Kế hoạch‎ > ‎Tháng‎ > ‎

Kế hoạch tháng 4.2014

đăng 03:46, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 04.2014

I.                   Công tác chuyên môn

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Xây dựng, triển khai công tác tháng

Tuần 31

PHT

TTCM

Tổng kết các hội thi của học sinh

Tuần 31

PHT

 

Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện

Từ 3.4- 19.4

GVBM

PHT-TTCM

Tiếp tục các chuyên đề về đổi mới PP

Trong tháng

TTCM

PHT

Tiếp tục các chủ đề tích hợp: BVMT, ANTT, ATGT, PCMT gây nghiện…

Theo PPCT

GVBM

PHT-TTCM

Tăng cường công tác nâng cao chất lượng, giúp đỡ HS yếu, phụ đạo, ôn tập thi HKII…

Trong tháng

GVBM

PHT-TTCM

Triển khai đề cương ôn tập HKII

Từ tuần 32

GVBM

TTCM

Triển khai công tác ra đề HKII

Từ tuần 33

GVBM

PHT-TTCM

Triển khai công tác nhập dữ liệu SMAS

Từ tuần 32

PHT

NV CNTT

Triển khai công tác kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp

Tuần 31

PHT

CN 9-CTPC

Hoàn thành các chủ đề HN HKII

Trong tháng

HT

GVCN 9

Tổ chức đánh giá chuẩn GV

Tuần 34

TTCM

GVBM

Tổ chức nghiệm thu các SKKN

Tuần 33

HĐHK

GV

Tổng kết công tác tham gia thi GVDG

Tuần 34

PHT

 

Tổng kết các chuyên đề CM năm học

Tuần 34

PHT

TTCM

Chấm điểm trường học thân thiện

Tuần 34

PHT

Các thành viên CM

Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động TV-TB, chấn chỉnh hoạt động TV-TB, lập dự trù mua sắm cho năm học 14-15

Tuần 31

PHT

TTCM-CB TV-GV TB

Các công tác khác

 

PHT

 

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học- Đoàn thể- LĐ

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Tiếp tục công tác GD Đạo đức-Pháp luật cho HS

Chào cờ, 15’ đầu giờ, SHL

PHT

TPT-GVCN

Duy trì nề nếp, sĩ số

Hàng ngày

TPT

GVCN- CTPC

Tổ chức các hoạt động chủ điểm tháng 4: “Hoà Bình-Hữu Nghị”

Hàng tuần

PHT

TPT-GVCN

Tổ chức các hoạt động Đội theo kế hoạch

Hàng tuần

TPT

ACPT

Phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động Đội góp phần nâng cao chất lượng GD( Đạo đức và Học tập)

Hàng tuần

TPT

ACPT

Chấm điểm THTT

Tuần 34

TPT

ACPT- BCH LĐ

Tổ chức tổng kết Hoạt động Đội năm học, chấm điểm theo quy định

Tuần 35

TPT

Ban PT

Tiếp tục các biện pháp bảo đảm sức khoẻ học đường, VS MT

Hàng ngày

YTTH

TPT-GVCN-TBLĐ

Hoàn thành vườn sinh vật, thuốc nam, cây xanh khu vực nhà vệ sinh

Tuần 31

TBLĐ

Chi đoàn

Tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, trường học văn hoá, đạo đức nhà giáo…

Hàng ngày

CTCĐ

Các tổ

Tổ chức thảo luận chuyên đề  ĐĐ HCM

Tuần 31

BCH CĐ

Các tổ

Quán triệt các văn bản về chế độ chính sách

 

BCH CĐ

KT

Nộp báo cáo chương trình PC toàn xã

Tuần 31

CTPC

Các trường

Công tác Bảo quản CSVC, phòng chống cháy nổ…

Hàng ngày

Bảo vệ

 

Công tác vệ sinh, sắp xếp các phòng làm việc

Hàng ngày

Tạp vụ

 

Công tác khác

 

 

 

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự- Quản lý

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai xây dựng đề án Vị trí việc làm 14-15

Tuần 31

HT

Liên tịch

Báo cáo tài chính quý I

Tuần 34

KT

TQ

Phân khai kinh phí hoạt động, mua sắm cho các bộ phận

Tuần 31

KT

 

Tiến hành các thủ tục mua máy VT

Tuần 32

HT

KT

Dự toán kinh phí cho các hoạt động tháng 4,5

Tuần 31

KT

 

Chi trả các khoản chi hoạt động tồn nợ 2013 và tháng 123/2014

Trong tháng

KT

TQ

Duyệt xét nâng lương trước thời hạn, đúng hạn

Tuần 31

HT

Liên tịch

Giải quyết các chế độ của CB- GV-NV-HS theo quy định

Trong tháng

KT

 

Quán triệt các văn bản chế độ chính sách mới có liên quan

Tuần 34

HT

KT

Nhận hồ sơ, xét thuyên chuyển 14-15

Tuần 33

HT

PHT-CTCĐ

Đánh giá chuẩn GV năm 13-14

Tuần 34

TTCM

HT-PHT

Nghiệm thu SKNN, nộp cấp trên

Tuần 33

HT

HĐKH

Công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Hàng ngày

VT

Các bộ phận

Công tác thống kê, báo cáo

Theo CV

VT

Các bộ phận

Chuẩn bị công tác cuối năm

Tuần 35

HT

Tất cả các bộ phận

Công tác khác

 

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch của bộ phận mình phụ trách.

- CB-GV-CNV căn cứ kế hoạch này và kế hoạch của chuyên môn, tổ, các đoàn thể để lên lịch công tác cho mình.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần hoặc bảng thông báo. Tất cả các thông báo, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân và bổ sung trong kế hoạch.

HIỆU TRƯỞNG

Comments