Kế hoạch‎ > ‎

Tháng


Kế hoạch tháng 5

đăng 03:48, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG 5

Trọng tâm:

-          Kiểm tra, chấm bài, vào điểm HKII, cả năm; Xét hạnh kiểm, đánh giá xếp loại học sinh HKII và cả năm;

-          Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

-          Làm các biểu mẫu thống kê báo cáo;

-          Đánh gía  xếp loại GV-NV cuối năm. Bình xét thi đua.

-          Thực hiện các loại TK-BC định kì( tháng 3, tháng- 6 tháng…) theo năm lịch( không liên quan năm học, VD báo cáo ATGT- GDPL- PCTN-BCTC…)

-          Chuẩn bị hồ sơ xét Tốt nghiệp;

-          Xét lên lớp- thi lại

-          Tổ chức Lễ Tổng kết- Tri ân-Ra trường

-          Chuẩn bị công tác sinh hoạt hè.

Một số mốc thời gian:

 1. Duyệt kế hoạch của các bộ phận: Sáng Thứ 6- Ngày 02.5
 2. Tổ chức kiểm tra HKII( Tuần 36, CM  lên lịch vào thứ 2 tuần 35)
 3. Vào điểm, nhập  điểm: Trong tuần 37, hạn chót: Thứ 4- 14.5
 4. Hoàn thành chương trình tuần 37: Các ngày thứ 2,3,4
 5. Triển khai công tác xét TN-thi 10- HN cho HS lớp 9: Chiều thứ 2- 12.5
 6. Phát đơn dự xét TN-Tuyển 10: Chiều Thứ 2 – 12.5
 7. Thu đơn thư 4-14.5. Nhập vào phần mềm, in danh sách cho HS kí: Thứ 6 ngày 16.5
 8. Xét HK HKII: Thứ 5- ngày 15.5
 9. GV nộp thống kê, báo cáo: Chiều Thứ 5-Ngày 15.5
 10. Kiểm tra bảng tông hợp in từ phần mềm: Chiều Thứ 5-15.5
 11. Vào điểm sổ lớn, kiểm tra sổ điểm: Thứ 6- Ngày 16.5
 12. Vào học bạ: Thứ 7- 17.5
 13. Kiểm tra  học bạ: Thứ 2- 19.5., kiểm tra hồ sơ xét TN lần 1: 19.5
 14. Tổ, CM làm báo cáo: Từ Thứ 5-15.5. BC của tổ nộp PHT duyệt. BC của CM nộp hiệu trưởng: 19.5
 15. Lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác: Thứ 2- 19.5
 16. Lao động tổng vệ sinh, trồng chăm sóc cây: BLĐ lên lịch cho đến ngày TK( trừ các ngày hội họp)
 17. Kiểm tra học bạ, hồ sơ xét TN lần 2: Thứ 2-19.5
 18. Sinh hoạt tổ, tổng kết, xet thi đua tổ: Thứ 3- 20.5
 19. Họp HĐ thi đua trường: Sáng thứ 4- 21.5
 20. Họp HĐ: Sáng thứ 5- 22.5
 21. Nộp báo cáo TK về PGD: Trước 24.5
 22. Nộp báo cáo EMIS: Trước 25.5
 23. Thanh tra xét TN Theo lịch của PGD(27.5)
 24. Ôn, thi lại xét lên lớp sau thi lại: Ôn : Từ 19.5- 22.5. Thi từ 23-24.5. Xét kết quả: ngày: 28.5.
 25. Lễ tổng kết: Theo lịch của PGD( 30.5)
 26. Kiểm kê cuối năm: Từ 26-31.5
 27. Hoàn thiện hồ sơ xét TN theo kết quả thanh tra: Trước ngày 5.6( Ngày 04.6 họp HĐ xétlần 1)
 28. Xét TN: Ngày 5.6- ngày 6.6

 

Kế hoạch tháng 4.2014

đăng 03:46, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 04.2014

I.                   Công tác chuyên môn

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Xây dựng, triển khai công tác tháng

Tuần 31

PHT

TTCM

Tổng kết các hội thi của học sinh

Tuần 31

PHT

 

Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện

Từ 3.4- 19.4

GVBM

PHT-TTCM

Tiếp tục các chuyên đề về đổi mới PP

Trong tháng

TTCM

PHT

Tiếp tục các chủ đề tích hợp: BVMT, ANTT, ATGT, PCMT gây nghiện…

Theo PPCT

GVBM

PHT-TTCM

Tăng cường công tác nâng cao chất lượng, giúp đỡ HS yếu, phụ đạo, ôn tập thi HKII…

Trong tháng

GVBM

PHT-TTCM

Triển khai đề cương ôn tập HKII

Từ tuần 32

GVBM

TTCM

Triển khai công tác ra đề HKII

Từ tuần 33

GVBM

PHT-TTCM

Triển khai công tác nhập dữ liệu SMAS

Từ tuần 32

PHT

NV CNTT

Triển khai công tác kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp

Tuần 31

PHT

CN 9-CTPC

Hoàn thành các chủ đề HN HKII

Trong tháng

HT

GVCN 9

Tổ chức đánh giá chuẩn GV

Tuần 34

TTCM

GVBM

Tổ chức nghiệm thu các SKKN

Tuần 33

HĐHK

GV

Tổng kết công tác tham gia thi GVDG

Tuần 34

PHT

 

Tổng kết các chuyên đề CM năm học

Tuần 34

PHT

TTCM

Chấm điểm trường học thân thiện

Tuần 34

PHT

Các thành viên CM

Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động TV-TB, chấn chỉnh hoạt động TV-TB, lập dự trù mua sắm cho năm học 14-15

Tuần 31

PHT

TTCM-CB TV-GV TB

Các công tác khác

 

PHT

 

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học- Đoàn thể- LĐ

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Tiếp tục công tác GD Đạo đức-Pháp luật cho HS

Chào cờ, 15’ đầu giờ, SHL

PHT

TPT-GVCN

Duy trì nề nếp, sĩ số

Hàng ngày

TPT

GVCN- CTPC

Tổ chức các hoạt động chủ điểm tháng 4: “Hoà Bình-Hữu Nghị”

Hàng tuần

PHT

TPT-GVCN

Tổ chức các hoạt động Đội theo kế hoạch

Hàng tuần

TPT

ACPT

Phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động Đội góp phần nâng cao chất lượng GD( Đạo đức và Học tập)

Hàng tuần

TPT

ACPT

Chấm điểm THTT

Tuần 34

TPT

ACPT- BCH LĐ

Tổ chức tổng kết Hoạt động Đội năm học, chấm điểm theo quy định

Tuần 35

TPT

Ban PT

Tiếp tục các biện pháp bảo đảm sức khoẻ học đường, VS MT

Hàng ngày

YTTH

TPT-GVCN-TBLĐ

Hoàn thành vườn sinh vật, thuốc nam, cây xanh khu vực nhà vệ sinh

Tuần 31

TBLĐ

Chi đoàn

Tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, trường học văn hoá, đạo đức nhà giáo…

Hàng ngày

CTCĐ

Các tổ

Tổ chức thảo luận chuyên đề  ĐĐ HCM

Tuần 31

BCH CĐ

Các tổ

Quán triệt các văn bản về chế độ chính sách

 

BCH CĐ

KT

Nộp báo cáo chương trình PC toàn xã

Tuần 31

CTPC

Các trường

Công tác Bảo quản CSVC, phòng chống cháy nổ…

Hàng ngày

Bảo vệ

 

Công tác vệ sinh, sắp xếp các phòng làm việc

Hàng ngày

Tạp vụ

 

Công tác khác

 

 

 

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự- Quản lý

 

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai xây dựng đề án Vị trí việc làm 14-15

Tuần 31

HT

Liên tịch

Báo cáo tài chính quý I

Tuần 34

KT

TQ

Phân khai kinh phí hoạt động, mua sắm cho các bộ phận

Tuần 31

KT

 

Tiến hành các thủ tục mua máy VT

Tuần 32

HT

KT

Dự toán kinh phí cho các hoạt động tháng 4,5

Tuần 31

KT

 

Chi trả các khoản chi hoạt động tồn nợ 2013 và tháng 123/2014

Trong tháng

KT

TQ

Duyệt xét nâng lương trước thời hạn, đúng hạn

Tuần 31

HT

Liên tịch

Giải quyết các chế độ của CB- GV-NV-HS theo quy định

Trong tháng

KT

 

Quán triệt các văn bản chế độ chính sách mới có liên quan

Tuần 34

HT

KT

Nhận hồ sơ, xét thuyên chuyển 14-15

Tuần 33

HT

PHT-CTCĐ

Đánh giá chuẩn GV năm 13-14

Tuần 34

TTCM

HT-PHT

Nghiệm thu SKNN, nộp cấp trên

Tuần 33

HT

HĐKH

Công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Hàng ngày

VT

Các bộ phận

Công tác thống kê, báo cáo

Theo CV

VT

Các bộ phận

Chuẩn bị công tác cuối năm

Tuần 35

HT

Tất cả các bộ phận

Công tác khác

 

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch của bộ phận mình phụ trách.

- CB-GV-CNV căn cứ kế hoạch này và kế hoạch của chuyên môn, tổ, các đoàn thể để lên lịch công tác cho mình.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần hoặc bảng thông báo. Tất cả các thông báo, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân và bổ sung trong kế hoạch.

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014

đăng 00:12, 3 thg 3, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014

I. Công tác chuyên môn

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai kế hoạch tháng

03.03

PHT

 

Nộp UPU

Trước 8.3

PHT

TPT

Lên lịch và tổ chức kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ sổ sách CM đợt 3

Tuần 28

PHT

TTCM

Bồi dưỡng HSG 19.4

Từ 3.3-27.3

GVBM Văn

 

Đưa HS đi thi 19.4

Thứ 6-28.3

PHT

P/h CMHS

Tổ chức dạy phụ đạo

Tuần 27-30

PHT

GVBM

Họp tổ CTTV, chấm điểm, nộp bảng điểm về PGD

03.3

PHT

CB TV-TB

Duyệt danh mục đề nghị bổ sung sách, thiết bị, ĐDDH 2014

Tuần 27

PHT

CB TV-TB-KT

Tham gia các chuyên đề cấp huyện

( nếu có)

Theo lịch PGD

TTCM

GVBM

Tham gia thi GVDG cấp huyện

Theo lịch PGD

PHT

TTCM-GVBM

Kiểm tra công tác TV-TB

17.3

PHT

TV-GVTB

Triển khai công tác GDPL

3.3

PHT

TTCM-GVBM

Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch tháng 4

Ngày 18.3

PHT

VT

Sắp xếp hồ sơ KĐCL

Trong tháng, do PHT-VT sắp xếp

PHT

 

TTCM-TV-TB

Sơ kết nửa đầu học kì II

Làm báo cáo: 10.3

Ngày sơ kết: 15.3

PHT

PHT

TTCM

Toàn Hội đồng

Các công tác khác

 

 

 

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học- Đoàn thể- LĐ

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Tiếp tục công tác GD Đạo đức-Pháp luật cho HS

Chào cờ, 15’ đầu giờ, SHL

PHT

TPT-GVCN

Duy trì nề nếp, sĩ số

 

TPT

GVCN- CTPC

Kỉ niệm ngày Biên phòng toàn dân

3.3

PHT

TPT

Tuyên truyền kỉ niệm ngày 104 năm ngày QTPN 8.3, 1974 năm ngày KN HBT

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

PHT

TPT-GVCN

Theo dõi tình hình học phụ đạo, thu tiền phụ đạo

Tuần 27-30

PHT

GVCN- TQ

Bàn giao sản phẩm STKT cho PGD

Theo KH PGD

PHT

HS dự thi

Nộp bài UPU

Trước 8.3

PHT

TPT

Báo cáo công tác Đội  tháng 3, kế hoạch tháng 4

Ngày 18 hàng tháng

TPT

VT

Triển khai kế hoạch dã ngoại

03.3

PHT

TPT-GVCN

Tổ chức Dã ngoại

Thứ 7-CN:22, 23.3

BTC

ACPT-ĐV-CĐV

Tuyên truyền GDSK

Các buổi chào cờ

YTTH

TPT-GVCN

Sinh hoạt 8.3

Thứ 7-08.3

BCH CĐ

Toàn Hội đồng

Tham gia HKPĐ tỉnh

11.3-16.3

Thầy Duy  HL tại trường;

HS, CB tham gia theo CV 71/PGD

CMHS

Tăng cường xây dựng nếp sống VM- trường học Văn hóa

 

BCH CĐ

Các tổ công đoàn

Tuyên truyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn 26.3, lễ trưởng thành, học cảm tình đoàn…

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

BTCĐ

TPT-GVCN

Tuyên truyền ngày thể thao VN 27.3

Chào cờ, phát thanh măng non, bảng tin

PHT

TPT-GVCN

Lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc ây, làm đường ra nhà vệ sinh, trồng cây khu nhà vệ sinh

 

TBLĐ

TPT-GVCN-Tổ VP

Công tác khác

 

 

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Triển khai quy chế nâng lương TX, trước thời hạn, quy chế chi tiêu 2014

10.3

HT

KT-BCH CĐ

Làm hồ sơ nâng lương TX

3.3

KT

CB-GV

Tiếp tục thực hiện CV 207/UBND- PCCC

 

PHT

Toàn Hội đồng

Triển khai kế hoạch bổ sung TV-TB

 

KT

PHT-TV-TB

Duyệt kế hoạch chi 19/4, NGLL

 

KT

TQ

Làm hồ sơ nâng lương, chuyển ngạch tháng 4

28.3

KT

GV-NV

Chuẩn bị báo cáo TC quý I-2014

 

KT

TQ

Báo định kì tháng 3, báo cáo GDPL

18.3

PHT, các đoàn thể, PC

VT

Tiếp tục Chấn chỉnh nề nếp làm việc theo chỉ thị 27

 

HT

PHT-TTCM-VP

Công tác khác

Hoàn thành công trình đường ra nhà vệ sinh

HT

KT-TQ-TBLĐ

 

Triển khai thực hiện:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch của bộ phận mình phụ trách.

- CB-GV-CNV căn cứ kế hoạch này và kế hoạch của chuyên môn, tổ, các đoàn thể để lên lịch công tác cho mình.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần hoặc bảng thông báo. Tất cả các thong báo, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân.

 HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tháng 2.2014

đăng 19:13, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

 KẾ HOẠCH THÁNG 02.2014

I. Công tác chuyên môn

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Thay TKB, triển khai tăng tiết

< 14.2

PHT

 

Thực hiện chương trình

Tuần 24-26

PHT

GVBM

Nộp dự án dự thi DHTH-KTLM

Ngày 10.2

PHT

 

Bồi dưỡng HSG cấp huyện

10-21.2

PHT

GV Văn-Toán 7

Bồi dưỡng HSG 19/4

 

PHT

GV Văn 9

Hướng dẫn viết ,thu chấm bài UPU

10-24.2

PHT

GVCN-GV Văn 6789

Triển khai STKT

 

PHT

TTCM-TPT-GVCN

Triển khai công tác kèm HS yếu, PĐ

 

PHT

GVBM

Chuẩn bị SKKN, hồ sơ thi GVDG H

<24.2

PHT

GV dự thi

Kiểm tra hồ sơ lớp 9

<24.2

PHT

GVCN 9- GV CTPC

Triển khai VEMIS

 

PHT

CB TV

Kiểm tra việc thực hiện nề nếp CM

 

PHT

TTCM

Kiểm tra công tác bồi giỏi, phụ yếu

 

PHT

TTCM

Kiểm tra HĐNGLL

 

PHT

TPT

Kiểm tra công tác TV-TB

 

PHT

TV-TB

Kiểm tra hồ sơ CM-TCM

 

HT

PHT-TTCM

Các công tác khác

 

 

 

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học- Lao động

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Ổn định nề nếp, sĩ số sau Tết

Tuần 24

TPT

GVCN- CTPC

Tiếp tục Thi kể chuyện ĐĐ HCM

Tuần 25,26

PHT

BGK-TPT-GVCN

Tiếp tục công tác bảo đảm ANTT

 

PHT

TPT-GVCN

Công tác kế hoạch nhỏ đợt 2

 

TPT

GVCN

Phát thưởng Văn nghệ

10.2

PHT

TPT

Thanh toán tiền công trình măng non

 

TPT

 

Dự giờ SHL, NGLL

 

PHT

TPT

Xây dựng kế hoạch dã ngoại 26.3

 

