Kế hoạch


Kế hoạch năm học 2013-2014

đăng 06:23, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

 

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014;

Căn cứ công van số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 7/8/2013 hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/06/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 21/08/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014;

Căn cứ  nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm học 2013 – 2014 ngành giáo dục Hàm Thuận Nam;

 Năm học 2013-2014, năm học bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 với mục tiêu tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Trường THCS Thuận Quý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 như sau:

 

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Qui mô trường lớp:

1.1. CBGV: Tổng 23/  9 nữ

- Quản Lý: 2

- GV: 16

+ Giảng dạy: 14

+ CTPC: 1;TPT :1

- Nhân viên: 05(KT:1;TV-TB:1; Văn Thư :1;BV-PV:1; YTTH: 1)

- Trình độ đào tạo trên chuẩn: 10; Chuẩn: 8

- Đảng viên: 4 CB-GV

1.2. Học sinh: Tổng 173/

- Số lớp: 6

- Khối 6: 2 lớp,  53HS /  nữ

- Khối 7: 1 lớp, 38 HS/ nữ

- Khối 8: 2 lớp, 43 HS/  nữ

- Khối 9: 1 lớp, 39 HS/ nữ

1.3. CSVC:

- Số phòng học: 8 (thực dạy 3 phòng/ 6 lớp  và 1 phòng học tự chọn, phụ đạo)

- Phòng chức năng (Lấy  từ phòng học): 4 trong đó : 1 Phòng HĐ, 1 phòng thư viện- YTTH; 1 phòng HC.

- Diện tích đất: 10.000 m2

- Số máy tính: 6(2 xách tay, 3 để bàn); 1 máy chiếu; 1 máy phô tô, 1 máy chụp hình KTS.

2. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản:

2.1. Thuận lợi:

- Số lớp, số học sinh ít dễ quản lý, giáo dục.

- Được sự quan tâm hỗ trợ sâu sát của chính quyền địa phương.

2.2. Khó khăn:

- Tình trạng bỏ học của học sinh gia tăng;

- Chất lượng đại trà thấp, tỉ lệ yếu kém còn cao.

- Số giáo viên/môn tỉ lệ thấp, nhiều giáo viên phải dạy toàn cấp. Giáo viên đa số công tác xa nhà.

- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều, phòng học, thiết bị dạy học xuống cấp.

PHẦN II

 NHIỆM V- GIẢI PHÁP

      I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học 2012-2013, tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua tạo động lực, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể trong cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện xuất sắc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 như sau :

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý :

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, mỗi tập thể, cá nhân  phải đề ra được những mục tiêu, nội dung cụ thể, sát hợp với đặc trưng của trường, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn, bạo lực trong học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm, sinh lý học sinh góp phần nâng cao chất lượng với khẩu hiệu mới:

“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Sức sống mới – Diện mạo mới của nhà trường”

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền  địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học trên địa bàn  xã xuống 2% (kể cả trong hè 2014).

- Tăng cường hoạt động  kiểm tra việc dạy thêm học thêm, tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra ở đơn vị, kế hoạch  phải mang tính toàn diện; có trọng tâm, trọng điểm; có định kỳ, có đột xuất nhằm thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện  công khai theo Thông tư 09/ BGD-ĐT về 3 công khai, 4 kiểm tra. Tập trung quản lý khắc phục triệt để các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học: Tiếp tục sử dụng các phần mềm trước đây như EMIS, PMIS, MISA, SMAS. Nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử của trường. Khuyến khích giáo viên lập trang thông tin điện tử, phòng trình chiếu, tăng cường  sử dụng thiết bị điện tử vào phục vụ giảng dạy.

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội, tranh thủ sự giám sát, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề của trường. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

- Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày đến năm 2015, triển khai “ Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018” ; Thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020 của Sở-Phòng.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

- Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ cốt cán bộ môn, tổ chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề; Tăng cường nền nếp, kỉ cương trong dạy học, tổ chức kiểm tra thi cử nghiêm túc.

            - Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học, tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học hiện có. Khuyến khích việc tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, đặc biệt chú trọng tuyên truyền giáo dục tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, kiên quyết không đưa học sinh không đạt chuẩn lên lớp trên; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm-học thêm.

- Tiếp tục tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh, giáo dục kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự trường học; phòng chống tai nạn, thương tích… cho học sinh.

            - Tích cực việc đổi mới kiểm tra,  đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình theo hướng khuyến khích tinh thần tự học, ý thức sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

            - Tiếp tục bồi dưỡng và tham gia  các hội thi như: thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi học sinh giỏi lớp 9; thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet; thi vận dụng kiến thức liên môn, ST KHKT đối với học sinh, thi GVDG, dạy học tích hợp …đối với giáo viên.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

- Hoàn chỉnh hồ sơ  tự đánh giá KĐCL để PGD kiểm tra.

3- Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

- Tiếp tục triển khai chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, giáo viên;

            - Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý từ nay đến năm 2020 theo kế hoạch của huyện ủy; tiếp tục công tác luân chuyển, điều chuyển cán bộ, giáo viên trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý nhằm đảm bảo giáo viên đã giảng dạy lâu năm được thuyên chuyển theo nguyện vọng.

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các  chế độ,chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các hoạt động xã hội, thể dục thể thao …

4- Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

            - Tiếp tục thực hiện, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của QH về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 đến năm 2015. 

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định về mức thu và miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 11 ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh và các văn bản bổ sung nếu có. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh quản lý thu, chi tài chính của trường.

- Triển khai đề án việc làm theo quy định.( phụ lục kèm theo)

- Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, tạo cây xanh, bóng mát, quan tâm quản lý tốt  khu vệ sinh trong trường học, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho học sinh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tham mưu thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng sửa chữa chống xuống cấp CSVC hiện có.

- Bàn giao mặt bằng để xây dựng trường  theo đề án kiên cố hóa trường học.

 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ-CHỈ TIÊU-GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Công tác phổ cập giáo dục:

* Chỉ tiêu:

- Tích cực tham mưu với địa phương duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS với tỉ lệ 15-18 TN THCS năm 2013 là 80 %

- Duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng tối đa 2%

- Huy động tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt 100%

- Tỉ lệ thi lại tối đa 10%. Tỉ lệ lưu ban tối đa 2%

 

* Giải pháp

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong học sinh, cha mẹ học sinh, xác định phổ cập giáo dục là nhiệm vụ của tất cả các ban ngành đoàn thể địa phương và mọi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường .

- Nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của đội ngũ GVCN lớp.

- Quan tâm, hỗ trợ, cấp học bổng  đối với các em học sinh thuộc diện gia đình chính sách, khó khăn để các em có điều kiện đến trường học tập và học giỏi.

- Phân công GV kèm cặp học sinh yếu kém để giúp đỡ các em vươn lên trong học tập.

2. Công tác xây dựng đội ngũ

* Chỉ tiêu:

- 100% đạt chuẩn loại Xuất sắc theo các thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phấn đấu 11/16 GV(68.7 %) GV trực tiếp đứng lớp có trình độ trên chuẩn về chuyên môn( hiện có 10/16 GV), 100% GV tay nghề giỏi, 15/16 GV có tay nghề giỏi và tương đương( 1 GV BS không đánh giá tay nghề); 9/16( 56.3 % )GV đạt danh hiệu giáo viên Dạy giỏi cấp trường, 4 GV DG cấp huyện;  100% CB-GV có năng lực ứng dụng thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý.

- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 15/23 CB-GV-VN (65%)  lao động tiên tiến.

