Trường tôi‎ > ‎

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2011-2012

BAN GIÁM HIỆU

Chức danh

Họ tên

Năm sinh

Vào ngành

Chuyên môn

Hiệu trưởng

Lưu Văn Lâm

1969

1992

Cử nhân Vật lý; Cử nhân Tiếng Anh

Phó Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

Nguyễn Nhất Tâm

1982

2004

Cử nhân Toán


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chức danh

Họ tên

Năm sinh

Vào ngành

Chuyên môn

Chủ tịch

Lê Thị Hồng Cẩm

1981

2003

Cử Nhân Lịch sử

Uỷ viên

Nguyễn Đình Hà

1979

2001

Cử Nhân Ngữ Văn

Uỷ viên

Võ Thị Lệ Duyên

1981

2008

Cử nhân Tiếng Anh

  

BCH CHI ĐOÀN

Chức danh

Họ tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Chuyên môn

Bí thư

Đinh Dường Khương

1983

2004

Cử nhân Vật lý

Phó BT-TPT

Tôn Thất Hà Duy

1982

2004

CĐSP TD

Uỷ viên

Trịnh Thị Vân Thuỳ

1987

2009

CĐSP KTGĐ

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN- HÀNH CHÍNH

Tổ

Họ tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Chuyên môn

Tự nhiên

Đào Xuân nhị

1978

1999

Cử nhân Toán

Xã Hội

Hồ Đắc trí

1964

1983

CĐSP Văn

Văn phòng

Hồ Thị Thanh Phúc

1983

2005

TC KT

 

Comments