trong các lớp học hoặc lưu trữ ở máy tính, phòng truyền thống và đưa lên website của nhà trường. Nhà trường chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban, ngành, đoàn thể cùng tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn rèn luyện đạo đức, lối sống, kĩ năng sống của học sinh trong gia đình và ở cộng đồng do Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động.

- Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua do Nhà trường chủ trì. Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội.

- Thực hiện: mỗi học sinh yếu kém về học tập đều có cán bộ, giáo viên được phân công giúp đỡ vươn lên, do  nhà trường chủ trì thực hiện.

- Tổ chức các lớp học tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh do Nhà trường chủ trì, phối hợp với Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên thực hiện.

3. Giáo dục kĩ năng sống

      - Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái và tính chủ động sáng tạo trong cuộc sống, học tập và rèn luyện cho học sinh trong nhà trường thông qua các môn học và hoạt động ngoại khoá. Học sinh trực tiếp đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước ứng xử văn hóa trong trường học, hướng tới xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường. Nhà trường tổ chức bồi dưỡng giáo viên và hướng dẫn, thực hiện.

- Tổ chức cho các bà mẹ có con đang học được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh  phổ thông. Hội Phụ nữ chủ trì tổ chức thực hiện.

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, phối hợp với Đội công tác Đồn biên phòng 450 để tổ chức giao lưu, học tập cho học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức thực hiện.

- Đoàn Thanh niên phối hợp với ngành nhà trường thực hiện tổ chức hoạt động của các loại hình câu lạc bộ trong trường học do học sinh chủ trì.

- Tổ chức Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh trong nhà trường do nhà trường chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện.

4. Tổ chức hoạt động tập thể

- Tổ chức đón Trung thu, đêm hội trăng rằm (ngày 15/8 âm lịch) vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Hội Phụ nữ và các đơn vị khác thực hiện.

- Ban văn hoá xã mời các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở địa phương phối hợp với các nhà trường đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống vào học đường. Ban Văn hoá xã phối hợp với Thư viện văn hoá xã  xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện ở địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, văn hóa địa phương, tổ chức ngày hội đọc sách trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức các trại hè và hoạt động hè của học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Tổ chức liên hoan “Hát dưới mái trường thân thiện, Mừng Đảng –Mừng Xuân” .

- Tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn (23/11/2011); hướng dẫn và đánh giá kết quả chăm sóc để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống với các hình thức phong phú từ thực tiễn. Ban văn hoá xã chủ trì.

- Bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kì quan thế giới do Nhà trường phát động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các nội dung trên đây được xây dựng thành kế hoạch của mỗi ban,ngành , đoàn thể và được phối hợp với các phong trào, cuộc vận động, hoạt động khác để thực hiện. Nhà trường là cơ quan đại diện, phối hợp các hoạt động của các bên có liên quan.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua  gồm đại diện các ban ngành đoàn thể trên  để thực hiện các nội dung trên đây và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh  công tác tuyên truyền giới thiệu sâu rộng 5 nội dung của Phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Kế hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Căn cứ Kế hoạch này, các bên liên quan triển khai trong đơn vị mình, phổ biến đến từng thành viên thực


 KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC

NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ vào chỉ thị số 47/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam và kế hoạch 569/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Thuận Nam về thực hiện phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ kế hoạch năm học 2011-2012 của trường THCS Thuận Quý và  kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012” giữa Trường THCS Thuận Quý và các ban ngành đoàn thể địa phương, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trường THCS Thuận Quý xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2011-2012 như sau:

1.      Mục tiêu

a)        Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

b)     Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

2.      Yêu cầu

a)        Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

b)        Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.

c)        Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

d)        Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.

         đ)  Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện ở cơ sở.  Nội dung phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho chất lượng giáo dục được nâng lên và có dấu ấn của địa phương một cách mạnh mẽ.

3.       Nội dung

*Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

- Sắp xếp lại phòng thiết bị mua bổ sung tủ kệ dể chuyển thiết bị xuống phòng học lập 3 phòng bộ môn Lý-Hoá-Sinh.

- Sắp xếp, sửa chữa lại hệ thống máy tính  dùng chung, củng cố mạng wireless. Tổ chức cho HS và CBGV khai thác và học tập trên mạng internet khoa học và hiệu quả. Thiết lập hệ thống thư điện tử, trang web cho tất cả các bộ phận, cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Mua bổ sung sách, tài liệu cho thư viện phn đấu thư viện đ  trong năm học 2011-2012.

-  Chăm sóc số cây hiện có. Tham mưu xã hội hoá để san ủi mặt bàng phần đất trống phía trước trường để làm sân thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể và đề nghị Trung tam Thiện Chí HTN hỗ trợ trồng thêm 300 cây nữa. Phát động phong trào trang trí lớp học có thi đua chấm điểm giữaa các lớp.

-Sắp xếp ,trang trí lại phòng Đội, thư viện, phòng hội đồng... sao cho sạch sẽ, khoa học, ngăn nắp.

-Tiếp tục duy trì việc khám bệnh định kì 1 lần / 1 năm học cho toàn bộ HS. Tăng cường công tác tuyên truyn phòng chống dch bệnh, vệ sinh  an toàn thực phẩm; Củng cố  y tế học đường. Sử dụng và bảo quản tốt khu vệ sinh giáo viên. Làm tốt công tác xã hội hoá để sửa chữa nâng cấp khu vệ sinh học sinh. Mua và đặt sọt rác trong khuôn viên nhà trường.

- Làm tốt công tác xã hội hoá để bê tông hoá phần sân chơi trước các phòng học và đường vào trường.