- 2/23 ( 8.6% )CSTĐCS

- Kết nạp Đảng:  1

* Giải pháp

- Tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm của cá nhân và các tổ chức đoàn thể.

- Quán triệt nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn của ngành và các quy định của trường tới mọi CB-GV-CNV.

- Phát động phong trào thi đua tới mọi CB-GV-CNV tập trung vào phong trào "Xây dựng trường hoc thân thiện, học sinh tích cực",  thi đua "Dạy tốt - Học tốt".  Mọi CB-GV-CNV ký cam kết thi đua và phấn đấu thực hiện tốt những gì đã cam kết.

- Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo chất lượng hiệu quả qua dự giờ thăm lớp và sinh hoạt tổ chuyên môn, các chuyên đề cấp trường, cấp tổ và cấp huyện. Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung được tập huấn đầu năm học.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm tập trung vào đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp”. Tổ chức  bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và dự thi cấp huyện.

- Phát huy năng lực tự học, dự giờ thăm lớp theo qui định, cập nhật thông tin kiến thức qua mạng Internet.

- Chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất cho mọi CB-GV-CNV , làm tốt công tác tình nghĩa trong cơ quan.

- Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên một cách nghiêm túc, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên đúng theo CV 10227/BGD-ĐT.

 

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục

 

3.1. Giáo dục đạo đức học sinh:

 

*Chỉ tiêu: - 100% học sinh có thái độ động cơ, mục đích đúng đắn trong rèn luyện đạo đức, tác phong, nếp sống theo 5 điều Bác Hồ dạy.

      - Tỷ lệ HK Khá- Tốt 98% trở lên, 2% TB,  không có Yếu.

      - 90% HS đạt danh hiệu CNBH các cấp.

*Giải pháp:

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ học sinh, nội qui của nhà trường.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Học giỏi - Chăm ngoan” trong các lớp, giữa các lớp.

- Duy trì hoạt động Cờ đỏ có hiệu quả đảm bảo công bằng, chính xác, công khai.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN lớp và chất lượng các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội.

- Tăng hiệu quả trong việc phối hợp giữa ba môi trường NT- GĐ- XH cùng tham gia quản lý, giáo dục học sinh.

- Tổ chức các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh có hiệu quả. Nâng cao chất lượng các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Giáo dục lồng ghép các chương trình: Giáo dục pháp luật, môi trường- biển đảo; an toàn giao thông; giáo dục sức khoẻ giới tính, chăm sóc trẻ vị thành niên; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy HIV. Tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca, chăm sóc các di tích lịch sử  văn hoá tại địa phương. Tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”. Thành lập hội đồng tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo. Xây dựng các tập thể lớp điển hình, lớp tự quản. Coi trọng vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp và tổng phụ trách; phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

* Tổ chức tốt phát thanh măng non hàng tuần. Lựa chọn nội dung phát thanh đảm bảo tính giáo dục, biểu dương người tốt việc tốt, cá nhân điển hình, khích lệ mọi học sinh ham thích học tập và rèn luyện đạo đức, hạn chế vi phạm nội quy.

 

3.2. Giáo dục văn hóa:

- Tỉ lệ duy trì sĩ số: 98 %( giảm 2% HS bỏ học sơ với năm học trước)

- Hạnh kiểm: Tốt: 53 % ; Khá: 45 %; TB: 2 % không có HK yếu, không có HS bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên. Không có HS vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Không có học sinh vi phạm qui định về ATTGT, chơi game online.

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi: G: 8 % (14) ; Khá: 38,2 % (66)

+ Loại Giỏi: Khối 6: 5 em 9,4 %; Khối 7: 3 em 7,9 %; Khối 8: 3 em 7 %; Khối 9: 3 em 7,7 %

+ Loại Khá: Khối 6: 21 em 39,6  % ; Khối 7: 15 em 39,5 %; Khối 8: 16 em 37,2 %   ; Khối 9: 14 em 35,6%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng ( HL và HK từ TB trở lên): 90%( giảm 5 % HL yếu so với năm học trước)

- Tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại: 98 % số thi lại.

- Tỉ lệ học sinh đủ điều kiện xét TNTHCS : 100%

- Có đội tuyển tham gia dự thi MTBT: tập trung bồi dưỡng cho HS lớp 9 dự thi, chỉ tiêu có giải cấp huyện, tiếp tục bồi dưỡng tạo nguồn.

- Đội tuyển tham gia dự thi HSG lớp 9 cấp huyện( năm nay PGD sẽ tổ chức)

+ Tổ tự nhiên: Có HS dự thi cấp huyện.

+ Tổ xã hội: 2  Môn Văn . Chỉ tiêu có giải  cấp huyện và có học sinh được dự thi cấp tỉnh.

- Thi giải toán trên internet: tập trung bồi dưỡng cho lớp 6,7, chỉ tiêu có giải cấp huyện.

- Thi tiếng Anh trên internet tập trung bồi dưỡng cho lớp 6,7,8  chỉ tiêu có giải cấp huyện.

- Thi KHKT( do Bộ GD-ĐT) khởi xướng: Có ít nhất 2 đề tài

- Thi KTLM: Có ít nhất 2 đề tài.

- Thi STKT TTN-NĐ Bình Thuận: Có ít nhất 2 đề tài tham gia, có ít nhất 1 giải.

- Các Hội thi viết, vẽ khác do ngành GD phát động hoặc phối hợp: tham gia đầy đủ.

- HKPĐ cấp huyện: Đứng top 3 toàn đoàn, có giải cá nhân và đồng đội.

- Hội thi Leo núi: Đứng top 3 toàn đoàn, có giải cá nhân và đồng đội.

 

* Giải pháp:

       - Duy trì tốt mọi kỉ cương, nề nếp lớp học là nhiệm vụ của mọi GVCN, GVBM .

- Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, dạy học bằng giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với phương pháp học của trò, rèn kỹ năng thực hành bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng. Giáo viên dạy lớp 6 có trách nhiệm bồi dưỡng và quy định cách ghi bài, cách trình bầy, cách học trên lớp và ở nhà cho h/s bộ môn mình dạy. GV khối 7, 8,9 cần có sự đầu tư giúp đỡ HS yếu.

- Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá học sinh như:

+ Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, thiết kế bài soạn giảng khoa học, các hoạt động của thầy, trò phải hợp lý phát huy tính tích cực của học sinh. Hệ thống câu hỏi tập trung vào nội dung trọng tâm, tuyệt đối tuân thủ phân phối chương trình, đảm bảo yêu cầu của các bộ môn.

+ Tích cực sử dụng đồ dùng phương tiện dạy học hợp lý phù hợp

+ Tăng cường kiểm tra thông qua dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án, duyệt đề kiểm tra.

+ Tổ chức triển khai áp dụng đại trà một số sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy có chất lượng cao của giáo viên giỏi các cấp.

*+ Sinh hoạt chuyên môn, tổ nhóm tập trung giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó thống nhất chương trình, ma trận đề kiểm tra, nội dung đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, chuẩn  kỹ năng và các chuyên đề như:

.Thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng BĐTD trong dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả - tập trung vào các tiết thực hành, ngoại khóa các bộ môn.

. CĐ ôn tập, hệ thống hoá KT.

. CĐ “Báo cáo kinh nghiệm về những việc làm sáng tạo”

. CĐ ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

. CĐ “Trao đổi kinh nghiệm ôn tập bồi dưỡng HS thi vào lớp 10”

. CĐ về phương pháp nghiên cứu bài học.

