Kế hoạch‎ > ‎Tháng‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014

đăng 00:12, 3 thg 3, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014

I. Công tác chuyên môn

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai kế hoạch tháng

03.03

PHT

 

Nộp UPU

Trước 8.3

PHT

TPT

Lên lịch và tổ chức kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ sổ sách CM đợt 3

Tuần 28

PHT

TTCM

Bồi dưỡng HSG 19.4

Từ 3.3-27.3

GVBM Văn

 

Đưa HS đi thi 19.4

Thứ 6-28.3

PHT

P/h CMHS

Tổ chức dạy phụ đạo

Tuần 27-30

PHT

GVBM

Họp tổ CTTV, chấm điểm, nộp bảng điểm về PGD

03.3

PHT

CB TV-TB

Duyệt danh mục đề nghị bổ sung sách, thiết bị, ĐDDH 2014

Tuần 27

PHT

CB TV-TB-KT

Tham gia các chuyên đề cấp huyện

( nếu có)

Theo lịch PGD

TTCM

GVBM

Tham gia thi GVDG cấp huyện

Theo lịch PGD

PHT

TTCM-GVBM

Kiểm tra công tác TV-TB

17.3

PHT

TV-GVTB

Triển khai công tác GDPL

3.3

PHT

TTCM-GVBM

Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch tháng 4

Ngày 18.3

PHT

VT

Sắp xếp hồ sơ KĐCL

Trong tháng, do PHT-VT sắp xếp

PHT

 

TTCM-TV-TB

Sơ kết nửa đầu học kì II

Làm báo cáo: 10.3

Ngày sơ kết: 15.3

PHT

PHT

TTCM

Toàn Hội đồng

Các công tác khác

 

 

 

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học- Đoàn thể- LĐ

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Tiếp tục công tác GD Đạo đức-Pháp luật cho HS

Chào cờ, 15’ đầu giờ, SHL

PHT

TPT-GVCN

Duy trì nề nếp, sĩ số

 

TPT

GVCN- CTPC

Kỉ niệm ngày Biên phòng toàn dân

3.3

PHT

TPT

Tuyên truyền kỉ niệm ngày 104 năm ngày QTPN 8.3, 1974 năm ngày KN HBT

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

PHT

TPT-GVCN

Theo dõi tình hình học phụ đạo, thu tiền phụ đạo

Tuần 27-30

PHT

GVCN- TQ

Bàn giao sản phẩm STKT cho PGD

Theo KH PGD

PHT

HS dự thi

Nộp bài UPU

Trước 8.3

PHT

TPT

Báo cáo công tác Đội  tháng 3, kế hoạch tháng 4

Ngày 18 hàng tháng

TPT

VT

Triển khai kế hoạch dã ngoại

03.3

PHT

TPT-GVCN

Tổ chức Dã ngoại

Thứ 7-CN:22, 23.3

BTC

ACPT-ĐV-CĐV

Tuyên truyền GDSK

Các buổi chào cờ

YTTH

TPT-GVCN

Sinh hoạt 8.3

Thứ 7-08.3

BCH CĐ

Toàn Hội đồng

Tham gia HKPĐ tỉnh

11.3-16.3

Thầy Duy  HL tại trường;

HS, CB tham gia theo CV 71/PGD

CMHS

Tăng cường xây dựng nếp sống VM- trường học Văn hóa

 

BCH CĐ

Các tổ công đoàn

Tuyên truyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn 26.3, lễ trưởng thành, học cảm tình đoàn…

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

BTCĐ

TPT-GVCN

Tuyên truyền ngày thể thao VN 27.3

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

PHT

TPT-GVCN

Lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc ây, làm đường ra nhà vệ sinh, trồng cây khu nhà vệ sinh

 

TBLĐ

TPT-GVCN-Tổ VP

Công tác khác

 

 

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai quy chế nâng lương TX, trước thời hạn, quy chế chi tiêu 2014

10.3

HT

KT-BCH CĐ

Làm hồ sơ nâng lương TX

3.3

KT

CB-GV

Tiếp tục thực hiện CV 207/UBND- PCCC

 

PHT

Toàn Hội đồng

Triển khai kế hoạch bổ sung TV-TB

 

KT

PHT-TV-TB

Duyệt kế hoạch chi 19/4, NGLL

 

KT

TQ

Làm hồ sơ nâng lương, chuyển ngạch tháng 4

28.3

KT

GV-NV

Chuẩn bị báo cáo TC quý I-2014

 

KT

TQ

Báo định kì tháng 3, báo cáo GDPL

18.3

PHT, các đoàn thể, PC

VT

Tiếp tục Chấn chỉnh nề nếp làm việc theo chỉ thị 27

 

HT

PHT-TTCM-VP

Công tác khác

Hoàn thành công trình đường ra nhà vệ sinh

HT

KT-TQ-TBLĐ

 

Triển khai thực hiện:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch của bộ phận mình phụ trách.

- CB-GV-CNV căn cứ kế hoạch này và kế hoạch của chuyên môn, tổ, các đoàn thể để lên lịch công tác cho mình.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần hoặc bảng thông báo. Tất cả các thong báo, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân.

 HIỆU TRƯỞNG

Comments