Kế hoạch‎ > ‎Tháng‎ > ‎

Kế hoạch tháng 5

đăng 03:48, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG 5

Trọng tâm:

-          Kiểm tra, chấm bài, vào điểm HKII, cả năm; Xét hạnh kiểm, đánh giá xếp loại học sinh HKII và cả năm;

-          Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

-          Làm các biểu mẫu thống kê báo cáo;

-          Đánh gía  xếp loại GV-NV cuối năm. Bình xét thi đua.

-          Thực hiện các loại TK-BC định kì( tháng 3, tháng- 6 tháng…) theo năm lịch( không liên quan năm học, VD báo cáo ATGT- GDPL- PCTN-BCTC…)

-          Chuẩn bị hồ sơ xét Tốt nghiệp;

-          Xét lên lớp- thi lại

-          Tổ chức Lễ Tổng kết- Tri ân-Ra trường

-          Chuẩn bị công tác sinh hoạt hè.

Một số mốc thời gian:

 1. Duyệt kế hoạch của các bộ phận: Sáng Thứ 6- Ngày 02.5
 2. Tổ chức kiểm tra HKII( Tuần 36, CM  lên lịch vào thứ 2 tuần 35)
 3. Vào điểm, nhập  điểm: Trong tuần 37, hạn chót: Thứ 4- 14.5
 4. Hoàn thành chương trình tuần 37: Các ngày thứ 2,3,4
 5. Triển khai công tác xét TN-thi 10- HN cho HS lớp 9: Chiều thứ 2- 12.5
 6. Phát đơn dự xét TN-Tuyển 10: Chiều Thứ 2 – 12.5
 7. Thu đơn thư 4-14.5. Nhập vào phần mềm, in danh sách cho HS kí: Thứ 6 ngày 16.5
 8. Xét HK HKII: Thứ 5- ngày 15.5
 9. GV nộp thống kê, báo cáo: Chiều Thứ 5-Ngày 15.5
 10. Kiểm tra bảng tông hợp in từ phần mềm: Chiều Thứ 5-15.5
 11. Vào điểm sổ lớn, kiểm tra sổ điểm: Thứ 6- Ngày 16.5
 12. Vào học bạ: Thứ 7- 17.5
 13. Kiểm tra  học bạ: Thứ 2- 19.5., kiểm tra hồ sơ xét TN lần 1: 19.5
 14. Tổ, CM làm báo cáo: Từ Thứ 5-15.5. BC của tổ nộp PHT duyệt. BC của CM nộp hiệu trưởng: 19.5
 15. Lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác: Thứ 2- 19.5
 16. Lao động tổng vệ sinh, trồng chăm sóc cây: BLĐ lên lịch cho đến ngày TK( trừ các ngày hội họp)
 17. Kiểm tra học bạ, hồ sơ xét TN lần 2: Thứ 2-19.5
 18. Sinh hoạt tổ, tổng kết, xet thi đua tổ: Thứ 3- 20.5
 19. Họp HĐ thi đua trường: Sáng thứ 4- 21.5
 20. Họp HĐ: Sáng thứ 5- 22.5
 21. Nộp báo cáo TK về PGD: Trước 24.5
 22. Nộp báo cáo EMIS: Trước 25.5
 23. Thanh tra xét TN Theo lịch của PGD(27.5)
 24. Ôn, thi lại xét lên lớp sau thi lại: Ôn : Từ 19.5- 22.5. Thi từ 23-24.5. Xét kết quả: ngày: 28.5.
 25. Lễ tổng kết: Theo lịch của PGD( 30.5)
 26. Kiểm kê cuối năm: Từ 26-31.5
 27. Hoàn thiện hồ sơ xét TN theo kết quả thanh tra: Trước ngày 5.6( Ngày 04.6 họp HĐ xétlần 1)
 28. Xét TN: Ngày 5.6- ngày 6.6

 

Comments