+ Quản lý tốt, hoàn thiện quỹ đề kiểm tra, kiểm tra thống nhất theo ngân hàng đề Trí Việt.

*+ Chấm bài, trả bài đúng theo quy định về yêu cầu, tiến độ ( vào sổ lớn, nhập CT cộng điểm, trả bài cho HS)

- Phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tuyên dương cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc giành được nhiều điểm giỏi.

- Đổi mới nhận thức của mỗi giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từ khâu lựa chọn đối tượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể “dài hơi”, đến biên soạn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi và tiến hành tổ chức bồi dưỡng. Thành lập các CLB như CLB MTBT, CLB olympic toán, olympic Tiếng Anh phân công cốt cán phụ trách các CLB này.

- Tổ chức bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm( có tính tiết tiêu chuẩn), đầu HKII tổ chức thi giải HSG cấp trường Giải truyền thống “Sao tháng Giêng”, sau đó lập đội tuyển bồi dưỡng giải 19/4 cấp huyện và tỉnh.( có chế độ theo qui định)

- Có sự đầu tư cụ thể mua sắm tài liệu và khuyến khích giáo viên tích cực học tập kinh nghiệm, khuyến khích ý thức sưu tầm tích luỹ tài liệu và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tham mưu với các lực lượng giáo dục xây dựng, cải thiện chế độ khen thưởng, động viên khuyến khích với các cá nhân có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

- Chú trọng vai trò của các tổ trưởng, cốt cán chuyên môn trong việc chỉ đạo công tác học sinh giỏi .

- Tổ chức hoạt động thư viện, phòng nối mạng Internet phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh. Tiếp tục bổ sung, xây dựng thư viện trên Website của trường để giáo viên và học sinh tham khảo.

- Tổ chức dạy thêm học thêm, học bồi dưỡng ôn thi 10 theo đúng quyết định 13/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thông tư 17/2011/TT-BGD-ĐT. 

- Tham gia đề án dạy và học ngoại ngữ theo đề án của Sở GD&ĐT.

 

3.3. Công tác xây dựng CSVC, Trường Xanh - Sạch - Đẹp, trường Chuẩn Quốc gia.

- Chống xuống cấp, chống dột các phòng học  .

- Sửa chữa hệ thống điện, nước, vệ sinh, làm đường đi và sân khu vực nhà vệ sinh.

- Kiện toàn đồ dùng, trang thiết bị dạy học, phòng thiết bị, thư viện.

- Tu tạo quang cảnh, chăm sóc cây cảnh.Trang trí lại lớp học.

- Sắp xếp ổn định sân tập thể dục, hố nhảy, mua sắm dụng cụ dạy-học môn TD.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo qui định kiểm định chất lượng.

- Tiếp tục tham mưu với các cấp để triển khai dự án kiên cố hoá trường học.

 

4. Hoạt động Đội TNTP và hoạt động ngoại khóa:

* Chỉ tiêu:

- Lớp tiên tiến( Chi đội mạnh cấp trường): 06/6 lớp.

- Lớp tiên tiến Xuất sắc( Chi đội mạnh cấp huyện): 1 lớp

- Cháu ngoan Bác Hồ: đạt 90%.

*Giải pháp:

a. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống; giáo dục đạo đức lối sống; khơi dậy trong học sinh niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 72 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo môi trường để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

b. Hướng dẫn cho học sinh xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ. Khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của các em, từng bước trang bị cho các em những tri thức cần thiết, rèn luyện kỹ năng sống, dần hình thành phẩm chất năng lực công dân tương lai, góp phần tạo những bước đi ban đầu trong việc xây dựng nguồn lực trẻ cho quê hương đất nước.

c. Tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong mọi hoạt động. Định hướng cho các em xây dựng hoài bão ước mơ; hỗ trợ, tạo niềm tin, đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

d. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội, chất lượng đội viên, đội ngũ cán bộ Liên đội, chi đội góp phần xây dựng Đội ngày càng vững mạnh.

e. Nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách Đội giỏi về kỹ năng nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, yêu trẻ. Tăng cường công tác tập huấn trang bị kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên đội, chi đội; làm tốt công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

g. Phát huy vai trò, chức năng quyền hạn của GVCN lớp trong việc xây dựng kỉ cương nền nếp, quản lý học sinh lớp mình.

h . Xây dựng mô hình lớp tự quản với 5 tiêu chí:

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, có khả năng điều hành mọi hoạt động của lớp.

- Tổ chức theo dõi thi đua, đánh giá thi đua của lớp dưới sự chỉ đạo của GVCN lớp.

- Có phong trào đăng ký học tốt đạt 90% tổng số tiết học, có tổ chức hoạt động Câu lạc bộ môn học.

- Là tập thể đoàn kết, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tập thể phong trào Đội, công tác tình thương, tình nghĩa, nhân đạo, đóng góp các quĩ và các hoạt động xã hội khác.

- Có hình thức tổ chức giao lưu kết nghĩa với các tập thể lớp khác trong nhà trường, có hoạt động văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian tiêu biểu.


5. Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Nâng cao vai trò chức năng, quyền hạn của tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ CB-GV-CNV, chăm lo đến đời sống của CB-GV-CNV.

- Đoàn Thanh niên lãnh đạo Đội thiếu niên có chương trình đổi mới quản lý hoạt động tạo ra phong trào thi đua học tập, phong trào rèn luyện đạo đức, ý thức tự giác chấp hành mọi kỷ cương nền nếp và các qui định của nhà trường. Tổ chức sân chơi mang màu sắc thiếu nhi phục vụ mục đích nâng cao chất lượng đạo đức, học tập, kĩ năng sống của học sinh.

 

6. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS, tổ chức họp toàn thể CMHS thông qua chương trình kế hoạch hoạt động, thông báo những chủ trương kế hoạch của ngành, của nhà trường, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đảm bảo quy chế dân chủ trong trường học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới mọi cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị xã hội về nhiệm vụ năm học để có những  việc làm cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa cùng tham gia vào quá trình giáo dục, quản lý học sinh ở mọi lúc mọi nơi, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập để thực sự giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

- Coi trọng mọi mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với gia đình là yếu tố quan trọng, cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức trong học sinh.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội truyền thông giáo dục trtư tưởng chính trị, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy – HIV/AIDS và tội phạm; tổ chức các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động TDTT, Văn hoá- Văn nghệ và các hoạt động xã hội khác.

- Xây dựng quỹ hội CMHS theo Nghị quyết của Ban đại diện CMHS các lớp. Quyết toán công khai minh bạch đúng với qui định Tài chính.

 

7. Công tác quản lý

- Quán triệt mọi chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành GD các cấp tới mọi CB-GV-CNV.

- Sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích, đúng luật. Đầu tư có trọng điểm, mua sắm các trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT vào các hoạt động GD đặc biệt là các cuộc thi qua mạng Internet của học sinh. Quản lý chất lượng GD, phối kết hợp nhà trường với gia đình,đưa  kết quả học tâp và rèn luyện của h/s lên mạng Internet.

- Kiện toàn bộ máy hoạt động của nhà trường như HĐ thi đua khen thưởng và kỷ luật. Tổ chủ nhiệm. Ban thanh tra nhân dân. Tổ trưởng CM, TKHĐ,TPT đội.