-Làm tốt công tác tuyên truyn v phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn khi lao động, vui chơi.

-Tổ chức cho HS chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã  vào dip các ngày Lễ -Tết.

*Nội dung 2. Dạy và học cã hiệu quả

- Chỉ đạo GV soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình bộ môn; thực hiện PPCT, nội dung giảm tải theo qui định. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt triển khai vận dụng Bản đồ tư duy trong giảng dạy và học tập.

- Kiên quyết chấm dứt hiện tượng dạy học kiểu đọc - chép; chiếu – chép.

- GV sử dụng thiết bịdạy học thường xuyên và hiệu quả.

- Khi có đi kiện các môn vật , hoá học, sinh học học tại phòng học bộ môn theo quy đnh.

- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu và BD HS khá giỏi

- Thực hiện tốt việc dạy lch sử đa phương, giáo dục giới tính SKSSVTN, HNDN, dạy ngh PT.

- Lắp đặt hộp thư góp ý trong nhà trường; tổ chức lấy ý kiến của HS v mọi hoạt động của nhà trường, trong đã có PPDH của GV.

*Nội dung 3: Rèn luyện kỹ năng sống cho HS

- Tăng cường giáo dục HS v trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với nhà trường, với xã hội, với môi trường qua các hoạt động GD.

- RÌn luyện kỹ năng ứng xử của HS với con người, với môi trường. Kỹ năng đối mặt với những thách thức và nguy hiểm, trước thất bại.

- Tăng cường công tác tuyên truyn phổ biến pháp luật, phòng chống dch bệnh, phòng chống đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức phong trào thi đua đua xây dựng nhà trường văn hoá-nhà giáo mẫu mực -học sinh thanh lch.

- Tổ chức các cuộc thi: chuyên hiệu, nghi thức, tiêu chuẩn rÌn luyện đội viên, vui học, văn ngh,TDTT.

-Tuyên truyn, giáo dục các kĩ năng phòng tránh TNTT, phòng tránh cháy nổ, đảm bảo ATGT, không sa vào tệ nạn xã hội. Tham gia hi thi ATGT các cấp.

*Nội dung 4: Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh

- Đổi mới hình thức và nội dung chào cờ đầu tuần: Lớp trực ban tổ chức giao lưu văn nghệ, kể chuyện tấm gương đạo đức HCM; CB thư viện giới thiệu sách; TPT tổng kết đánh giá và triển khai công tác mới.

- Thành lập đội  VHVN -TTDTT nòng cốt.

- Tổ chức học sinh sưu tầm các trò chơi dân gian và chọn lọc phổ biến trong nhà trường

- Tổ chức tốt các ngày sinh hoạt tập thể trong năm học: Trung thu, Khai giảng, Hội thi ATGT, HKPĐ các cấp, Hội vui học tập, dã ngoại, v nguồn.

* T chc cho hc sinh thăm Di tích Dc Thanh và cắm trại ti Khu du lch dã ngoi Thanh thiếu niên Bình Thun ti Hòn Rơm.

*Nội dung 5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tich lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ trong năm.

- Tiếp tục nhận chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ xã .

- Hướng dẫn HS tìm hiểu di tích lịch sử cấp quốc gia: Bảo tàng Hồ Chí Minh BT( Khu di tích Dục Thanh); Chùa Núi …

- Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình học sinh khó khăn dịp ®Çu xu©n 2012.

4. Tổ chức thực hiện

            - Củng cố Ban chỉ đạo cấp trường, mời các Ban , Ngành đoàn thể địa phương tham gia Ban chỉ đạo như sau:

            + Trưởng ban: ông Lưu Văn Lâm, hiệu trưởng; 

            + Phó ban thường trực: ông Nguyễn Nhất Tâm, Phó Hiệu trưởng;

            + Phó ban: ông Lê Văn Tám, CB- văn hoá xã Thuận Quý;

            + Phó ban: ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư xã đoàn;

            + Phó ban: ông Nguyễn Ngọc Thanh, PCT Hội khuyến học xã Thuận Quý;

            + Phó ban bà Nguyễn Thị Thu Hiền, CT Hội phụ nữ xã;

            + Các thành viên:

                        * Ông Đinh Dương Khương, BTCĐ;

                        * Bà Lê Thị Hồng Cẩm, CTCĐCS;

                        * Ông đào Xuân Nhị, TT tổ TN;

                        * Ông Hồ Đắc Trí, TT tổ Xã hội;

                        * Bà Trịnh Thị Vân Thuỳ, TPT Đội.

            - Xây dựng kế hoạch Liên tịch với các ban ngành, đoàn thể địa phương để phối hợp thực hiện.( có văn bản kèm theo)

            - Trong quá trình thực hiện các tổ chuyên môn, các đoàn thể đưa các nội dung của kế hoạch này vào trong kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức mình.

            - Mỗi CB-GV-CNV nhà trường trong quá trình giảng dạy, công tác vận dụng những nội dung của kế hoahcj vào công việc, bài giảng của mình.

            - Cuối HKI sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch. Cuối năm mời các ban nghành đoàn thể địa phương cùng đánh giá kết quả thực hiện phong trào và đề nghị cấp trên công nhận.

                                                                                                            BAN CHỈ ĐẠO


Ĉ
Lưu Văn Lâm,
01:08, 29 thg 6, 2013
ĉ
Lưu Văn Lâm,
01:10, 29 thg 6, 2013
ĉ
Lưu Văn Lâm,
00:29, 29 thg 6, 2013
ĉ
Lưu Văn Lâm,
00:29, 29 thg 6, 2013
Comments