Kế hoạch‎ > ‎Tuần‎ > ‎

Kế hoạch tuần 37

đăng 03:18, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

NỘI DUNG CÔNG TÁC( KIÊM GIẤY GIAO VIỆC) TUẦN 2 THÁNG 5.2014

(Tuần 37, Từ 12/5- 17.5.2014)

Lĩnh vực

Nội dung công việc

Thời gian

Phân công

Ghi chú

Giáo dục đạo đức, pháp luật, GDNGLL, hoạt động Đội

, Đoàn thể

- Kiểm tra hồ sơ Công tác Đội

- Kỉ niệm ngày thành lập Đội

- Kiểm tra hồ sơ HĐNGLL, hồ sơ chủ nhiệm

- Đánh giá xếp loại đoàn viên 6 tháng đầu năm

- Sinh hoạt lớp cuối năm, xếp Hạnh kiểm …

Sáng thứ 4

 

Sáng thứ 4

 

Thứ 2

 

Thứ 4 theo xuất học

HT

TPT

 

 

BCH

 

GVCN

 

TPT tự lên k/h

Chuyên môn,

TV-TB

- Trả bài, hoàn CT

- Cho HS vắng thi thi bù

- Nhập điểm vào SMAS

- HD HS làm đơn dự xét TN, thi 10

- Thu đơn xét TN

- Xét Hạnh kiểm HKII

- Nhập dữ liệu xét TN

 

- Nhập Hạnh kiểm, in bảng TH+ kiểm tra

- Vào sổ điểm

- Kiểm tra sổ điểm

- Vào Học bạ

- Thống kê, báo cáo số liệu

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm

- Kiểm tra Hồ sơ CM, TCM

- Tập hợp hồ sơ KTNB

- Kiểm tra hồ sơ TV-TB

- Lên lịch Kiểm kê TV-TB cuối năm

- Họp CMHS khối 9

- Lên kế hoạch ôn thi 10

 

- Lên kế hoạch ôn thi lại 678

Thứ 23

Thứ 23

Thứ 23

- Chiều T2

 

- Thứ 4

- Sáng T5

- T4, 5

 

- Chiều T5

 

- Sáng T6

- Chiều T6

- Thứ 7

- Chiều T5

 

- Thứ 6

- Thứ 5

 

 

 

- Chiều T5

GVBM

PHT

PHT phân công

PHT, GVCN 9

 

GVCN9

HT

Duyên, Nhật

 

PHT

 

GVBM

PHT phân công

GVBM

GV, TT,PHT

TTCM, PHT

HT

PHT

PHT

PHT

 

GVCN 9

PHT

PHT, TTCM kt

 

Thứ 4 in bảng TH xét HK

 

 

GVCN xếp trước

Thứ 6 in DS cho HS kí

PHT Hướng dẫn

 

 

 

PHT KT, HD

 

Nhắc lại

 

Cả BC TK CT này

 

 

 

 

Đăng kí, thu tiền, lên TKB

Ôn thi trong tuần

Tài chính

- Hoàn thành công việc tồn đọng

- Chuẩn kinh phí TK cuối năm

- HD kiểm kê cuối năm

- HD lập dự trù mua sắm TV-TB

- Chuẩn bị các báo cáo thu chi các loại quỹ

 

KT

 

 

 

 

 

KT-TQ

 

Phổ cập

- Vận động HS nghỉ học ra thi

- P/h kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Chuẩn bị số liệu TK

Thứ 23

CTPC

 

YTTH

- Công tác VS môi trường

- Báo cáo TK, PH năm tới

 

YTTH

 

LĐ-VS- CSVC

- Công tác VSMT, trồng cây

- Sắp xếp TV-TB

Trừ các buổi họp

TBLĐ

 

Quản lý-Hành chính, Văn phòng

- Chấm điểm ANTT

- Rà soát các báo cáo ( Định kì, GDPL, ATGT…)

- Kiểm tra hồ sơ GV, tổ, CM

- Thống kê, làm báo cáo

- Chuẩn sổ điểm, học bạ, biểu mẫu TK, báo cáo

- Chuẩn bị biểu mẫu đánh giá xếp loại GV, NV

- Chuẩn bị biểu mẫu Thi đua

- Họp LT triển khai đánh giá cuối năm, xét thi đua

Thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

HT

VT

 

TT, PHT,HT

TT, PHT

PHT

 

VT

 

CTCĐ

HT

PHT-TT-CĐ-TPT

 

 

 

PHT nộp HT:19.5

 

 

 

 

 

PHT, TT, CĐ

 

HIỆU TRƯỞNG       
Comments