Trường tôi‎ > ‎

Kế hoạch Chiến lược

PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

           Số:       /KHCL                                                              Thuận Quý, ngày 22 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN QUÝ

GIAI ĐOẠN 2013-2018 VÀ TẦM NHÌN 2025

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

                Trường THCS Thuận Quý thành lập năm 2006 theo quyết định số của UBND huyện Hàm Thuận Nam. Từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Với tinh thần đó trường THCS Thuận Quý  xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013-2018.

                 Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Thuận Quý  giai đoạn 2013-2018  và tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để cho các quyết sách của Hội đồng trường và các hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức và các em học sinh trong trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà Thuận Quý  phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Phân tích môi trường:

1.1. Đặc điểm tình hình:

- Năm học 2012 - 2013 trường THCS Thuận Quý  có 8 lớp học với 177 học sinh.

- Xếp loại học kỳ I:

* Hạnh kiểm: xếp loại tốt có: 105 em – 60,7%; Khá: 60 em – 34,7%, TB: 6 em – 3,5%. Yếu: 2 em- 1,2%.

* Học lực: xếp loại giỏi: 9 em – 5,2%, Khá: 55 em – 31,8%, TB: 78 em – 45,1%, Yếu: 30 em – 17,3%. Kém: 1 em- 0,6%.

- Đội ngũ giáo viên: tính đến 31/12/2012 trường có:  25 người.

+ Trong đó chia ra: Cán bộ quản lý: 02 người, Nhân viên: 05 người, Giáo viên: 18 người.

+ Biên chế: 21 người, Hợp đồng: 04 người (02 GV-02 NV).

+ Về trình độ đào tạo: Có  12 Đại học, 10 Cao đẳng, 02 Trung cấp.

    Trong đó: CBQL: 02/02 Đại học; Giáo viên: 10 Đại học, 9 Cao đẳng; Nhân viên: 1 Cao đẳng, 02 Trung cấp.

                   + Trình độ chính trị: 01 Trung cấp;

* Số liệu độ tuổi từ 6 - 10 hiện đang học trong trường tiểu học:

Lớp 1: 62 em; Lớp 2: 63 em; Lớp 3: 56 em; Lớp 4: 56 em; Lớp 5: 53 em.

Căn cứ số liệu này, trường sẽ xây dựng kế hoạch huy động học sinh và tổ chức quy mô trường lớp từ nay đến 2016.

1.1.1. Môi trường bên trong:

a. Mặt mạnh:

- Công tác quản lý của nhà trường: có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, tuần, được tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.

- Tập thể giáo viên nhà trường nhiệt tình, tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp; Tất cả giáo viên thành thạo tin học, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, trường đã có trang WebSite riêng, các thông tin của trường luôn được cập nhật trên trang Website riêng của trường.

- Đảng uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh luôn quan tâm sát cánh cùng nhà trường.

b. Mặt yếu:

- Một bộ phận cán bộ giáo viên chưa thực sự gương mẫu trong công việc làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường;

- Phương pháp dạy học ở một bộ phận giáo viên chậm đổi mới, tính giáo dục toàn diện học sinh chưa cao, chỉ coi trọng việc dạy kiến thức, chưa quan tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh.

- Chất lượng học chưa cao, chưa đồng đều ở các khối lớp, tỷ lệ học sinh yếu vẫn còn; ý thức học tập, việc tu dưỡng ở một bộ phận học sinh còn yếu;

- Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học còn thiếu nhiều.

1.1.2. Môi trường bên ngoài:

a. Cơ hội:

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh.

- Đời sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện; ý thức đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, nhiều gia đình xác định đầu tư cho con em ăn học là đầu tư cho tương lai.

b. Thách thức:

- Đời sống của một bộ phận dân còn nghèo, thiếu sự quan tâm tới con cái.

- Môi trường xã hội xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng học tập của các em: các quán Internet, trò chơi điện tử thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên vẫn còn một số học sinh trốn học đi chơi điện tử.

- Thanh thiếu niên thiếu điểm vui chơi tập thể, các tổ chức đoàn thể ở thôn xóm hoạt động chưa thường xuyên nên chưa thu hút được học sinh.

1.2. Các vấn đề chiến lược:

1.2.1. Danh mục vấn đề:

                a. Tập trung cải tiến phương pháp dạy học.

                b.Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

c. Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tinh thần trách nhiệm với công việc, thực sự yêu nghề, mến trẻ, có ý thức tự học tự bồi dưỡng, có tinh thần vượt khó.

d. Tăng cường các hoạt động giáo dục tập thể ngoại khoá, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực".

1.2.2. Nguyên nhân của vấn đề:

a. Phong trào cải tiến phương pháp dạy học đã và đang thực hiện có khi vẫn chỉ là hình thức, chỉ mang tính khẩu hiệu do các nguyên nhân cơ bản sau:

- Chương trình dạy học quá tải, nặng về kiến thức hàn lâm, thiếu thực tiễn;

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học thiếu, không đồng bộ, chất lượng hiện nay của thiết bị dạy học thấp, cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy.

-Ý thức tự giác của giáo viên chưa cao, mang tính đối phó, cơ chế quản lý, chế độ khuyến khích giáo viên dạy giỏi chưa phù hợp.

- Đa số CB-GV-NV công tác xa nhà, không có thời gian bám trường bám lớp.

                b. Rèn kỹ năng sống cho học sinh:

                 - Tài liệu giáo dục rèn kỹ năng sống cho học sinh chưa được biên soạn riêng, chủ yếu là lồng ghép vào các bộ môn;

                - Công tác giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường chưa thực sự hiệu quả;

                - Các tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng phát triển theo chiều hướng phức tạp, thanh thiến niên ngày càng dễ tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội, lối sống buông thả;

                - Tác phong của một số giáo viên chưa gương mẫu, chưa tự rèn kỹ năng sống cho bản thân nên thiếu niềm tin ở học sinh.

                c. Xây dựng đội ngũ:

                -  Một vài trường hợp ngại khó, chưa tự nghiên cứu để có giải pháp giáo dục học sinh cho phù hợp, ngại sử dụng dồ dùng dạy học làm cho tiết học đơn điệu, tẻ nhạt không hứng thú.

                - Công tác quản lý chưa chặt chẽ, nề nếp,kỉ cương chưa bảo đảm.

1.2.3. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết:

a. Tăng cường quản lý đội ngũ, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu bộ môn, đảm bảo chất lượng giảng dạy; tỷ đạt trên chuẩn cao, phấn đấu đến năm 2018 có 100% giáo viên có trình độ đại học

b. Tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học.

c. Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh. Làm tốt công tác kết hơp: Dạy chữ - Dạy người - Dạy nghề. Nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ yếu kém. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trở thành trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng cho được thương hiệu giáo dục, là nơi tin cậy cho người học.

d. Xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi tập thể và các hoạt động ngoại khoá cho học sinh

2. Định hướng chiến lược:

2.1. Sứ mệnh:

Đồng hành cùng với học sinh khám phá bản thân và thế giới.

2.2.Giá trị:

Học sinh học tại trường THCS Thuận Quý sẽ:

- Trở thành một người học tập tự chủ, độc lập, tự tin

Người biết hỏi, biết phản ánh, biết bảo vệ ý kiến và chịu trách nhiệm cho sự nghiệp học hành của mình; người có ý thức rõ ràng về cái đúng, cái sai; biết mình là ai, sáng suốt trong việc đánh giá sự việc, có suy nghĩ độc lập và thấu đáo; sở hữu những năng lực trí tuệ (năng lực tư duy và năng lực hành động) cần thiết để sống, làm việcvà thích ứng trong môi trường xã hội không ngừng đổi thay và nhiều thách thức trong tương lai. 

- Trở thành một người biết yêu thương, tràn đầy năng lượng và yêu cuộc sống

Người có một cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ lành mạnh, suy nghĩ và hành động một cách tích cực; người biết cảm nhận và trân trọng những giá trị nhân văn, nghệ thuật đẹp đẽ của cuộc sống; biết yêu thương, chia sẻ và trở thành con người sống có cảm xúc, năng lượng tràn đầy, có động lực và niềm say mê, luôn yêu cuộc sống.

- Trở thành một người đóng góp tích cực, một con người, một công dân tốt và có trách nhiệm

Người có thể làm việc theo nhóm,  hợp tácvà giao tiếp một cách hiệu quả, người sáng tạo, chủ động, dám mạo hiểm và nỗ lựchết mình để giành kết quả ưu việt nhất; một người gắn bó với quê hương đất nước(lớn lên sẽ đóng góp tích cực cho chính quê hương, đất nước của mình), có ý thức trách nhiệm công dân cao, người được thông tin đầy đủ về Việt Nam và thế giới và người góp phần tích cực vào việc làm cho chất lượng cuộc sống của những người xung quanh mình ngày càng tốt hơn.