TPT

 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

Chào cờ, PTMN

YTTH

TPT

Khám Sức khoẻ HS

 

YTTH

 

Trồng, chăm sóc vườn bông, cây cảnh, làm sân nhà vệ sinh

 

TBLĐ

GVCN

Nhập dữ liệu CT PC

 

CT PC

 

Nộp bài UPU

 

PHT

TPT

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự- Thông tin báo cáo

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Trực ANTT Tết

01-09.2

BV

CB-GV-NV

Thông qua quy chế chi tiêu 2014

Tuần 25

KT

BGH- CĐ- TTr

Báo cáo tài chính tháng 2013

Tuần 26

KT

 

Thông qua quy chế nâng lương TX, trước thời hạn

Tuần 26

KT

BGH- CĐ- TTr

Làm hồ sơ nâng lương

 

KT

 

Các báo cáo định kì, chuyên đề

Theo quy định

Văn thư

Các bộ phận liên quan

Quán triệt nội quy cơ quan, trách nhiệm các chức danh trong công việc

 

HT

Các chức danh chủ chốt

Kiểm tra việc viết  báo cáo công tác tháng 12.2013+01.2014

 

HT

Tổ VP và các chức danh chủ chốt

Ghi chú:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch chi tiết tương ứng.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần hoặc bảng thông báo. Tất cả các thông báo, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân.

Kế hoạch Tết 2014

đăng 19:11, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm   [ đã cập nhật 19:12, 6 thg 2, 2014 ]

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÓN TẾT VÀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014


          

Thực hiện Hướng dẫn số 2613/HD-SGD&ĐT-VP ngày 17/12/2013 của Sở Giáo dục-Đào tạo, công văn số 990/HD-PGD&ĐT Hàm Thuanạ Nam về việc tổ chức đón Tết và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trường THCS Thuận Quý xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 theo truyền thống dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh đúng quy định.

CBCC và HS không được nghỉ Tết quá thời gian quy định, không giải quyết phép năm kết hợp trong dịp Tết (trừ trường hợp hết sức đặc biệt phải báo cáo, xin phép Phòng  Giáo dục-Đào tạo).

Duy trì, tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, có ý nghĩa giáo dục.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

 1.  Công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức (CBCC), học sinh (HS) về ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật, đấu tranh ngăn ngừa và bài trừ các loại tệ nạn xã hội, tệ mê tín dị đoan, phòng chống tội phạm; tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm vào các buổi chào cờ , giao ban đầu tuần 20,21,22,23 và cuộc họp hội đồng ngày 11.01.2014.

CB-GV-CNV treo cờ Tổ quốc tại gia đình trong 4 ngày từ ngày 30.01.2014 đến hết ngày 02.01.2014.

         2. Thực hiện các hoạt động giáo dục

- Thực hiện chương trình tuần 20-23 từ ngày 30.12 đến 23.01. ( Ngày 4.1 bù ngày 01.01, ngày 18.1 bù ngày 24.1)

- Các hoạt động giáo dục:

Các lớp tập dợt văn nghệ chủ đề “Mừng Đảng-Mừng Xuân” trong tuần 20.21, BTC sơ duyệt từ 09/1 đến 15/1, tổng duyệt ngày 19/1, công diễn tối 24.1

Thi MTCT cấp huyện ngày 02.1

Thi tìm hiểu lịch sử( Huyện đoàn tổ chức) ngày 04.1

Thi HSG truyền thông giải “ Sao tháng giêng” ngày 09 và 10.1.

Thi giải toán trên internet cấp trường ngày 14.1

Thi Tiếng anh trên in ternet cấp huyện ngày 11.1.

Tham gia giải Cầu lông Công đoàn ngành giáo dục: 21-23.1

Sơ kết HKI sáng 24.1

Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết ( Liên đội) ngày 25.1

Tổng vệ sinh, niêm phong các phòng Sáng 25.1

Họp Hội đồng cuối năm: Sáng 25.1

Tổ chức Tết trồng cây vào các tuần 22 và 23

Báo cáo công tác Tết: Sáng 02.02.2014 và 10.2

3. Lịch trực lãnh đạo, bố trí CBCC trực luân phiên 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết (có sổ trực hàng ngày) để giải quyết những công việc bất thường và bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, trường học như sau:

Ngày

Trực ngày

Trực đêm

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai 27.1( 27)

Tổ VP

Thìn(BV)

Lâm(HT)

BGH, tổ VP làm việc bình thường

Ba 28.1(28)

Minh-Thư

Thìn

Trí(TT)

 

Tư 29.1(29)

Thao-Tú Lâm

Thìn

Nhất Tâm(PHT)

 

    Năm     30.1(30)

Duy-Thu

Thìn

Nhị(CTCĐ)

 

Sáu 31.1(01)

Tính-Phúc

Thìn

Lâm(HT)

 

Bảy 01.2(02)

Thưởng-Duyên

Thìn

Nhị(CTCĐ)

 

CN 02.2(03)

Hà-Nhật

Thìn

Nhất Tâm(PHT)

Báo cáo t/h cho PGD

Hai 03.2(04)

Hạnh- Duy Tâm

Thìn

Trí(TT)

 

Ba 04.2(05)

Tổ VP

Thìn

Nhất Tâm

BGH, tổ VP làm việc bình thường

Tư 05.2(06)

Tổ VP

Thìn

Lâm

BGH, tổ VP làm việc bình thường

Năm 06.2(07)

Tổ VP

Thìn

Nhất Tâm

BGH, tổ VP làm việc bình thường

Sáu 07.2(08)

Tổ VP

Thìn

Lâm

BGH, tổ VP làm việc bình thường

Bảy 08.2(09)

Thìn

Thìn

 

BV làm việc bình thường

CN 09.2(10)

Thìn

Thìn

 

BV làm việc bình thường

 

(Điện thoại liên hệ Phòng GD&ĐT Hàm Thuận Nam: 062 3869950 hoặc 062 3867524 hoặc 062 3670887)

 

 

4. Công tác bảo đảm ANTT-ATGT :

Giao TPT và GVCN tiếp tục quán triệt tới học sinh nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Tích cực tham gia đấu tranh ngăn ngừa những việc làm sai trái, làm mất trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Tuyên truyền vận động  HS chủ động không tụ tập đông người, không hành động quá khích, không tham gia, tụ tập hình thành các nhóm chơi bời, cờ bạc, những hoạt động mang tính lôi kéo tập thể gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề nghị BCH công đoàn quán triệt đoàn viên thực hiện  tiết kiệm, chống lãng phí; chống tệ nạn cờ bạc, say rượu, chống lại các hủ tục mê tín dị đoan,... gây ảnh hưởng không tốt trong nhà trường và nhân dân. Vận động gia đình CBCC của cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa”.

Nhân viên Bảo vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các phòng làm việc, hồ sơ học vụ, vi tính, phòng thí nghiệm, thiết bị, thư viện.

Tổ văn phòng( Kế toán-Bảo vệ) bổ sung và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo các quy định về an toàn phòng - chống cháy, nổ theo quy định của các cơ quan chức năng, tuyệt đối đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 24.1 Phó hiệu trưởng( trưởng ban ANTT trường học) làm việc với UBND xã và công an địa phương để có phương án, kế hoạch ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

 

5. Công tác thăm hỏi, chúc Tết

Giao TPT và Ban phụ trách tham mưu HĐĐ xã tổ chức phối hợp với CB thương binh xã hội xã tổ chức Tết, thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, thăm hỏi một số gia đình diện chính sách, tổ chức học sinh tham gia thăm viếng nghĩa trang Liệt sĩ tại địa phương.

Giao trưởng ban Lao động lên kế hoạch Tết trồng cây, lên kế hoạch tổng vệ sinh trước và sau ngày 24.1( Lễ Sơ kết và Công diễn Văn Nghệ)

          6. Công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí

Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết, nhất là tiết  kiệm trong tiêu dùng, gặp mặt đón mừng năm mới; không được sử dụng nguồn từ ngân sách, công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân hoặc đem quà Tết đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo dưới mọi hình thức. Dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình, thăm hỏi họ hàng, người thân.

 

7. Chấphành kỉ luật lao động, thời gian nghỉ Tết

Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, trước và sau ngày nghỉ Tết theo quy định, Học sinh, giáo viên nghỉ Tết từ ngày 27.01.2014 đến hết ngày 09.02.2014. Nhân viên tổ Văn phòng nghỉ Tết 7 ngày( 5 ngày theo luật Luật lao động và 2 ngày bù do ngày mùng 2,3 Tết trùng thứ bảy,Chủ nhật) từ ngày 28.01 đến hết ngày 03.02.2014( Tức 28 tháng chạp đến hết mùng 4 Tết). Riêng Bảo vệ phải trực đêm để bảo vệ tài sản nhà trường và các sự cố bất thường khác( được bồi dưỡng 5 đêm trực).

 

8. Thông tin báo cáo

Kịp thời báo cáo với Phòng Giáo dục-Đào tạo những diễn biến bất thường đáng chú ý trong dịp Tết. qua các số Điện thoại 062 3869950 hoặc 062 3867524 hoặc 062 3670887)

Báo cáo tình hình tổ chức Tết vào sáng ngày 02/02/2014, tức mùng 3 Tết –tháng Giêng năm Giáp Ngọ về Phòng Giáo dục-Đào tạo.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này được phổ biến đến từng học sinh, CB-GV,NV trong trường. Giao TPT, GVCN quán triệt đến học sinh, các tổ trưởng quán triệt cho CB-GV-NV trong tổ, thư kí hội đồng quán triệt cho CB-GV-NV trong cuộc họp Hội đồng ngày 11.1 và niêm yết trên bảng thông tin của trường.

Giao TPT và ban ANTT trường học theo dõi tình hình thực hiện các quy định về bảo đảm ANTT, ATGT của học sinh hàng tuần trước, trong và sau Tết báo cáo trong cuộc họp giao ban hàng tuần và vào sáng 02.02.2014( bằng điện thoại). Sau Tết tiếp tục nắm tình hình và báo cáo vào sáng thứ 2 ngày 10.02.2014.

Giao tổ trưởng các tổ , đề nghị BCH Công đoàn, Chi đoàn quán triệt và theo dõi tình hình thực hiện của CB-GV-NV và báo cáo vào sáng 02.02.2014, Sau Tết tiếp tục nắm tình hình và báo cáo vào sáng thứ 2 ngày 10.02.2014.

Giao Phó hiệu trưởng( trưởng ban ANTT), tổ trưởng văn phòng tổng hợp thông tin làm báo cáo gửi Phòng GD&ĐT Hàm Thuận Nam vào ngày 02.02.2014 theo quy định và báo cáo tình hình sau Tết vào ngày 10.2.2014.

Kế hoạch tháng 1.2014

đăng 19:10, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 01.2014

I. Công tác Trọng tâm

1. Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong

- Kỉ niệm ngày Học sinh-Sinh Viên 9/1

- Chấn chỉnh nề nếp dạy, học trước Tết Nguyên đán, nề nếp làm việc theo Chỉ thị 27.

- Học tập Nghị quyết TW8 khoá XI về Đổi mới giáo dục&Đào tạo.

- Hưởng ứng Tết trồng cây, bảo vệ môi trường…

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng,” Mừng Đảng- Mừng Xuân”.

- Tổ chức đón Tết NĐ an toàn, tiết kiệm đúng quy định.

2. Giáo dục pháp luật

- Tháng cao điểm trấn áp tội phạm và bảo đảm ATGT, không sử dụng,tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo.

- Các Nghị định, thông tư mới của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan về CB-CC-VC…

- Các văn bản mới của TLĐLĐ về công tác Công đoàn.

- Phòng cháy chữ cháy, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ HKI, xây dựng kế hoạch HKII.

3. Công tác chuyên môn

- `Tổ chức đánh giá tình hình chất lượng, công tác quản lý chuyên môn HKI, kiểm tra nội bộ HKI.

- Tổ chức đánh giá Hội thi GVDG cấp trường.

- Tổ chức đánh giá công tác tổ chức bồi giỏi, phụ yếu.

- Tổ chức đánh giá hoạt động TC-TB HKI.

- Tổ chức đánh giá công tác tổ chức các hội thi của học sinh.

- Triển khai các hội thi HSG cấp trường, MTCT, Violympic, IOE…

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuyên môn, công tác kiểm kê TV-TB, kế hoạch bổ sung sách, TB 2014.

4. Công tác chủ nhiệm

- Tự sơ kết công tác chủ nhiệm HKI

- Tăng cường công tác quản lý , giáo dục học sinh, duy trì nề nếp, sĩ số, bảo đảm ATGT, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường…

- Lập danh sách học sinh có học lực yếu, phối hợp với CMHS, GVPC có biện pháp giúp đỡ HS yếu.

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách.

- Tập dượt các tiết mục Văn nghệ chủ đề Mừng Đảng-Mừng Xuân.

- Đôn đốc việc nộp học phí.

5. Công tác Đội- HĐNGLL

-  Kết thi đua HKI, phát động thi đua đợt 3.

- Tổ chức sơ kết HKI. Phương hướng nhiệm vụ HKII.

- Tiếp tục Hội thi kể chuyện Đạo đức HCM.

- Làm Lễ trưởng thành cho Đội viên lớp 9.

- Rà soát, phan công các đôi bạn cùng tiến HKII theo hướng 1 HS Khá giỏi giúp đỡ 1 HS yếu.

- Tổ chức công diễn Văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, việc chấp hành NĐ 36-CP về quản lý sử dụng pháo…

- Kỉ niệm ngày HS-SV; Hưởng ứng Tết trồng cây.

5. Công tác lao động- vệ sinh- Ytế trường học

- Tổ chức sơ kết HKI. Phương hướng nhiệm vụ HKII.

- Quét dọn, sắp xếp các phòng làm việc, thư viện, thiết bị…

- Vệ sinh trường lớp, chăm sóc, trồng cây, làm vườn hoa, cây cảnh, vườn thuốc nam…Hưởng ứng Tết trồng cây.

- Làm mặt bằng đường ra nhà vệ sinh, sân nhà vệ sinh.

- Tổ chức khám sức khoẻ HS.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đông-xuân, phòng chống bệnh tật học đường.

- Tuyên truyền vệ sinh ATTP dịp Tết NĐ.

6. Công tác văn thư-lưu trữ, Bảo vệ-phục vụ

- Đưa vào lưu trữ các loaị công văn đi đến năm 2013.

- Rà soát , sắp xếp lại các minh chứng KĐCL.

- Rà soát sắp xếp, bổ sung các loại hồ sơ công việc HKI.

- Đôn đốc, nhắc nhở công tác thông tin báo cáo, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Bảo vệ ANTT Tết DL, bảo đảm ANTT trường học, phòng chống cháy nổ.

- Dọn dẹp, sắp xếp các phòng làm việc, lau chùi bàn ghế, giặt khăn bàn, màn cửa, tưới cây cảnh…

- Phục vụ nước uống hàng ngày chu đáo, phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể của nhà trường.

7. Công tác PCGD

- Phối hợp GVCN duy trì sĩ số học sinh,.

- Tham mưu BCĐ PCGD xã họp Ban chỉ đạo triển khai phần mềm PCGD.

- Tiến hành ghi phiếu điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Phối hợp GVCN, BCĐ PC xã, Hội Khuyến học xã giúp đỡ học sinh có học lực yếu HKI vươn lên.

8. Công tác tài chính kế toán

- Tổng hợp, xử lý kết quả kiểm kê Tài sản 2013.

- Hoàn thành công tác thu học phí.

- Chi trả các khoản chi lương-phụ cấp tháng 12, quyết toán các khoản chi hoạt động năm 2013.

- Quyết toán thu chi 2013.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2014.

- Dự toán thu chi 2014.

- Chi trả các khoản lương-PC tháng 1, tháng 2.2014( Trước Tết NĐ)

- Báo cáo tài chính theo quy định.

9. Công tác đoàn thể

- Vận động CĐV thực hiện tốt các quy định về ATGT, không thuốc lá, rượu bia…

- Tham gia tốt Hội diễn Văn nghệ.

- Tổ chức khen thưởng thi đua HKI.

- Tham gia giải Cầu lông do CĐGD tổ chức.

- Tổ chức thăm hỏi, chăm lo đời sống CB-GV Tết NĐ.

- Triển khai học tập các văn bản có liên quan.

10. Thư viện Thiết bị

- Hoàn thành kiểm kê, cập nhật hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Phân loại lập hồ sơ các loại thiết bị hư hỏng cần thanh lý.

- Lập hồ sơ đăng kí mượn thiết bị, đăng kí thực hành HKII.

- Thu gom các thiết bị lẻ để rải rác trong các phòng tập trung về phòng thiết bị.

- Thành lập đội cộng tác viên thư viện, CTV thiết bị.

- Xây dựng tiêu chuẩn về số HS đọc sách để TPT, GVCN đưa việc đọc sách vào tiêu chí thi đua đối với các lớp.

- Lập dự trù mua sắm, bổ sung sách, thiết bị năm 2014.

 

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác chuyên môn

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Thực hiện CT HKII (tuần 20)

30/12/2013

 

GVBM

Cập nhật, kiểm tra sổ điểm lớn

30/12-04/01

PHT

GVBM

Chuẩn bị thi HSG cấp trường

Cả tuần

PHT

TTCM-GVBM

Lập hồ sơ IOE

Theo HD của PGD

PHT

VT

Thi MTCT cấp huyện

02/01

PHT

CMHS

Tổng hợp hồ sơ kiểm kê TV-TB. Lập hồ sơ thanh lý. Đề nghị mua  sắm TV-TB 2014

30/12-11/01

KT

TV-TB

Tiếp tục sắp xếp lại TV-TB

30/12-04/01

TV-TB

TBLĐ( Duyên)- HS

Thu SKKN GVDG

03/01

TTCM

GV thi GVDG

Chấm V1, V2 GVDG

06/01-11/01

BGK

PHT tổng hợp KQ

Thi IOE cấp huyện

11/01

PHT

GV TA( Duyên)

Thi Violympic cấp trường

Từ 09/01

PHT

GV Toán

Lên kế hoạch phụ đạo HKII

Tuần 21

HT

PHT

Sơ kết công tác chuyên môn, triển khai K/h HKII

11/1

PHT

TTCM

Triển khai kế hoạch PBGDPL 2014

11/1

PHT

Ban GDPL

Nghiệm thu, chuyển cấp trên các dự án thi DHTH, KTLM

20.1

PHT

TTCM

 

II. Công tác Đội-NGLL-Chủ nhiệm –PC- Y tế trường học

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Phân công lịch trực ban GT  tuần

30/12

TPT

GT

Kí cam kết thực hiện ANTT, ATGT, không đốt pháo, ma tuý, BLHĐ…

04/1

TPT

GVCN

Triển khai viết thư quốc tế UPU, STKT…

 

PHT

TPT- GV Văn-GVCN

Kỉ niệm 64 năm ngày HSSV

06/01/2014

PHT

TPT-GVCN

Phát động thi đua đợt 3

06/01

TPT

GVCN

Chuẩn bị nội dung Họp CMHS giữa năm

Trước 12/01

HT

GVCN

Kiểm tra hồ sơ học sinh lần 2

06/01-11/01

GVCN

VT

Sơ duyệt Văn nghệ

Tuần 22

PHT

TPT-GVCN

Tổng duyệt VN

18/01

BTC

GVCN

Công diễn Văn nghệ

24/01

BTC

Toàn HĐ

Tuyên truyền kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Cả tháng

TPT

GVCN

Phân công XK trực Tết NĐ

31/1-3/2

TPT

GVCN

Duy trì sĩ số trước và sau Tết

 

GVCN

CT PC

Tự kiểm tra, sắp xếp hồ sơ PC

 

CT PC

 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh học đường

Cả tháng

Y tế

TPT-GVCN

Khám SK HS

Theo lịch BV HTN

YT

GVCN- KT

 

III. Tài chính- Tổ chức-Nhân sự

Nội dung

Thời gian

Người chủ trì

Lực lượng tham gia

Trực Tết Dương lịch

01/1

BV

 

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kiểm kê TV-TB, TSCĐ

30/12-04/01

KT

TV-TB

Sử lý kết quả kiểm kê

06-11/01

KT

 

Quyết toán Ngân sách 2013

Theo KB

KT

TQ

Báo cáo TC 2013

Trước 25/01

KT

 

Lập dự toán chi HĐ 2014

Trước 25/1

KT

 

Dự thảo QC Chi tiêu NB 2014

Trước 25/01

KT

 

Phân khai kinh phí mua sắm TV-TB

Trước 25/01

KT

TV-TB

Thực hiện nhiệm vụ chi HĐCM còn tồn đọng 2013

 

KT

PHT

Chuẩn bị kinh phí cho nhiệm vụ chi: trực Lễ năm 2013, thi GVDG trường 13-14, bồi dưỡng GV TD HKI, Thi MTCT, IOE cấp huyện…

 

KT

TQ- PHT

Thực hiện nhiệm vụ chi lương-PC tháng 12.2013, tháng 1+2 .2014. Trợ cấp Tết 2014.

 

KT

 

Công tác phổ biến chế độ chính sách

11.1

CT CĐ

KT

Lập kế hoạch phát triển 14-15

Trước 11/1

HT

 

Lập kế hoạch luân chuyển GV 14-15

Trước 11/1

HT

PHT-CTCĐ

Quán triệt tổ chức Tết. Phân công trực Tết NĐ

11/1

HT

PHT- CTCĐ

Tham gia giải cầu lông CĐGD

21-23.1

BCH CĐ

VĐV

Lễ Sơ kết HKI

24/1

HT

Toàn HĐ

Họp Mặt cuối năm

25/1

BCH CĐ

Toàn HĐ

Ghi chú:

- PHT- TPT, các tổ trưởng và các đoàn thể căn cứ kế hoạch này lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động của mình phụ trách.

- CB-GV-CNV căn cứ kế hoạch này và kế hoạch của chuyên môn, tổ, các đoàn thể để lên lịch công tác cho mình.

- Trong tháng nếu có công việc mới phát sinh, HT sẽ bổ sung trong kế hoạch hàng tuần. Tất cả các tin nhắn, email, kế hoạch hàng tuần có liên quan của mỗi cá nhân phải được ghi chép vào sổ hội họp của cá nhân.

- Từ tháng 12/2013 tất cả nhân viên, PHT, TTCM, TPT phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao( Từ 25.11- 24.12; 25.12-24.1….) Giao VT thu nhận các báo cáo này.

- Từ Tuần 20 vào sáng thứ 2 hàng tuần sau chào cờ họp giao ban: Thành phần: BGH, TTCM, TTVP, KT,TBLĐ, TV,YTTH,TPT.

- Từ tháng 01.2014: Tất cả CB-GV-NV chào cờ tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Các tổ trưởng cần tận dụng sau chào cờ để triển khai công tác tổ.

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tháng 12. 2013

đăng 05:07, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 12.2013

TT

Nội dung

Phân công

Mốc thời gian

1

Công tác chuyên môn

- Ôn tập, kiểm tra HK

- Nhập điểm SMAS

- Xét Hạnh kiểm

- Thống kê, báo cáo

 

 

- Hoàn thành CT HKI

- Bồi giỏi-Phụ yếu

- Kiểm tra Hồ sơ GV HKI

- Sơ kết tổ, CT CM HKI

- Chuẩn bị Thi HSG cấp trường

- HKPĐ cấp huyện

- Tổng kết Hội thi GVDG

- Nghiệm thu đề án dự thi KHKT

- Triển khai viết thư UPU

- Chuẩn bị thi MTBT cấp huyện

- Luyện thi IOE cấp huyện

- Báo cáo sơ kết ATGT, GDPL

(PHT lên KH)

 

 

 

GV àTổ

TổàCM

CMàHT

 

 

 

- 16à20.12

- Ngày 23.12 hoàn thành

- Sáng 24.12

- Chiều 24.12

- Chiều 25.12

- Sáng 26.12

- Ngày 23.12

- Theo KH

 

- Ngày 25.12

- Thi trong tuần 21

- 24à26.12

 

Nộp PGD 31.12

 

Thi ngày 02.01

Thi ngày 11.01

Trước 26.12

2

Công tác Đội- HĐNG-Chủ nhiệm

 

 

- Ngoại khoá 01.12

- Ngoại khoá 21.12

- Sơ kết thi đua đợt 2, HKI

- Xét HK

- HKPĐ cấp huyện

- Báo cáo TK emis

- Họp CMHS giữa năm

(TPT, PHT,GVCN ên KH)

PHT

TPT

TPT

GVCN

PHT-TPT-BVT

GVCN

GVCN

 

 

 

01.12

22.12

Trước 25.12

Ngày 24.12

24-26.12

Theo HD của PHT

28.12

3

Phổ cập

- Hoàn thành cập nhật hồ sơ

- Dự kiến số liệu năm 2014

- Duy trì sĩ số

CT PC

 

4

Tài chính-TS- YTTH

- Báo cáo công khai TC

- XD qui chế chi tiêu 2014

- Kiểm kê Tài sản 2013

- Kiểm kê Thư viện, Thiết bị

- Tuyên truyền phòng chống bệnh mùa đông

- Khám SKHS

 

KT

KT

KT-TQ-BV

Tổ CT TV-TB

NV YT

 

NVYT

 

27.12

27.12

30-31.12

30-31.12

 

 

Tuần 19’( 23-26.12)

5

Quản lý

- Báo cáo TSTN

- Báo cáo số lượng,chất lượng CC-VC 2013

- Thống kê EMIS

- Họp tổ

- Họp Họp Liên tịch

- Họp Hội đồng

- Lễ Sơ kết

*Chuẩn bị sơ kết

- In giấy khen:

- Phần thưởng HSG

- Phát thưởng thi đua HKI

- Tặng quà HS nghèo hiếu học

- Giấy mời

- Trang trí

 

- Dẫn CT

- Báo cáo Sơ kết

 

HT

KT

 

PHT

TT

HT

 

 

PHT

KT

TPT

Chi Hội KH

VT

Duy- Minh-Thìn

 

Thìn

HT

 

Trước 5.12

Trước 10.12

 

30.12

25.12

Sáng 26.12

Chiều 27.12

Sáng 27.12

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tháng 11.2013

đăng 05:03, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 11.2013

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tư tưởng,chính trị:

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 31 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tiếp tục đảm bảo ATGT; phòng chống TNTT; bảo đảm ANTT trường học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tưởng niệm nạn nhân TNGT.

2. Công tác chuyên môn:

- Đánh giá rút kinh nghiệm ½ HK, xây dựng kế hoạch nửa cuối HKI.

 - Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tham gia các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch PGD và các tổ cốt cán.

- Triển khai các chuyên đề ngoại khoá về GDSKSS, GD BVMT-BĐ.

- Duyệt đề cương ôn tập, ma trận đề kiểm tra HKI.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thư viện, thiết bị.

- Hoàn thành nhập dữ liệu giáo viên, học sinh vào chương trình SMAS, triển khai nhập điểm vào chương trình.

- Chuẩn bị cho hội thi MTBT, IOE cấp trường( đầu tháng 12)

3. Công tác Chủ nhiệm

- Duy trì nề nếp, duy trì sĩ số.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20.11.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt đối với học sinh chậm tiến, học lực yếu.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ theo kế hoạch, các hoạt động TVTL, GD KNS…

- Sơ kết thi đua đợt 1, hưởng ứng đợt 2.

4. Công tác Đội- HĐNG

- Kết thi đua đợt 1. Phát động đợt 2.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân TNGT.

- Triển khai các Hội thi do cấp trên phát động (HKKT, STKT, KTLM…)

- Lễ kỉ niệm ngày NGVN

- Hoàn thành Công trình măng non, phần việc măng non, Kế hoạch nhỏ.

- Triển khai các hoạt động TVTL, GD GTS-KNS.

- Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ theo TKB HĐNG.

- Kiểm tra việc chấp hành ATGT

5. Văn thể

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết( âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị sân khấu) cho Lễ kỉ niệm và toạ đàm 201.11.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường.

- Chuẩn bị các tiết mục Văn nghệ- TDTT tham gia ngày Hội Đại đoàn kết.

6. Lao động:

- Quét dọn, vệ sinh các phòng học, phòng làm việc. Phát cỏ, ban ủi sân trường, cổng trường, đường đi, chăm sóc cây.

- Kê, dọn bàn ghế sân lễ, phòng toạ đàm.

7. Phổ cập

- Hoàn thành cập nhật hồ sơ sổ sách theo hướng dẫn của PGD, nộp lại báo báo, số liệu

- Tham gia kiểm tra hồ sơ, sổ sách, học bạ học sinh phổ thông.

- Duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp( nếu có)

8. Tài chính

- Chi trả các khoản lương, phụ cấp theo qui định.

- Báo cáo quyết toán thi chi quý III.

- Lập biểu mẫu dự toán 2014 theo yêu cầu.

- Triển khai các văn bản về quản lý, thu chi tài chính theo hướng dẫn của TC và PGD.

- Chuẩn bị kinh phí Hội thi GVDG, bồi dưỡng HSG và các khoản chi chuyên môn- hành chính khác.

9. Quản lý

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, đánh giá nề nếp chuyên môn đợt 1.

- Hoàn thành nhập dữ liệu SMAS, triển khai nhập điểm vào chương trình.

- Đánh giá công tác ANTT , nộp hồ sơ đề nghị đạt chuẩn an toàn về ANTT 2013.

-  Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp tác phong làm việc của CB-CC-VC.

- Tăng cường công tác PCLB, ứng phó Bão, ATNĐ

B. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Tuần thứ

Nội dung

Thời gian

Phân công

1

04.11-09.11

- Thực hiện CT tuần 13.

- Triển khai ứng phó bão, ATNĐ

- HKPĐ cấp trường

 

 

09/11

Toàn trường

 

 

2

11.11-16.11

- Thực hiện CT tuần 14, GV đi công tác bù CT vào thứ 7, CN

- Tổ trưởng tập huấn NV

- Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT

-  Phát thanh thông điệp ATGT

- Nộp hồ sơ ANTT

- Tham gia ngày ĐĐK

- Làm việc với Ban đền bù huyện

- Nộp báo cáo cho Sở TN-MT

- Thi GVDG V3

 

 

11-15

11.11

11-15

11.11

16.11

12.11

13.11

Toàn trường

 

TTCM

TPT

TPT

VT

TPT

HT

VT

3

18.11-24.11

- Ngày 19.11:

+ 7-8h30: Mít tinh 20.11

+ 8h30: Gặp mặt

- Ngày 20.11: Toạ đàm ngày NGVN

- Ngày 23.11: Dạy bù TKB thứ 4

- Tập huấn GDPL

- Thi GVDG V3

- Sinh hoạt chuyên đề cấp huyện

 

 

 

 

 

23.24

 

21.11

Toàn trường

 

 

 

 

Duy Tâm

 

Văn- Toán-Hoá-Địa

4

25.11-01.12

 

- Thực hiện CT tuần 15+ bù CT tuần 14

- Nộp báo cáo chuyên đề Biển đảo

- Dự lễ mít tinh ngày QT phòng chóng HIV-AIDS

- Họp Liên tịch( Sau mitting)

- Tiếp tục thi GVDG V3

- Thi IOE cấp trường

-  Học tập NQ TW 8

- Sinh hoạt chuyên đề cấp tỉnh

- Chuyên đề cấp huyện

- Sinh hoạt chuyên đề cấp tỉnh

 

25.11

01.12

 

01.12

 

30.11

30.11

26.11

28.11

30.11

 

PHT

Toàn HĐ

 

Cốt cán

 

PHT

HT

Địa

Anh- Sinh-MT

GDCD

 

 

 

 

 

 Kế hoạch có thể thay đổi. Các bộ phận căn cứ kế hoạch chung xây dựng và triển khai kế hoạch của mình cả tháng và từng tuần cụ thể, chi tiết.

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tháng 10.13

đăng 05:02, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH THÁNG 10.2013

A/ Công tác trọng tâm :

1. Tư tưởng,chính trị:

- Tiếp tục thực nhiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức nhà giáo. Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.

- Tiếp tục đảm bảo ATGT; phòng chống TNTT; bảo đảm ANTT trường học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỉ niệm trong tháng:Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10, Ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành GD 15/10, ngày truyền thống hội LHTN VN 15/10; ngày truyền thống hội LHPN VN 20/10, hướng tới kỉ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Công tác chuyên môn:

- Thi GVDG cấp trường

- Cập nhật hồ sơ sổ sách: sổ điểm, sổ báo giảng, sổ đầu bài…

- Đăng kí, mở lớp phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, MTBT, giải toán trên Internet…

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra nội bộ trường học.

- Củng cố hoạt động thư viện trường học, họp tổ công tác thư viện, phân công trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Kiểm kê, sắp xếp thiết bị, đồ dùng dạy học. cập nhật hồ sơ sổ sách thiết bị.

- Tổ chức quán triệt các chuyên đề đã được PGD tập huấn. Xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề đã học tập, kế hoạch ngoại khoá biển đảo- bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống, đề án GD 5 triệu bà mẹ.

3. Công tác Chủ nhiệm

- Cập nhật sổ chủ nhiệm, sổ điểm. Kiểm tra hồ sơ học sinh: Học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành TH, các loại giấy tờ ưu tiên, miễn giảm học phí, miến học thể dục( nếu có)

- Tiếp tục quán triệt ATGT, phòng tránh TNTT, bạo lực học đường.

- Triển khai các hoạt động GD NGLL theo kế hoạch của trường.

- Hoàn thành các khoản thu, tập hợp hồ sơ miễn giảm học phí.

- Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động thi đua, hoạt động Đội.

- Hướng dẫn học sinh đăng kí học phụ đạo.

- Phối hợp GVBM giúp đỡ học sinh yếu kém, phối hợp các đoàn thể, phụ huynh học sinh giáo dục HS cá biệt, duy trì tốt sĩ số.

- GVCN khối 6 ghi trang 1 học bạ.

4. Công tác Đội- HĐNG

- Triển khai các hoạt động theo kế hoạch năm học của Liên Đội và hướng dẫn của HĐĐ HTN.

- Triển khai kế hoạch thi đua lập thành tich chào mừng Ngày NGVN 20/11.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động GD NGLL.

- Triển khai việc kể chuyện tấm gương đạo đức HCM, chương trình phát thanh măng non.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chủ điểm 15/10

- Tiếp tục hướng dẫn HS thi GTTM.

- Tham gia tập huấn TPT, giao ban TPT theo kế hoạch HĐĐ

- Triển khai công trình măng non, phần việc măng non.

5. Văn thể

- Trang trí văn phòng, các phòng chức năng.

- Củng cố hoạt động CLB cầu lông.

- Thực hiện các nhiệm vụ trang trí, tuyên truyền theo chỉ đạo của cấp trên ( nếu có)

6. Lao động:

- Quét dọn sân trường, văn phòng, phòng hành chính, thư viện, thiết bị.

- Làm sân chơi, bãi tập môn TD.

- Làm cỏ, trồng mới, chăm sóc cây hiện có.

7. Phổ cập

- Hoàn thành nhập số liệu điều điều tra năm 2013.

- Tự kiểm tra, lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ cho huyện kiểm tra.

- Hoàn thành lập sổ đăng bộ.

- Duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp( nếu có)

8. Tài chính

- Lập dự toán kinh phí 3 tháng cuối năm. Các biểu mẫu dự toán 2014.

- Lập hồ sơ miễn giảm học phí 2013-2014.

- Dự trù kinh phí khen thưởng 2012-2013,  kinh phí sửa chữa thiết bị, máy vi tính, mua tài liệu phục vụ công tác chuyên môn.

- Kết các khoản thu, chuyển bàn giao quĩ hội, nộp BHYT, BHTT học sinh.

9. Quản lý

- Triển khai thực hiện kế hoạch năm học.

- Đăng kí thi đua, tổ chức Hội nghị CB-GV đầu năm.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh, cập nhật hồ sơ nhân sự. Hoàn thành chương trình PEMIS.

- Chấm điểm nếp sống Văn minh, Nhà trường Văn hoá 2013, đăng kí 2014.

 B. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Tuần thứ

Nội dung

Thời gian

Phân công

1

30/9à05/10

- CM: Thực hiện CT tuần 8.

Kiểm tra Sổ điểm-SĐB. Kiểm tra HSSS thư viện-TB. Lên kế hoạch tập huấn CM. Triển khai kế hoạch phụ đạo.

Nộp kế hoạch tập huấn

- Chủ nhiệm: Nộp sổ Chủ nhiệm. Kiểm tra hồ sơ học sinh. Cho HS đăng kí học PĐ. HĐNG theo PPCT.

- Đội: sắp xếp góc truyền thống. Chuẩn bị HSSS. Chuẩn bị sinh hoạt 15/10.

- TV-TB: Triển khai CT công tác theo kế hoạch

- KT-TQ: Tập hợp hồ sơ miễn giảm HP. Kết Thu tháng 9. Nộp các báo cáo theo qui định. Chuẩn bị kinh phí khen thưởng. Nộp các khoản BHXH-YT theo quy định

- VT: Hoàn thành trang trí VP( khẩu hiệu, giấy khen…). Củng cố hđ CLB cầu lông.

- Lao động: quét máng nhện các phòng, quét dọn phòng TV-TB.

- PC: Kiểm tra hồ sơ PC năm 2013. Nộp báo cáo , số liệu về PGD.

- QL: Nộp báo cáo đầu năm

Nước sạch VSMT

Báo cáo KĐCL

Hội nghị CB_GV

 

 

 

 

3/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/10

 

 

 

 

03/10

 

3/10

 

 

3/10

GVBM

PHT

 

 

PHT

GVCN

 

 

TPT

 

TV-TB

 

KT-TQ

 

 

 

TBVT

 

TBLĐ lên lịch

 

CT PC

 

VT

YTTH

VT

2

07/10à12/10

- CM: Thực hiện CT tuần 9.

Triển khai kế hoạch Bồi giỏi, phụ yếu.

- Chủ nhiệm: Nộp biên bản kiểm tra hồ sơ HS. Quản lý GD HS theo chủ điểm. HDNG theo PPCT.

- TV-TB: Triển khai hđ theo KH.

- PC: Thành lập tổ tự kiểm tra .

- Đội: Chuẩn bị nội dung sinh hoạt 15/10 và triển khai thi MTX

 

13/10

 

 

 

 

 

 

 

 

GVBM

PHT

 

PHT-GVBM

GVCN

 

 

TPT

 

3

14/10à19/10

- CM: thực hiện CT tuần 10.

 Triển khai tập huấn CM

Kiểm tra hồ sơ đợt 1

TB kế hoạch thi GVDG

- Đội: Sinh hoạt chủ điểm 15/10.

- PC: huyện kiểm tra

- Công đoàn: Sinh hoạt 20/10

- Chủ nhiệm: Duy trì nề nế, sĩ số. Kiểm tra việc học PĐ. Sinh hoạt NG theo PPCT

 

19/10

 

 

14/10

16/10

19/10

 

 

 

GVBM

PHT

TTCM

PHT

TPT

CTPC

BCH lên kế hoạch

GVCN

4

21/10à26/10

- CM: Thực hiện CT tuần 11

Tập huấn thi STKT

Dự hội thảo nâng cao CL

Tập huấn BD HSG Văn

Hội nghị cốt cán cấp huyện

Chấm SKKN

- Chủ nhiệm: Duy trì nề nếp. Sinh hoạt NG theo PPCT. Tập MTX

- QL: Nộp báo cáo định kì

- Đội: Thi MTX.

Tập huấn TPT

- PC: điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo biên bản huyện kiểm tra

- KT-TQ: Công khai TC quí III

 

22/10

24/10

24.25/10

25/10

 

 

 

 

26/10

24-25

GVBM

PHT

BGH-TTCM

GV Văn 9

HT-CCCM

BGK

BGK-GVBM

GVCN

VT

TPT

TPT

 

CTPC

KT

5

28/10à02/11

- CM: Thực hiện CT tuần 12

- Chủ nhiệm: Duy trì nề nếp. Sinh hoạt NG theo PPCT.

- QL: Họp hội đồng

Nộp báo cáo Pemis

Làm hồ sơ QSD đất

Nộp đăng kí thi đua

 

 

 

02.11

GVBM

GVCN

 

HT

VT

VT

VT

 Kế hoạch có thể thay đổi. Các bộ phận căn cứ kế hoạch chung xây dựng và triển khai kế hoạch của mình cả tháng và từng tuần cụ thể, chi tiết.

HIỆU TRƯỞNG

 

Kế hoạch tháng 9

đăng 00:05, 11 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm   [ đã cập nhật 05:00, 10 thg 12, 2013 ]

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2013

A/ Công tác trọng tâm :

1. Tư tưởng,chính trị:

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung sinh hoạt vào sinh hoạt tổ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt đoàn thể.

- Triển khai cho HS tham gia thi tìm hiểu về đạo đức HCM trên mạng.

2. Công tác chuyên môn:

- Cập nhật sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớn, sổ đầu bài.

- Cập nhật hồ sơ sổ sách TV-TB. Lập và duyệt kế hoạch năm học TV-TB.

- Xây dựng tiêu chí thi đua thực hiện quy chế CM, họp thống nhất áp dụng cho năm học 2013-2014.

- Lập và trình duyệt kế hoạch chuyên môn toàn trường, kế hoạch tổ CM, kế hoạch cá nhân  năm học 2013-2014.

- Lập và trình duyệt kế hoạch bồi dưỡng HSG, các hội thi HSG cấp trường, thi Giải toán trên Internet, Tiếng Anh trên Internet, giải toán bằng MTBT, HSG 19.4.

- Lập và trình duyệt kế hoạch thi GVDG năm học 2013-2014.

- Duyệt các chỉ tiêu thi đua GV, tổ chuyên môn.

- Lập và trình duyệt các chỉ tiêu  chuyên môn.

- Báo cáo PCCM-TKB cho PGD&ĐT.

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.

- Nhập dữ liệu chương trình SMAS.

- Nhập và báo cáo EMIS đầu năm.

- Tổng hợp và trình duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung Sách-Thiết bị 2013.

- Đăng kí tài liệu địa phương.

- Kiểm tra, kí duyệt sổ điểm, sổ đầu bài.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân đầu năm.

- Thành lập đội tuyển HKPĐ(ĐK và CL) và tổ chức bồi dưỡng.

3. Công tác Chủ nhiệm

- Họp Cha mẹ học sinh đầu năm.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Lế KG theo phân công. Quản lý tốt HS Lễ KG.

- Quán triệt nội qui, qui chế và các chế độ chính sách đối với người học. Thu đơn miễn giảm HP, hỗ trợ chi phí học tập. Thu các khoản thu.

- Tuyên truyền phòng chống TNTT, đảm bảo ATGT, VS ATTP, vận động tham gia các loại hình bảo hiểm.

- Tổ chức khảo sát, nắm tình hình từng học sinh trong lớp, xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh khó khăn, yếu kém…

- Thống kê báo cáo số liệu theo yêu cầu. Nhập biểu mẫu SMAS.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh. Đối chiếu khai sinh gốc.( Có biên bản)

- Lập và trình duyệt kế hoạch Chủ nhiệm năm học.

- Đăng kí các chỉ tiêu thi đua năm học 2013-2014.

4. Công tác Đội- HĐNG

- Tổ chức Lễ khai giảng Trang trọng- Vui tươi.

- Triển khai cho HS tham gia thi tìm hiểu về đạo đức HCM trên mạng.

- Phát động tham gia cuộc thi Giao thông thông minh trên mạng.

- Phát động thi đua đợt 1.

- Lập và trình duyệt kế hoạch Đội, kế hoạch HĐNGLL năm học.

- Tổng hợp kết quả ĐH chi đội. Chuẩn bị và tổ chức ĐH Liên Đội. Báo cáo đầu năm theo qui định HĐĐ.

- Duyệt các chỉ tiêu thi đua GVCN, Chi đội.

- Lập và trình duyệt các chỉ tiêu thi đua Liên đội năm học 13-14.

- Chuẩn bị và tổ chức Tết Trung thu.

- Triển khai công tác ATGT 2013

5. Lao động:

- Dọn dẹp gạch đá, làm cỏ, quét dọn sân trường, trước cổng trường.

- Kê bàn ghế sân Lễ Khai giảng

- Lau chùi, quét dọn, sắp xếp Văn phòng, thư viện, thiết bị

- Làm sân chơi, bãi tập thể dục.

- Lấp hỗ rác cũ, đào hố rác mới.

6. Phổ cập

- Tập huấn công tác điều tra 2013, phân công điều tra.

- Sử lý số liệu, nhập biểu mẫu.

- Thành lập tổ tự kiểm tra. Lập báo cáo năm 2013.

- Nộp hồ sơ đề nghị giữ chuẩn cho huyện.

- Tổng kết công tác điều tra năm 2013. Đề nghị KT-KL.

7. Tài chính

- Nhập quỹ các khoản thu do GVCN nộp.

- Hướng dẫn GV chủ nhiệm các thủ tục, hồ sơ miễn giảm HP.

- Kiểm quĩ tháng 8. Báo cáo thu chi tháng 8.

- Thẩm định các dự kiến mua sắm bổ sung trang thiết bị, lập dự toán mua sắm sách-TB 2013.

- Lập dự toán kinh phí hoạt động 4 tháng cuối năm.

- Nộp bảng lương tháng 9 làm dự toán CCTL, dự toán 2014.

- Mua sắm trang thiết bị tủ thuốc YT-TH.

- Sơ kết công tác thu đợt 1. Đề nghị khen thưởng đợt 1.

8. Quản lý

- Duyệt kế hoạch chuyên môn, kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân.

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng HSG. Kế hoạch tổ chức và tham gia các Hội thi HSG, MTBT, giải toán, tiếng Anh trên mạng…

- Duyệt kế hoạch CT Đội. HĐ GDNGLL.

- Họp Liên tịch thống nhất chỉ tiêu, các hoạt động trong năm học.

- Lập kế hoạch HN CBGV cấp tổ, cấp trường

- Báo cáo nhanh khai giảng. Báo cáo đầu năm. Báo cáo EMIS. PEMIS.

- Đại hội Liên Đội. ĐH Chi đoàn. Củng cố BCH Công đoàn

- Tổ chức thành công các ĐH các đoàn thể. Hội nghị cấp tổ.

 

B. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

 

Tuần thứ

Nội dung

Thời gian

Phân công

1

 

01.9-07.9

- Họp CMHS lớp

-Nghỉ Lễ 2.9

-Tổng kiểm tra công tác KG

-Tổng vệ sinh toàn trường

-Lễ Khai giảng

-Báo cáo nhanh KG Mẫu 1A

- Họp Liên tịch

-Triển khai thu các loại quĩ

-Thực hiện CT tuần 4

-Nộp PCCM-TKB cho PGD

-Đăng kí TL địa phương

 

01.9

2.9

Chiều T4

 

Thứ 4, ngày 5.9

6.9

6.9

 

 

GVCN

BV trực.

 

 

Toàn HĐ

 

Tất cả các cốt cán

2

 

08.9-14.9

 

- Thực hiện PPCT, TKB  tuần 5

- SH tổ CM

- Triển khai làm các loại sổ CM

- Lập kế hoạch CM, tổ CM

- Lập KH NGLL theo PPCT

- Tiếp tục công tác thu

 

 

 

 

 

 

 

GVBM

TCM

PHT

PHT

PHT

GVCN

 

 

3

 

15.9-21.9

- Thực hiện PPCT tuần 6

- Kiểm tra sổ điểm lớn

- Sử lý SL PC

- Tiếp tục công tác thu

- Duyệt kế hoạch CM, tổ CM

- Duyệt KH TV-TB

- Nhập EMIS

- Nhập PEMIS

- Làm báo cáo đầu năm

- Kiểm tra hồ sơ học sinh

-Tổ chức Trung thu

 

- Nộp EMIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối 18.9( 14 âm)

Trước 20.9

GVBM

PHT

GV

GVCN

HT-PHT

PHT

VT

KT

PHT

GVCN

PHT-TPT

 

VT

4

 

22.9-28.9

 

- Thực hiện PPCT tuần 7

- Kiểm tra hồ sơ PC

- Hội nghị cấp tổ năm học 13-14

- Báo cáo kết quả KT HS học sinh

- Tiếp tục công tác thu

- Nộp PMIS.

- Nộp Báo cáo đầu năm Mẫu 1B

- Chuyển hồ sơ công nhận PC

- Báo cáo CT thu. Kiểm quĩ tháng 9.

- ĐH chi đội, liên đội, báo cáo biểu mẫu Đội

 

 

28.9

 

 

 

Trước  01.10

 

 

Hoàn thành trước 30.9

GVBM

GVCT

TT

GVCN

GVCN

KT

VT

GVCT

KT-TQ

TPT

 

 

 

 

 

* Kế hoạch có thể thay đổi. Các bộ phận căn cứ kế hoạch chung xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị, tổ chức mình cả tháng và từng tuần cụ thể, chi tiết.

HIỆU TRƯỞNG

 

1-10 of 36