- Kiểm tra nội bộ theo qui định( 1/3 toàn diện, 100% được kiểm tra tay nghề, kiểm tra Hồ sơ sổ sách theo từng đợt thi đua( 4 đợt)

- Đổi mới quản lý, thực hiện các hoạt động giáo dục như quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng dạy và học, quản lý thi đua, CSVC, tài chính theo quan điểm giao quyền chủ động tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân CB-GV-CNV trước nhà trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

a. Đ/c Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch năm học, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục của các tổ chức trong nhà trường. quản lý CSVC, tài chính, thi đua. Chủ nhiệm CLB thi TA trên Internet.

b. Đ/c Phó hiệu trưởng: Quản lý chất lượng quá trình dạy của thầy, học của trò; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Công tác kiểm tra nội bộ, duy trì kỷ cương quy chế chuyên môn, hướng nghiệp học sinh lớp 9. Phụ trách hoạt động tổ chủ nhiệm. Chỉ đạo các thông tin trên mạng Internet, Chủ nhiệm CLB giải toán qua mạng.

c. Đ/c Tổng phụ trách: Giúp hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi thi đua khối học sinh. Duy trì kỉ cương nền nếp học sinh. Tổ chức hoạt động các phong trào thiếu nhi, hoạt động GDNGLL, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Chủ nhiệm CLB thi GTTM, Môi trường Xanh.

d. Đ/c Tổ trưởng tổ Văn phòng: Là cầu nối giữa BGH và CB-GV-CNV. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nghị quyết năm học, kế hoạch hàng tháng. Tổng hợp báo cáo hàng tháng, lập báo cáo định kì cho hiệu trưởng. Tổ chức quản lý, ghi sổ nghị quyết HĐSP.

e.  Đ/c Chủ tịch công đoàn: Phối kết hợp với nhà trường dự thảo nội dung và phát động thi đua. Lên dự kiến biểu điểm thi đua. Giám sát việc thực hiện NQ hội đồng sư phạm.

8. Chỉ tiêu Thi đua

Cá Nhân

* CS TĐCS: 2 ( 8.6%).  Lao động Tiên Tiến: 15/23( 65)%

Tập Thể          

 • Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
 • Đạt tiêu chuẩn trường văn hóa 2013, ANTT 2013-2014.
 • Đạt 5 tiêu chuẩn Trường học Thân thiện-Học sinh tích cực loại Xuất sắc.
 • Công đoàn: Vững mạnh Xuất sắc
 • Đoàn TNCSHCM: Vững mạnh
 • Đội TNTPHCM: Vững mạnh. Được khen thưởng
 • Hội Chữ thập đỏ: Xuất sắc
 • Lớp xuất sắc: 1; Lớp tiên tiến:6
 • Thư viện: giữ chuẩn cấp Bộ, đạt một số tiêu chuẩn Thư viện Tiên tiến.
 • Hội cha mẹ học sinh được UBND huyện khen thưởng.
 • Tập thể tổ LĐTT: 3, Xuất sắc: 1( Trường khen)

TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN( huyện khen)

                 PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO CÁC ĐỢT THI ĐUA

 KẾ HOẠCH ĐỢT I:

 (Từ ngày  12/8/2013  đến ngày 15/10/2013)

 Trọng tâm:    

- Ổn định trường lớp. KTCL đầu năm. Khai giảng

            - Hoàn thành các Hội nghị, Đại hội.

            - Ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không”; ATGT; phòng chống các tệ nạn.

- Thực hiện nề nếp, qui chế chuyên môn

- Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành GD: 15/10

- Tham gia chiến dịch làm cho TGSH 2013.

- Phát động các Hội thi Olympic, GTTM, tuổi trẻ làm theo tấm gương đạo đức HCM

- Tổ chức hội nghị cấp tổ, cấp trường.

. Chuẩn bị thi GVDG cấp trường.

- Thành lập bồi dưỡng đội tuyển KHPĐ cấp huyện.

- Phòng chống lụt bão. PCCC. Bảo đảm ANTT trường học.

            Cụ thể:

- Ổn định mọi nề nếp dạy và học, KTCLĐN. Khai giảng năm học.

- Xây dựng  kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch các bộ phận đoàn thể, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận.

- Hội nghị chuyên môn đầu năm

- Nghiên cứu và phổ biến các văn bản chỉ đạo chuyên môn cần thiết .

- Theo dõi việc thực hiện PPCT giảng dạy, lập hồ sơ sổ sách và kế hoạch bảo quản, sử dụng bộ trang thiết bị –ĐDDH.

- Chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao hiệu quả về hoạt động của các tổ chuyên môn trong toàn trường.

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do PGD tổ chức.

- Quán triệt quyết định 13/2013/QĐ UBND và thông tư 17/2011/TT-BGD&ĐT về quản lý dạy thêm học thêm .

- Họp CMHS các lớp, bầu ban đại diện lớp, toàn trường.

- Sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, sách CMNV, tài liệu bồi dưỡng.

- Hướng dẫn HS làm đơn miễn giảm HP, đơn xin hỗ trợ CPHT. Tiến hành các khoản thu.

- Đại hội chi đội, liên đội, CĐCS, Chi đoàn.

- Hội nghị cấp tổ, tiến tới Hội nghị CB-GV toàn trường.

- Chọn đội tuyển học sinh giỏi và lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.

- Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch năm học các bộ phận và toàn trường.

- Kiểm tra đợt 1 toàn bộ hồ sơ, học bạ  lớp 9.

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách đợt 1.

- Trong tháng 9 tiến hành điều tra cập nhật hồ sơ PCGD.THCS, lập báo cáo đề nghị huyện kiểm tra vào tháng 10.

- Hoàn thành báo cáo KĐCL chu kì 2007-2012.

 • Tổ chức ngoại khóa:

-          Chạy việt dã: 29/8

-          Tổ chức Trung thu 19/9

-          Kỷ niệm ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho SV-HS: 15/10

KẾ HOẠCH ĐỢT 2:

                                    (Từ ngày 15/10/2012 đến 28/12/2012, kết thúc học kỳ 1).

            Trọng tâm:

                        - Kỉ niệm ngày phụ nữ VN 20/10

- Phát động phong trào thi đua Kỷ niệm30 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kỷ niệm  ngày thành lập QĐNDVN  22.12.

- Tiếp tục Hội thi GVDG cấp trường

- Huyện Kiểm tra công nhận PC.THCS

            - Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.

            - Tổ chức KTCL học kỳ 1 và sơ kết HK1.

            - Duy trì, củng cố nề nếp trật tự, kỷ cương trong học tập

            - Tham gia HKPĐ cấp huyện( dự kiến)

-Phòng chống lụt bão. PCCC. Bảo đảm ANTT trường học.

 

            Cụ thể:

- Phát động phong trào thi đua kỉ niệm 31 năm ngày Nhà giáo VN.

- Đẩy mạnh hoạt động BD HSG, thi giải toán, tiếng Anh internet, GTTM…

- Sơ kết ½ HKI.

- Tổ chức Hội thi GVDG

            - Tiếp tục ôn tập cho HS khối 9 theo tài liệu tuyển 10.

- Ra đề cương, lập ma trận đề kiểm tra HK.

            - Tổ chức kiểm tra chất lượng  học kì theo lịch PGD.

            - Kiểm tra hồ sơ sổ sách đợt 2.

            - Nhập điểm, vào điểm, đánh giá XL học sinh HKI

            - Tiến hành sơ kết HK1 và nộp các loại báo cáo về Phòng GD

            - Sơ kết các chuyên đề Tổ và Trường đã phổ biến.

            - Tiến hành kiểm tra đợt II hồ sơ học bạ  lớp 9

 

           

Tổ chức ngoại khóa

            - Lễ tưởng niệm quốc gia nạn nhân TNGT năm 2013

            - Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam 20.11

            - Ngày Quốc tế phòng chống AIDS 01/12/2012

- Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22.12. 

