Tổ tự nhiên

Kế hoạch năm

 • Kế hoạch năm 2012-2013 tổ tự nhiên
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Kế hoạch tháng

 • Kế hoạch tháng 8-9.13 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8&9 NĂM 2013 I. Công tác trọng tâm: - Tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, ngày hội khai trường, - Tham gia ...
  Được đăng 07:45, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 01.2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 12
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 11.2012
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 10.2012
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Báo cáo

 • Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 BÁO CÁO T ỔNG  KẾT N ĂM HỌC NĂM HỌC: 2012 - 2013 TỔ CHUYÊN MÔN : TỰ NHIÊN ------------------ I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ: - Số giáo viên: 08 GV/ 01 Nữ ;  Đại ...
  Được đăng 02:03, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Báo cáo sơ kết HKI 2012-2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »