Trường tôi‎ > ‎

Công khai Chất lượng


Mẫu 11

đăng 14:31, 14 thg 11, 2011 bởi Lưu Văn Lâm

PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN NAM

TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo ,cán bộ quản lý  và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông ,năm học 2011-2012

Stt

Nội dung

 

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu , hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc , hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

Ths

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Ghi chú

 

 

Tổng số giáo viên ,cán bộ quản lý và nhân viên

21

18

 

 

 

10

8

2

1

 

I

Giáo viên

15

13

 

 

 

8

7

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên dạy môn :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

5

Văn

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

6

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

7

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Anh văn

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

Công nghệ

2

1

1

 

 

 

2

 

 

 

10

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TD

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

12

MT

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

13

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Khác (TPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

3

1

 

 

 

1

2

1

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Thuận Quý, ngày 01  tháng  năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mẫu 10

đăng 14:30, 14 thg 11, 2011 bởi Lưu Văn Lâm

PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN NAM

TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ               

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông ,

Năm học :2011-2012

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

8

2 m 2/HS

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 

-

2

Phòng học bán kiên cố

8

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

 

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn )

 

-

7

Bình quân lớp /phòng  học

1,14

-

8

Bình quân học sinh /lớp

26.5

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

10000

 

V

Tổng diện tích sân chơi ,bãi tập (m2)

3000

 

VI

Tổng số diện tích các phòng

512

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

512

 

2

Diện tích phòng học bộ môn   (m2)

 

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị  (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện  (m2)

 

 

4

Diện tích nhà tập đa năng   (m2)

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất )(m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (……..) ( m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy tối thiểu

(Đơn vị tính : bộ )

3

Số bộ/lớp

1

Khối lớp:…6

0

0

2

Khối lớp:…7

1

0,5

3

Khối lớp:…8

1

0,5

4

Khối lớp:…9

1

1

5

Khu vườn sinh vật ,vườn địa lý ( diện tích /thiết bị)

 

 

6

…………….

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

( Đơn vị tính : bộ)

0

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

4

Số thiết bị /lớp

1

Ti vi

1

1/7

2

Cát xét

2

2/7

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

 

5

Thiết bị khác

 

 

….

…………..

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng

Tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

Bình quân /chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán  trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho

Giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2 /học sinh

 

Chung

Nam/nữ

Chung

Nam/nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

x

 

0.05

 

(* Theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/04/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ cở ,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  và quyết định số 08 /2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới ,phát điện riêng )

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (Website ) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

 

x

                                                                               Thuận Quý, ngày  01 tháng 9 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                            

Mẫu 09

đăng 14:30, 14 thg 11, 2011 bởi Lưu Văn Lâm

Bieumau09


Mẫu 05

đăng 14:23, 14 thg 11, 2011 bởi Lưu Văn Lâm

PHÒNG GD& ĐT HÀM THUẬN NAM

TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ                              

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2011-2012

 

Số

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Qđ Số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT

Qđ Số: 24/2008/QĐ-BGDĐT

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDPT ban hành kèm theo QĐ Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Theo điều lệ trường PT ban hành kèm theo TT 12/2010/TT-BGD&ĐT

Theo qui chế Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Phòng học 64 m2, 1 phòng thư viện 64 m2, 1 tivi, 2 cat xet, 1 máy chiếu, 1 MTXT, 4 bộ TBDH tối thiểu

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn Đội, xã hội, từ thiện...

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

15 GV đứng lớp, 2 GV CT, 1 Hiệu trưởng, 1 hiệu phó, 1 Kế toán, 1 thư viện, 1 bảo vệ hoạt động theo điều lệ trường Phổ thông và chế độ công tác ban hành kèm theo QĐ số 28/2009/BGD&ĐT

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

98 % Hạnh kiểm khá tốt, lên lớp thẳng 85 %, sau thi lại 100%, TNTHCS 100%; 100% đạt tiêu chuẩn RLTT

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Lên lớp 7

Lên lớp 8

Lên lớp 9

Vào PTTH, PTTH chuyên, Trung cấp nghề.

                                                

                                                        Thuận Quý, ngày 01 tháng 9  năm 2011

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

1-4 of 4