 

KẾ HOẠCH ĐỢT 3

(Từ ngày 30.12. 2013 đến ngày 26.3.2014)

            Trọng tâm:

            - Ổn định nề nếp trong toàn trường sau Tết .

            - Nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả chuyên đề.

            - Tổ chức thi HSG cấp trường. Thi MTBT cấp huyện, tỉnh. Thi giải 19/4 cấp tỉnh.

            - Văn nghệ mừng Đảng- Mừng Xuân

            - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

            - Dã ngoại  26/3

            - Kiểm tra toàn diện GV theo KH.

            - Đảm bảo ANTT, PCCC, ATGT, ATTP dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

Cụ thể:

            - Vào chương trình HK2:  ngày 30. 12. 2013

- Củng cố nề nếp trật tự kỷ cương toàn trường: nhất là việc duy trì sĩ số học  sinh. Đảm bảo ANTT- ATGT dịp Tết Nguyên Đán.

- Thi HSG cấp trường. Bồi dưỡng HSG 19/4.

- Hội thi HSG giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 19/01/2014.

            - Tiến hành kiểm tra toàn diện GV theo KH.

            - Chốt danh sách chính thức các đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 9.

- Đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 thi HSG lớp 9 Tỉnh Bình Thuận vào 28/3/2014.

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

- Dã ngoại dịp 26/3

 

 Ngoại khóa:

            - Kỷ niệm ngày SV-HS toàn quốc 

- Văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

- Dã ngoại 26/3

KẾ HOẠCH ĐỢT 4

 ( Từ ngày 26.3.2014 đến 25/5/2014 kết thúc năm học)

            Trọng tâm:

                        - Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học

- Kiểm tra chất lượng học kỳ 2

                        - Xét tốt nghiệp  THCS

                        - Đảm bảo ANTT, PPCC, ATGT dịp 30/4, 01/5

Cụ thể:

- Tập trung cho chất lượng dạy và học; nhất là việc bồi dưỡng cho học sinh lớp cuối cấp chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

                        - Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, học bạ của học sinh  lớp 9 lần thứ  ba.

- Tiến hành thi kiểm tra chất lượng học kỳ II.

- Hoàn thành chương trình đúng biên chế năm học.

                        - Nhập điểm, vào sổ điểm, học bạ.

                        - Đánh giá xếp loại HS cuối năm

                        - Hoàn thành hồ sơ xét TN THCS.

                        - Ôn tập, thi lại, xét lên lớp

                        - Đánh giá xếp loại cuối năm. Xét  thi đua, lập hồ sơ thi đua.

                        - Tổng kết năm học

                        -  Xét duyệt kết quả học tập và phê ký học bạ cuối năm.

- Lưu trữ hồ sơ năm học

           

Hoạt động ngoại khoá:

-          Kỉ niệm 30/4, 01/5

-          Ngày thành lập Đội 15/5, báo công mừng Sinh nhật Bác 19/5

* Tham quan du lịch cuối năm.

 

PHẦN THỨ IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

* Tháng 8 - 2013

- Tổng kết công tác hè. Biên chế lớp. Tựu trường.

- Chuẩn bị tốt CSVC cho năm học mới.

- Củng cố tổ chức nhà trường (các tổ chuyên môn, văn phòng).

- Phân công CM, chia TKB.

- Xây dựng, củng cố nền nếp kỷ cương, nội qui học sinh., thang điểm thi đua các lớp.

- Triển khai các hoạt động giáo dục, học tập theo chương trình năm học mới.

- Kiểm tra CLĐN

- Tổ chức học tập, bồi dưỡng CMNV, tham gia các lớp tập huấn CM, QL

- Họp phụ huynh hs đầu năm, kiện toàn tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Hướng dẫn hồ sơ sổ sách, học tập qui chế chuyên môn.

- Lao động VS trường lớp. Sắp xếp TV-TB.

- Chạy việt dã gây quĩ khuyến học. Trao học bổng HS khó khăn.

- Chuẩn bị tốt cho lễ hội khai giảng năm học 2013 - 2014.

* Tháng 9 – 2013

            - Họp CMHS các lớp : 01.9

- Tổ chức lễ hội khai giảng năm học 2013 - 2014 (05/9/2012) .

- Tổ chức hội nghị Cấp tổ xây dựng kế hoạch năm học 28/9/2013.

- Tổ chức đại hội củng cố các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn, Đội;

- Thành lập Hội đồng tư vấn của nhà trường.

- Củng cố các nền nếp học tập và sinh hoạt

- Phát động thi đua đợt 1 từ ngày 05/9 đến ngày 15/10/2013.

- Tập huấn đầu năm học các chuyên đề theo lịch PGD .

- Điều tra, cập nhật số liệu, tự kiểm tra hồ sơ PC năm 2013.

- Cho HS đăng kí ATGT, phòng chống tệ nạn XH…

- Triển khai cho HS đăng kí thi olympic toán, TA, GTTM.

- Dự HN TK công tác Đội, HN TK năm học.

- Triển khai các chế độ chính sách cho HS.

- Củng cố hệ thống máy tính, đường truyền Internet.

- Tổ chức Trung thu: 19/9/2013

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuyên môn, kế hoạch cá nhân, chủ nhiệm, kế hoạch tổ, kế hoạch CM…

- Chuẩn bị thi GVDG cấp trường.

- Sinh hoạt NGNLL theo kế hoạch.

*Tháng 10 - 2013

- Cập nhật xong sổ đăng bộ 2013. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra PC của huyện.

- Hoàn thành xây dựng  kế hoạch năm học. Tổ chức HN CB-GV đầu năm.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.

-  Hội thi GVDG cấp trường theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV đợt 1.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh đợt 1.

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thi đua xây dựng lớp học sạch đẹp, thân thiện. Kỉ niệm ngày BH gửi lá thư cuối cùng cho ngành GD.

- Thi đua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Sơ kết ½ HKI. Đánh giá thi đua đợt 1. Phát động thi đua đợt 2.

- Sinh hoạt NGLL theo kế hoạch.

*Tháng 11- 2013

- Tổng kết Hội thi GVDG.

- Tham gia các hoạt động Kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Hội địa đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 18/11.

- Tổ chức Lễ kỉ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- HKPĐ cấp huyện( dự kiến)

*Tháng 12 – 2013

             - Tuyên truyền ngày quốc tế phòng chống AIDS 01/12

-  Thi IOE cấp trường bảng B.

            - Kỉ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND- 24 năm ngày hội QPTD.

- HD ôn tập, tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I.

- Sơ kết HKI.

- Thi MTBT cấp huyện.

- Kiểm tra hồ sơ GV đợt 2

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 đợt 2.

*Tháng 1- 2014

- Nghỉ tết dương lịch( Thứ 4)

- Thực hiện chương trình học kỳ II (Từ 30/12/2013)

- Kỉ niệm 64 năm ngày HSSV 9/1. Thi HSG cấp trường. Lập đội tuyển 19/4.

- Thi tỉnh MTBT cấp tỉnh 19/01/2014

- Thi Olympic toán cấp trường : 09/01/2014

- Thi IOE cấp huyện bảng B :

- Văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân

- Nghỉ Tết nguyên đán : 26/01( 26 Tết)

*Tháng 2 – 2014

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02

- Nghỉ Tết Nguyên Đán : 01/2à 09/02( 10 Tết). Đảm bảo ANTT-PCCC.ATGT

- Tham gia Hội thi leo núi TaKou Tết 2014( 06/02/2014, mùng 7 Tết)

- Kỉ niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2014

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 19/4.

