Tổ Xã hội

Kế hoạch năm

 • Kế hoạch năm 2012-2013 tổ Xã hội
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Kế hoạch tháng

 • Kế hoạch tháng 9.13                                       KẾ HOẠCH THÁNG 9/2013             I. Công tác trọng tâm :   - Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. - Thực hiện chương trình tuần 4,5,6 ...
  Được đăng 07:47, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 8.13                                       KẾ HOẠCH THÁNG 8/2013             I. Công tác trọng tâm :   - Ôn định nề nếp tổ chứcTổ. - Ổn định  lớp chủ nhiệm đầu năm - Thực hiện chương trình tuần 1,2 ...
  Được đăng 07:46, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 01.2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 11.2012
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 10
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »

Báo cáo

 • Báo cáo sơ kết HKI 2012-2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »