Kế hoạch‎ > ‎Tuần‎ > ‎

Kế hoạch tuần 36

đăng 03:17, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

NỘI DUNG CÔNG TÁC( KIÊM GIẤY GIAO VIỆC) TUẦN 1 THÁNG 5.2014

(Tuần 36, Từ 05/5- 10.5.2014)

Lĩnh vực

Nội dung công việc

Thời gian

Phân công

Ghi chú

Giáo dục đạo đức, pháp luật, GDNGLL, hoạt động Đội

, Đoàn thể

- Tập trung tuyên truyền thực hiện kì thi nghiêm túc;

- Tiếp tục tuyên truyền bảo đảm ANTT, ATGT…

- Tuyên truyền kỉ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP

- Tiếp tục t/h chuyên đề về nâng cao tinh thần trách nhiệm

Trước và trong khi thi

Thứ 2

 

Thứ 2

 

 

TPT-GV

 

TPT

 

TPT

 

Toàn HĐ

 

Chuyên môn,

TV-TB

- Hoàn thành CT tuần 36

- Tổ chức kì thi nghiêm túc

- Kiểm tra QCCM, sổ điểm

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối năm

- Kiểm tra hồ sơ xét TN

- Chấm trả bài, hoàn thành cột điểm, Vào điểm, nhập điểm

- Hướng dẫn các biểu mẫu TK

- Nhập dữ liệu EMIS

- Chuẩn bị phần mềm xét TN, tập huấn CT xét TN

Thứ 2,3

Từ Thứ 4- 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

GV

Theo PC

TT-PHT

TT-PHT

PHT

GV

 

GV

 

 

HT

 

 

 

 

VT-GVCN9

 

 

+ Phụ trách VT

 

Các thành viên Đ xét

Tài chính

- Hoàn thành các nội dung còn tồn đọng tuần 35

- Quyết toán các khoản chi hđ, sửa chữa TS…

- Lập dự toán KP tổng kết, xét TN…

- Công khai quy chế CTNB 2014 sửa đổi

- Duyệt danh mục mua sắm bổ sung TV-TB cho năm học 14-15

Thứ 2

 

 

 

Thứ 4

 

Thứ 4

 

Thứ 6

 

KT

 

Phổ cập

-Hoàn thành chỉnh sửa số liệu, in báo cáo TK

-P/h kiểm tra hồ sơ xét TN

Thứ 2

 

 

CTPC

 

 

Theo lịch CM

YTTH

- Trực CSK trong khi thi

- Tuyên truyền GDSK

Cả tuần

YTTH

 

LĐ-VS- CSVC

- VS trường lớp

- Sắp xếp bàn ghế, phòng thi

 

 

 

Quản lý-Hành chính, Văn phòng

- Rà soát CV, BC, Nộp cam kết phòng máy VT

- Chấm điểm, thống kê báo cáo công tác Đội

- Họp Cốt cán chuẩn bị TK năm học, chấm điểm ANTT

- Xây dựng báo cáo TK năm học

- Chuẩn bị ND họp CMHS

 

 

 

 

Thứ 6

 

VT

PHT-VT

TPT

 

HT

 

Tất cả các bộ phận

GVCN 9

 

 

TPT lên kế hoạch

 

CT CĐ chuẩn bị bảng điểm thiđua

HIỆU TRƯỞNG                   

Comments