*Tháng 3 - 2014

- Bồi dưỡng nước rút đội tuyển 19/4.

- Thi Violympic cấp huyện( 06/3/2014)

- Kiểm tra toàn diện GV theo Kế hoạch. Kiểm tra hồ sơ GV đợt 3.

- Kỉ niệm 55 ngày truyền thống BĐ BP ; 25 năm ngày Biên phòng toàn dân 3/3/2014

- Kỉ niệm 1973 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổ chức hoạt động chào mừng 157 năm ngày QTPN 8/3(Thứ bảy ).

- Kỉ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn 26/3 :  Dã ngoại ngày 22-23/3/2014( Thứ 7-CN)

- Thi HSG 19/4( 28/3/2014)

*Tháng 4 – 2014

- Sơ kết thi đua đợt 3. Phát động  thi đua đợt 4 mừng ngày lễ chiến thắng 30/4, mừng sinh nhật Bác 19/5.

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương(09/4/2014 - Thứ 4, Bù vào Thứ Bảy)

- Tổ chức ôn tập cho học sinh các khối lớp.

- Bảo đảm ANTT,PCCC dịp 30/4; 01/5

- Nghỉ 30/4-01/5( Thứ 4, Thứ 5)

*Tháng 5 - 2014

- Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh các khối lớp và kiểm tra học kì II.

- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh theo TT 58.

- Kiểm tra hồ sơ khối 9 đợt 3. Chuẩn bị hồ sơ xét TN THCS.

- Ôn tập, thi lại, xét lên lớp cho HS thi lại.

- Vào sổ điểm, học bạ. Phê kí học bạ.

- Chuẩn bị tốt và tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập thi vào THPT.

- Đánh giá xếp loại cuối năm. Bình xét thi đua.

- Tổng kết năm học.

- Bàn giao HS về địa phương sinh hoạt hè, xây dựng KH hoạt động hè 2014.

*Tháng 6 - 2014

- Ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10.

- Tuyển sinh vào lớp 6

- Triển khai kế hoạch hè. Tu sửa, bảo quản CSVC nhà trường.

- Thi vào lớp 10 Chuyên THĐ

*Tháng 7 - 2013

- Tiếp tục triển khai kế hoạch hè.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

      - Tiếp tục tu sửa, bảo quản CSVC nhà trường                     

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG          

Kế hoạch năm học năm học 2012-2013

đăng 07:08, 13 thg 4, 2013 bởi Lưu Văn Lâm

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012-2013

 

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về  nhiệm vụ trọng tâm của GD MN, GD phổ thông năm học 2012-2013; công văn số 5289/BGD ĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Vụ trung học Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013;

            Căn cứ  Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 về việc phê duyệt  Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013;

Căn cứ kế hoạch hành động số /SGD&ĐT-GDTrH ngày  của Sở GD&ĐT Bình Thuận về thực hiện chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 09/8/2012;

Căn cứ  công văn số /SGD&ĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Bình Thuận về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 – 2013;

Căn cứ chỉ thị số /CT-UBND ngày  tháng  năm 2012 của chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013

Căn cứ  Báo cáo số:    ngày  tháng 9 năm 2012 của UBND huyện Hàm Thuận Nam  Tổng kết công tác giáo dục năm học 2011 – 2012, nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm học 2012 – 2013;

 Phát huy các thành tích đã đạt được trong năm học 2011 – 2012 với khí thế  tiến công, trường THCS Thuận Quý đề ra phương hướng nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện cho năm học 2012 - 2013 như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

I.KẾT QUẢ NĂM HỌC 2011-2012

- Thực hiện duy trì sĩ số: đạt 98.9%%(bỏ học giữa chừng 2 em ~ 1.1%

- Được công nhận đạt PCGD THCS từ 2008 theo tiêu chuẩn xã khó khăn. Năm 2011 tỉ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi t 15 đến 18 tốt nghiệp THCS đạt   76,7 %( năm 2010 đạt 73%).

* Chất lượng GD

- Chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh:

+ Học lực giỏi: 15 em đạt 8,2%( cùng kì 13 em đạt 7.3%);  khá 52 em đạt 28,2%( cùng kì :63 em đạt 35,6 %); học lực yếu: 35 em tỉ lệ 19%( cùng kì: 24 em chiếm 13,6 %);kém0   / chiếm 0%.

+ Hạnh kiểm: loại tốt:112 em đạt 60,9%( cùng kì:107 em đạt  60,5%) ; khá:62 em TL 33,7%( cùng kì: 65 em đạt 36,7%) , loại TB: 10 em TL 5,4%( cùng kì:  5 em TL 2,8%)

-Học sinh giỏi cấp huyện MTBT: Không có ( cùng kì:1 em)

-HS được công nhận HS giỏi  19/4: Không có( cùng kì: không)

- Tốt nghiệp THCS: 42/42, TL 100%( cùng kì: 37/37 đạt 100  %)

- Thi vào lớp 10 THPT đạt: .......( cùng kì: 36/36 đạt 100 %)

* Kết quả các hoạt động phong trào:

- Giải nhì toàn đoàn HKPĐ cấp huyện khối THCS( đứng thứ 2/13 đoàn)

- 1 huy chương Bạc HKPĐ tỉnh.

- 1 giải khuyến khích STKT thanh thiếu nhi Bình Thuận 2012( 1 trong 1 17 giải pháp đạt giải)

- Tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ “Màng Đảng- Mừng Xuân:, hoạt động dã ngoại về nguồn thăm Bảo tàng HCM chi nhánh Bình Thuận, cắm trại tại khu du lịch Suối Hồng Mũi Né dịp 26/3/2011.

* Kết quả Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý:

- 1 SKKN về ứng dụng CNTT trong dạy học( môn Vật Lý), 1 SKKN trong quản lý( CT cộng điểm theo TT58) được HĐKH ngành xếp loại C.

- Phong trào ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý của nhà trường được ngành đánh giá cao, được chọn báo cáo điển hình trong Hội nghị TK ngành năm học 2011-2012.

* Kết quả thanh tra toàn diện:

- Thanh tra toàn diện Nhà trường: Tốt.

- Thanh tra GV: 13/15 GV. Tốt 12/13

* Kết quả thi đua:

- LĐTT: 12/21, TL 57%( cùng kì: 10/21)

- CSTĐCS: 2/21, TL 10%( cùng kì 3/21)

- 1 tổ (tổ XH) đề nghị danh hiệu TT LĐTT nhưng năm nay huyện không xét TTLĐTT đối với  tập thể nhỏ thuộc trường.

- Thư viện giữ vững đạt chuẩn cấp Bộ.

- Liên Đội xếp loại Vững mạnh( Cùng kì: VM- được khen thưởng)

- Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc

- Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

- Chi bộ năm 2011 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

- Tập thể trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Các phong trào thi đua được triển khai và thực hiện nghiêm túc: Cuộc vận động “Hai không” kết hợp với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt là phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt 91 điểm loại Tốt. Phong trào viết SKKN sôi nổi, 100 % GV thi GVDG có SK cấp trường, có 4 SK điểm từ 6 trở lên hội thi GVDG cấp huyện; 2 SKKN loại C cấp huyện. Có 4 GVDG cấp huyện/ 4GV dự thi.

* V CSVC:

V phòng học có 8 phòng trong đó 1 phòng làm phòng Thiết bị, 1 phòng thư viện, 1 phòng hội đồng, 1 phòng hành chính, 4 phòng làm phòng học.