2.3. Tầm nhìn:

Hệ thống giá trị của trườngTHCS Thuận Quý có giá trị tương đương hệ thống giá trị các trường trọng điểm, các trường quốc tế tại Việt Nam.

3. Mục tiêu chiến lược:

3.1. Mục tiêu chung:

Trường THCS Thuận Quý đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2016.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

3.2.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên đạt GVDG cấp huyện năm 2014 đạt 40 % trở lên.

- Năm 2014 tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên sử dụng xuất sắc về máy tính, có Website cá nhân riêng; sử dụng tốt hòm thư điện tử.

- Năm 2016 có 80% CB,GV có trình độ Đại học.

- Phấn đấu trong suốt thời gian thực hiện chiến lược không có cán bộ giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, khiếu kiện vượt cấp.

3.2.2. Quản lý học sinh:

- Quy mô phát triển:

Số lớp học: Phát triển năm 2013-2014: 7 lớp đến năm 2016: 8 lớp

Số học sinh: Phát triển năm 2013-2014: 180 học sinh đến năm 2015-2016: 220 học sinh.

 - Chất lượng giáo dục:

+ Tỷ lệ học sinh khá giỏi: 45%; trong đó 8% học sinh giỏi.

+ Tỷ lệ học sinh yếu kém dưới 5%, trong đó tỷ lệ kém dưới 1%.

+ Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi: xếp trong tốp 7/13 trường THCS của huyện.

- Xếp loại hạnh kiểm:

+ 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

+ Học sinh được trang bị kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, các hoạt động từ thiện, nhân đạo; biết vượt khó vươn lên trong học tập, biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

3.2.3. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Hiện nay đề án kiên cố hoá trường THCS Thuận Quý theo hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia của UBND huyện đã xây dựng xong đang chờ tỉnh phê duyệt ghi vốn đầu tư năm 2014.

- Tham mưu để làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực khác từ phụ huynh, từ Hội khuyến học, từ các cá nhân và ban ngành trong xã để hổ trợ cho các hoạt động giáo dục.

Phấn đấu có đủ cơ sở vật chất đáp ứng các chuẩn quốc gia, xây dựng trường để được công nhận trường THCS chuẩn quốc gia vào năm 2016.

- Xây dựng Logo và biểu tượng văn hoá tinh thần của nhà trường.

3.3. Khẩu hiệu và phương châm hành động:

- Khẩu hiệu hành động: “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

- Phương châm hành động: THCS Thuận Quý  không chỉ là một trường học. THCS Thuận Quý  còn là nơi mang tới cho các em một môi trường học tập hạnh phúc, để mỗi sáng các em tràn đầy niềm vui khi tới trường. Từ không gian học tập, sinh hoạt, vui chơi, tới nội dung học tập … tất cả đều được thiết kế và xây dựng nhằm mục tiêu vì trẻ em, vì niềm hạnh phúc học tập, sáng tạo và khám phá cuộc sống của các em. Tại THCS Thuận Quý  học sinh sẽ được sống và được học tập và quan tâm chăm sóc trong tinh yêu thương không chỉ từ phía các cô giáo mà còn từ tất cả các nhân viên và lãnh đạo nhà trường.

4. Các giải pháp chiến lược:

4.1. Đổi mới dạy học:

Chất lượng dạy học và hiệu quả giáo dục là thước đo năng lực phẩm chất, trí tuệ, cái tâm, cái tài của người thầy. Mọi hoạt động, mọi việc làm của nhà giáo đếu phải hướng đến cái đích là NGƯỜI HỌC.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục trí dục và đức dục, cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, chuẩn kiến thức và phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tạp thể, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả hướng học sinh tới tự học, phát huy vai trò củ động của học sinh trong học tập. Đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, bài dạy của giáo viên đều lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế các bài dạy. Khắc phục triệt để tình trạng dạy chay, dạy suông…, xây dựng nhiều mô hình học tập phong phú để học sinh được tự học, tự trao đổi, tự tìm tòi kiến thức bài học.

- Ngoài các hoạt động chính khoá cần tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, cải tiến, đổi mới các hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức đa dạng, phong phú thu hút, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia tạo không gian học tập ngoài lớp học. tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều phải lồng ghép với sinh hoạt tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

4.2. Phát triển đội ngũ:

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ - giáo viên - công nhân viên  là nhiệm vụ của toàn thể Hội đồng trường chứ không phải chỉ của riêng Hiệu trưởng. Xây dựng đội ngũ có tính chất hết sức quan trọng, là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ phải đảm bảo đủ về số lượng, đúng cơ cấu bộ môn, đảm bảo đủ trình độ chuẩn và trên chuẩn; có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có năng lực chuyên môn khá, giỏi,; biết sử dụng thành thạo máy tính và tinh thông ngoại ngữ; biết lập hòm thư điện tử và lập các Website riêng, biết thiết kế bài giảng điện tử và giáo án điện tử… có phong cách sư phạm mẫu mực, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái… Đặc biệt tránh mọi biểu hiện quan liêu của quyền, gây mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ. Cần loại bỏ những trường hợp vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức không tốt, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc…

- Tăng cường giáo dục pháp luật, tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nnhà nước tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên chức, tích cực truyên truyền các cuộc vận động: cuộc vận động hai không; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo "…

- Tăng cường chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ giáo viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. đảm bảo thực hiện đúng các chế độ công tác của giáo viên, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi người, không phân biệt bằng cấp, chế độ lao động hợp đồng hay biên chế.

4.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:

Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục.

- Hàng năm tham mưu với cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, tham mưu với các cơ quan quản lý cấp trên cấp bổ sung trang thiết bị dạy học và thiết bị văn phòng, tiết kiệm nguồn chi NSNN, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí không thường xuyên để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ học sinh để tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị sẵn có. Phấn đấu đến năm 2015-16 mỗi bộ môn Lý - Hoá - Sinh - Tin có 01 phòng thực hành, đến năm 2020 có nhà học đa chức năng phục vụ cho bộ môn Thể dục, quy hoạch khu sân chơi, bãi tập đảm bảo theo quy định.

- Bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, thất thoát các loại tài sản, chống lãng phí tài sản công, chống cung cách quản lý và làm việc theo kiếu "cha chung không ai khóc", giao tài sản cho từng bộ phận và các nhân phụ trách, quy định trách nhiệm cụ thể, tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi.

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Sử dụng có hiệu quả thông tin trên internet phục vụ bài giảng. Mỗi giáo viên có Website riêng phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

4.4. Nguồn lực tài chính:

- Nguồn lực tài chính là điều kiện cần thiết để các hoạt động của nhà trường có thể duy trì và hoạt động có hiệu quả. Các nguồn lực tài chính trong trường có thể được huy động từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, sự đóng góp hỗ trợ của cha mẹ học sinh, từ ngân sách địa phương và các tổ chức xã hội khác.

- Hàng năm, từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, bố trí chi trả đủ cho con người (khoảng 80% đến 85% ngân sách), phần chi thường xuyên và chi không thường xuyên (khoảng 15% đến 20%) được bố trí sử dụng hợp lý, tăng cường cho chi phí chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động dạy học, tiết kiệm chi để bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học.

- Từ nguồn ngân sách địa phương, tham mưu cho chính quyền địa phương có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, tu sửa bổ sung phòng học, phòng tập đa năng cho trường; tham mưu với địa phương có sự hỗ trợ, động viên các thầy cô giáo nhân những ngày lễ lớn trong năm như khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11…

- Huy động từ các bậc cha mẹ học sinh đóng góp kinh phí tu sửa bổ sung cơ sở vật chất cho các lớp học, hỗ trợ các hoạt động cao điểm trong năm, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi…

- Huy động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế xã hội động viên khen thưởng giáo viên, học sinh, động viên phong trào dạy tốt-học tốt.

4.5. Hệ thống thông tin:

Trong thời đại hiện nay đang bùng nổ công nghệ thông tin, do đó hệ thống tin trong các nhà trường phải được hoàn thiện và cập nhật tin tức hàng ngày. Chiến lược hệ thống thông tin đến năm 2015 cụ thể như sau:

- Nâng cấp hệ thống kết nối mạng Internet sang đường truyền cáp quang do Vietel cung cấp ưu đãi cho ngành giáo dục.. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Duy trì hoạt động của trang Website nhà trường: http://cấp2thuậnquý.vn, hòm thư điện tử của trường: c2thuanquy.binhthuan.moet.edu.vn

- Tổ chức hướng dẫn tạo blog - email cho toàn thể giáo viên, kết nối trực truyến các trang WebSite của giáo viên, tổ chức hướng dẫn sử dụng các bảng tương tác thông minh. phấn đấu đến năm 2015 toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên thành thạo và xuất sắc về công nghệ thông tin.

- Từng bước xây dựng quy chế quản lý hòm thư điện tử và sử dụng mạng Itternet, tăng cường việc chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn. Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được đăng tải trên WebSite của trường được coi là tài liệu chính thức. Đến năm 2015 toàn bộ các dữ liệu quản lý giáo viên và học sinh nhà trường đều được đăng tải trên WebSite của trường.

- Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.

- Năm 2013 tiếp tục sử dụng: phần mềm quản lý nhân sự PMIS, phần mềm quản lý học sinh SMAS, chuyển sang phần mềm  kế toán MISA.net … Tiếp tục sử dụng PowerPoint trong giảng dạy, hội nghị. Đến năm 2015 toàn bộ giáo viên biết thiết kế và sử dụng E-learning.

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin truyền thanh trong trường. Các tin tức về hoạt động của thầy và trò nhà trường luôn được thông tin cập nhật, tuyên truyền rộng rãi. Ngoài ra bảng tin của nhà trường cũng phải được cập nhật thông tin liên tục. Thông tin tuyên truyền các văn bản pháp quy về giáo dục trên hệ thống thông tin truyền thanh của xã. Thông tin liên lạc với cha mẹ học sinh bằng phiếu liên lạc, điện thoại, tin nhắn phụ huynh từ SMAS.

4.6. Quan hệ với cộng đồng:

Phải quan tâm làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Giải quyết tốt mối quan hệ Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong công tác quản lý giáo dục học sinh.

- Kết hợp tốt với các ban ngành, đoàn hội, các tổ chức xã hội trong xã trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Cần tham mưu để các tổ chức này đưa vào chương trình hành động, thi đua về công tác giáo dục con cái. Phấn đấu mỗi tổ chức đoàn hội có quỹ khen thưởng động viên con em của các hội viên đạt thành tích cao trong học tập như đạt học sinh giỏi, thi đỗ vào PTTH, cao đẳng, đại học…

- Kết hợp tốt với hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học các cơ sở thôn xóm, các dòng họ để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, thi đua khen thưởng. Kết hợp với hội cựu giáo chức trong công tác tham mưu cho ban công tác mặt trận các xóm đội tuyên truyền cho nhân dân về sự nghiệp giáo dục, nhân điển hình về học tập.

- Phối kết hợp và liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh, với ban đại diện cha học sinh để thông báo thông tin cấp về sự tiến bộ cũng như khuyết điểm của các em. Thực hiện họp phụ huynh học sinh định kỳ 3 lần/năm, ngoài ra có gặp gỡ liên hệ bất thường với những trường hợp đặc biệt. Cá biệt có những trường hợp, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ cụ thể cha mẹ học sinh tại nhà. Thông báo công khai, trung thực kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tới cha mẹ các em. Tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân mà nâng đỡ hay vì định kiến mà trù dập học sinh

4.7. Lãnh đạo và quản lý:

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng xác đinh: "xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học. Chiến lược phát triển đến năm 2018 cụ thể là:

- Phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ quản lý: cán bộ quản lý nhà trường phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương, có tâm - tầm - tài. Cán bộ quản lý phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…Có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc, không vụ lợi, không vì mục đích các nhân mà quên lợi ích tập thể.

- Chỉ đạo các hoạt động của nhà trường: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá từng nội dung và triển khai tới toàn thể hội đồng trường. Hệ thống các văn bản của trường phải hợp chuẩn theo thông tư số 42//2012/TT-BGD&ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Quy định rõ ràng trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong từng lĩnh vực, từng phong trào thi đua trong trường.

- Kiện toàn công tác tổ chức trong nhà trường: kiện toàn các bộ phận: thư viện, tài vụ, văn phòng, hành chính…Kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các ban, các hội đồng tư vấn như: hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tuyển sinh, ban lao động, ban kiểm tra…. tất cả các ban, các hội đồng đều có quyết định thành lập, được xây dựng cụ thể trong kế hoạch năm học hàng năm.

- Tăng cường chỉ đạo công tác hành chính trong nhà trường: công tác văn thư lưu trữ, công tác tài chính, quản lý tài sản theo đúng luật định, công khai, minh bạch.. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống tham ô lãng phí và thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách, trù úm người học…Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản nhà trường. Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên: tài nguyên công nghệ thông tin, chất xám, con người…

- Triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong trường: cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học tích cực"...

- Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục: nguồn  tài chính, nguồn nhân lực, nguồn thông tin…Nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các tổ chức từ thiện, nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương. Nguồn nhân lực: bố trí đủ số cán bộ - giáo viên công nhân viên chức về số lượng, đúng cơ cấu bộ môn, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có tinh thần trách nhiệm, thực sự yêu nghề, mến trẻ. Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, chăm lo tốt cho đời sống đội ngũ. Nguồn thông tin phải đảm bảo thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời và xử lý nhanh nhạy, có hiệu quả.

- Từng bước xây dựng thương hiệu trường, xây dựng uy tín trong ngành, trong Đảng bộ và nhân dân địa phương. Chọn logo và biểu tựơng, chọn khẩu hiệu hành động của trường, làm cho mọi cá nhân trong trường đều thấy được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của trường.

5. Đề xuất tổ chức thực hiện

5.1. Cơ cấu tổ chức:

- Đăng tải kế hoạch chiến lược trên Website của trường để xin ý kiến tham gia và chỉnh sửa hoàn chỉnh.

- Phổ biến chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013-2018 rộng rãi trong toàn trường, lấy ý kiến rộng rãi để hoàn chỉnh, sau đó ra quyết định ban hành. Chiến lược chính thức được xin ý kiến của cơ quan chủ quản, của Đảng uỷ, chính quyền địa phương và được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

- Thành lập Ban chỉ đạo chiến lược chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược, điều chỉnh kế hoạch sau từng giai đoạn sát với thực tế của địa phương, của nhà trường. Hàng năm hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học phải căn cứ vào kế hoạch chiến lược, chỉ đạo các bộ phận, các đoàn thể thực hiện chiến lược. Tất cả các hoạt động trong trường, hoạt động của từng cá nhân đều nhắm đến việc thực hiện mục tiêu chiến lược

5.2. Tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục, sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng và bộ tiêu chí đánh giá trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá việc thực hiện kế hoạch sau từng năm và từng giai đoạn.

5.3. Lộ trình - Chỉ đạo thực hiện:

5.3.1. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2013 - 2015:

+ Nâng cáo nhận thức cho CB-GV-CNVC về mục đích ý nghĩa của kế hoạch chiến lược, thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

+ Xây dựng Logo, biểu tượng, khẩu hiệu hành động…

+ Chuẩn bị các tài liệu tập huấn cho giáo viên và học sinh

+ Nâng dần chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn.

+ Đầu tư xây dựng trường học kiên cố hoá theo chuẩn quốc gia.

- Giai đoạn 2: 2015 - 2018:

+ Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ phổ cập, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phấn đấu đạt 85% các chỉ số của kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Năm 2016: Hoàn thành xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

- Giai đoạn 3: 2018 – 2020:

                 Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ phổ cập. Kỹ năng sống của học sinh được hoàn thiện, trường đạt các tiêu chuẩn của trường học thân thiện, học sinh tích cực, đạt 90% các chỉ số của kiểm định chất lượng giáo dục.

- Giai đoạn 4: 2020 - 2025:

   Phấn đấu đạt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ II. Trường trở thành một trong những trường trong tốp 5 trường đầu cấp học phổ thông của Phòng GD&ĐT Hàm Thuận Nam .

5.3.2. Chỉ đạo thực hiện:

- Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

- Đối với các Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNVC:  Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

- Đối với học sinh: Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

- Hội cha mẹ học sinh: Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược. Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể trong trường:  Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

6. Kiến nghị:

6.1. Đối với  Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Thuận Nam:

- Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và  quan tâm tạo điều kiện cho trường trong quá trình thực hiện nội dung, phù hợp với chiến lược phát triển.

- Tăng cường hỗ trợ về nhân lực, vật lực, các nguồn lực tài chính và CSVC để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược đề ra. Đặc biệt là hỗ trợ các điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia.

6.2. Đối với địa phương:

Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, có chính sách hỗ trợ giáo dục, tăng cường các cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư từ phía nhân dân, phụ huynh để thực hiện kế hoạch chiến lược.

 

Kế hoạch chiến lược 5 năm (2013 - 2018) và tầm nhìn đến 2025 đặt ra cho toàn trường THCS Thuận Quý  những điều kiện, thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp trên và đặc biệt sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT HTN(phê duyệt);

- UBND xã Thuận Quý(phê duyệt);

- BGH, các tổ trưởng(t/h);

- Website của trường;

- Lưu: VT.KĐCL.

                                                                                                                                                Lưu Văn Lâm

 

Ke hoach chien luoc.doc


Comments