Thư viện đạt cấp Bộ, thiết bị có 4 bộ dạy học tối thiểu, 3 máy vi tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 1 máy chiếu.

Nhận xét đánh giá chung:

Tỉ lệ bổ học: 1,1%(Cùng kì 2,7%): Khá tốt

Tỉ lệ TNTHCS: 100%, Tốt

Tỉ lệ lên lớp thẳng thấp: 81% so với mức bình quân của huyện: ..( Cùng kì: Trường: 86,4 % huyện: 90,5 %, đi xuống

Không có học sinh đạt giải 19/4, MTBT, olympic toán, Tiếng Anh: Đi xuống

Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực nhưng tỉ lệ yếu còn 13,6 % cao hơn mức bình quân của huyện( 8,5%) ; không có HS kém.

Phong trào viết SKKN: Khá tốt( cấp huyện: đăng kí 4, đạt 2)

Trường đạt danh hiệu TTLĐTT 4 năm liên tiếp( có ưu tiên đối với đơn vị có nhiều khó khăn)

II. NĂM HỌC 2012-2013

1. Qui mô trường lớp:

1.1. CBGV: Tổng 24/  10 nữ

- Quản Lý: 2

- GV: 18

+ Giảng dạy: 16

+ CTPC: 1;TPT :1

- Nhân viên: 04(KT:1;TV-TB:1; Văn Thư :1;BV-PV:1)

- Trình độ đào tạo trên chuẩn: 10; Chuẩn: 8

- Đảng viên: 5 CB-GV

1.2. Học sinh: Tổng 176/83

- Số lớp: 8

- Khối 6: 2 lớp, 40 HS / 21 nữ, trong đó lưu ban 1( bỏ học 3( LB)

- Khối 7: 2 lớp, 45 HS/22 nữ

- Khối 8: 2 lớp, 47 HS/ 18 nữ, trong đó chuyển đến 2( bỏ học 2)

- Khối 9: 2 lớp, 44 HS/22 nữ( bỏ học 1)

1.3. CSVC:

- Số phòng học:8 (thực dạy 4 phòng )

- Phòng chức năng (Lấy  từ phòng học): 4 trong đó : 1 Phòng HĐ, 1 phòng thư viện- Đội- HC, 1 phòng học tự chọn, nhạc.

- Diện tích đất: 10.000 m2

- Số máy tính: 5(2 xách tay, 3 để bàn); 1 máy chiếu; 1 máy phô tô, 1 máy chụp hình KTS.

2. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản:

2.1. Thuận lợi:

- Tập thể CBGV &NV chấp hành tốt  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt  qui định của ngành; có phẩm chất đạo đức và lối sống phù hợp với vai trò của nhà giáo trong xã hội.

- Thâm niên giảng dạy đủ 5 năm trở lên: 13/18 GV

- Tỉ lệ Đảng viên 5/24 đạt 21%

- Trình độ đào tạo: 100/% đạt chuẩn và vượt chuẩn trong đã tỉ lệ vượt chuẩn đạt 10/18( 56%), số GV đang học đại học 3.

- Trình độ tay ngh: 18/18 GV 100% có tay ngh Giỏi cấp trường trở lên, trong đó cấp huyện và tương đương: 5.

- Các tổ chuyên môn chia thành 2 tổ. Giáo viên tay nghề vững, nội bộ đoàn kết, có tinh thần vượt khó vươn lên, tận tâm, tận lực với nghề, gắn bó với trường lớp; được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, được trang bị một số PPDH tiên tiến, hiện đại đang được áp dụng tại Việt Nam và thế giới.

- Học sinh ngoan, đa số chấp hành tốt nội qui trường lớp; tỉ lệ học sinh lệch chuẩn thấp.

- Nhận thức của nhân dân địa phương về công tác giáo dục được nâng dần theo thời gian, theo sự phát triển của nền kinh tế, văn hoá trên địa bàn.

- Đảng uỷ, Chính quyền và các đoàn thể địa phương, CMHS rất quan tâm và hỗ trợ nhà trường trong quá trình đổi mới đi lên, đầu tư kinh phí xây dựng CSVC nhà trường.

2.2. Khó khăn:

a. Về đội ngũ:

+ Cơ cấu giáo viên chưa hợp lý, số tiết thực tế các môn Toán, văn, Lý gần đủ số tiết chuẩn, các môn: GD, Sinh,TD, KTGĐ chỉ từ ½ đến 2/3 số tiết chuẩn.

+ Hiện còn thiếu CB thiết bị và Y tế trường học.

+ Đa số CB -GV công tác xa nhà, phải nghỉ trưa tại trường hoặc nghỉ tại nhà tập thể điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Một số CB -GV đã có gia đình thì con còn nhỏ không người trông nom, đưa đón đi học, một số cháu đau ốm thường xuyên.

b. Chất lượng học sinh: Còn một số em  yếu, một số em ý thức học tập chưa cao.

c. CSVC phục vụ dạy – học còn thiếu:

+CSVC dành cho sân chơi, bãi tập của học sinh thiếu. Chưa có nhà đa năng dành cho TDTT. Sân chơi, bãi tập chưa được bê tông hoá, còn là sân đát chưa đảm bảo vệ sinh.

+ Khu vệ sinh dành cho HS quá chật hẹp không đủ số lượng bồn cầu, bồn tiểu( 50/HS/bồn). Khu vệ sinh giáo viên mới sử dụng đã xuất hiện hư hỏng.

+ Khu để xe của HS thuộc diện nhà tạm, không có nhà xe giáo viên.

+ Trang thiết bị ĐDDH đã hư hỏng, xuống cấp nhiu. Máy chiếu chỉ có 1 cái, không có phòng Lab, phòng nghe nhìn, phòng bộ môn.

+ Không có GV chuyên trách công tác thiết bị trường học, phải giao GV kiêm nhiệm

+ Cán bộ thư viện, Văn thư có con mọn, nhà xa.

d. Điều kiện KTXH: Kinh tế  của một bộ phận không nhỏ hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, còn học sinh phải lao động phụ giúp gia đình( HS lớp 8,9 bỏ học là do đi làm) do đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư cho con em họ  học hành.

PHẦN II

MỤC TIÊU- NHIỆM V- GIẢI PHÁP

      Năm học 2012 - 2013 là năm học toàn ngành tiếp tục chuyển từ  “Học tập” sang “Làm theo”  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện chỉ thị 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong GD; Năm học thứ tư thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 vµ §H toµn Quèc lÇn thø 11 cña §¶ng;

       Tiếp tục mục tiêu “Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về công tác giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường”, trường THCS Thuận Quý xác định nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tự thí điểm mô hình trường trung học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

3. Đổi mới công tác quản lý trong nhà trường, phát huy quyền chủ động về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đội ngũ; quản lý học sinh; quản lý nề nếp, hồ sơ chuyên môn; quản lý chất lượng giáo dục; quản lý tài chính, tài sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, quan tâm dạy - học môn ngoại ngữ - theo hướng tăng cường khả năng nghe nói, chuẩn bị triển khai đề án dạy ngoại ngữ mới.

4. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.

5. Kế thừa và phát huy thành quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục THCS, nâng tỉ lệ 15-18 tốt nghiệp THCS( 2 hệ) lên trên 80%; làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, góp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo đề án của Sở GD&ĐT Bình Thuận. Đẩy mạnh đổi mới công tác XHH giáo dục, tiếp tục tăng cường hoạt động có hiệu quả của Ban đại diện cha mẹ học sinh ; Tăng cường CSVC, TBDH.

II. Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ

1. Công tác phổ cập giáo dục:

* Chỉ tiêu:

- Tích cực tham mưu với địa phương duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS với tỉ lệ 15-18 TN THCS….%

- Duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng tối đa 2%

- Huy động tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt 100%

- Tỉ lệ thi lại tối đa 15%. Tỉ lệ lưu ban tối đa 2%

 

* Giải pháp

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong học sinh, cha mẹ học sinh, xác định phổ cập giáo dục là nhiệm vụ của tất cả các ban ngành đoàn thể địa phương và mọi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường .

- Nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của đội ngũ GVCN lớp.

- Quan tâm, hỗ trợ, cấp học bổng  đối với các em học sinh thuộc diện gia đình chính sách, khó khăn để các em có điều kiện đến trường học tập và học giỏi.

- Phân công GV kèm cặp học sinh yếu kém để giúp đỡ các em vươn lên trong học tập.

2. Công tác xây dựng đội ngũ

* Chỉ tiêu:

- 100% đạt chuẩn loại Xuất sắc theo các thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phấn đấu 13/18 GV(72 %) GV trực tiếp đứng lớp có trình độ trên chuẩn về chuyên môn( hiện có 10/18 GV), 100 % GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp;  100% CB-GV có năng lực ứng dụng thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý.

- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 65%  lao động tiên tiến.

- 15% CSTĐCS

- Kết nạp Đảng: 

* Giải pháp

- Tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm của cá nhân và các tổ chức đoàn thể.

- Quán triệt nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn của ngành và các quy định của trường tới mọi CB-GV-CNV.

- Phát động phong trào thi đua tới mọi CB-GV-CNV tập trung vào phong trào "Xây dựng trường hoc thân thiện, học sinh tích cực",  thi đua "Dạy tốt - Học tốt".  Mọi CB-GV-CNV ký cam kết thi đua và phấn đấu thực hiện tốt những gì đã cam kết.

- Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo chất lượng hiệu quả qua dự giờ thăm lớp và sinh hoạt tổ chuyên môn, các chuyên đề cấp trường, cấp tổ và cấp huyện. Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung được tập huấn đầu năm học.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm tập trung vào đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp”. Tổ chức  thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Phát huy năng lực tự học, dự giờ thăm lớp theo qui định, cập nhật thông tin kiến thức qua mạng Internet.

- Chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất cho mọi CB-GV-CNV , làm tốt công tác tình nghĩa trong cơ quan.

- Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên một cách nghiêm túc, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên đúng theo CV 1227/BGD-ĐT.

 

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục

 

3.1. Giáo dục đạo đức học sinh:

 

*Chỉ tiêu: - 100% học sinh có thái độ động cơ, mục đích đúng đắn trong rèn luyện đạo đức, tác phong, nếp sống theo 5 điều Bác Hồ dạy.

      - Tỷ lệ HK Khá- Tốt 95% trở lên( cùng kì 94.6%),  không có Yếu.

      - 85% HS đạt danh hiệu CNBH các cấp.

*Giải pháp:

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ học sinh, nội qui của nhà trường.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Học giỏi - Chăm ngoan” trong các lớp, giữa các lớp.

- Duy trì hoạt động Cờ đỏ có hiệu quả đảm bảo công bằng, chính xác, công khai.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN lớp và chất lượng các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội.

- Ứng dụng CNTT (Trang website, tin nhắn phụ huynh) một cách triệt để, có hiệu quả trong việc phối hợp giữa ba môi trường NT- GĐ- XH cùng tham gia quản lý, giáo dục học sinh.

- Tổ chức các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh có hiệu quả. Nâng cao chất lượng các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Giáo dục lồng ghép các chương trình: Giáo dục pháp luật, môi trường- biển đảo; an toàn giao thông; giáo dục sức khoẻ giới tính, chăm sóc trẻ vị thành niên; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy HIV. Tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca, chăm sóc các di tích lịch sử  văn hoá tại địa phương. Tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”. Thành lập hội đồng tư vấn của nhà trường.

- Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo. Xây dựng các tập thể lớp điển hình, lớp tự quản. Coi trọng vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp và tổng phụ trách; phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

* Tổ chức tốt phát thanh măng non hàng tuần. Lựa chọn nội dung phát thanh đảm bảo tính giáo dục, biểu dương người tốt việc tốt, cá nhân điển hình, khích lệ mọi học sinh ham thích học tập và rèn luyện đạo đức, hạn chế vi phạm nội quy.

 

3.2. Giáo dục văn hóa:

* Chỉ tiêu:

Giỏi: 9% - Cùng kỳ 8.2%

Khá: 31% - Cùng kỳ 28.3%

 

TB: 45% - Cùng kỳ 44.6%

Yếu: 15% - Cùng kỳ 19%

 

- Học sinh giỏi cấp Huyện: có giải ở các bộ môn: MTBT, Olympic Toán và Tiếng Anh.

- Học sinh giỏi cấp Tỉnh: có giải 19/4 tập trung vào các bộ môn: ….

- Lên lớp thẳng: 82.5%. Cùng kì: 81% Chuyển lớp >= 98 %. Cùng kì 97,2%. TN THCS: 100%. Cùng kì: 100%. Chuyển cấp: ..% Cùng kì:…%.

* Giải pháp:

       - Duy trì tốt mọi kỉ cương, nề nếp lớp học là nhiệm vụ của mọi GVCN, GVBM .

- Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, dạy học bằng giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với phương pháp học của trò, rèn kỹ năng thực hành bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng. Giáo viên dạy lớp 6 có trách nhiệm bồi dưỡng và quy định cách ghi bài, cách trình bầy, cách học trên lớp và ở nhà cho h/s bộ môn mình dạy. GV khối 7, 8 cần có sự đầu tư giúp đỡ HS yếu.

- Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá học sinh như:

+ Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, thiết kế bài soạn giảng khoa học, các hoạt động của thầy, trò phải hợp lý phát huy tính tích cực của học sinh. Hệ thống câu hỏi tập trung vào nội dung trọng tâm, tuyệt đối tuân thủ phân phối chương trình, đảm bảo yêu cầu của các bộ môn.

+ Tích cực sử dụng đồ dùng phương tiện dạy học hợp lý phù hợp

+ Tăng cường kiểm tra thông qua dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án, duyệt đề kiểm tra.

+ Tổ chức triển khai áp dụng đại trà một số sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy có chất lượng cao của giáo viên giỏi các cấp.

*+ Sinh hoạt chuyên môn, tổ nhóm tập trung giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó thống nhất chương trình, ma trận đề kiểm tra, nội dung đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, chuẩn  kỹ năng và các chuyên đề như:

.Thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng BĐTD trong dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả - tập trung vào các tiết thực hành, ngoại khóa các bộ môn.

. CĐ ôn tập, hệ thống hoá KT.

. CĐ “Báo cáo kinh nghiệm về những việc làm sáng tạo”

. CĐ ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

. CĐ “Trao đổi kinh nghiệm ôn tập bồi dưỡng HS thi vào lớp 10”

+ Quản lý tốt, hoàn thiện quỹ đề kiểm tra, kiểm tra thống nhất theo ngân hàng đề .

*+ Chấm bài, trả bài đúng theo quy định về yêu cầu, tiến độ ( vào sổ lớn, nhập CT cộng điểm, trả bài cho HS)

- Phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tuyên dương cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc giành được nhiều điểm giỏi.

*- Phối kết hợp với Hội khuyến học xã - triển khai và tiến hành kiểm tra góc học tập của học sinh tại gia đình.

- Đổi mới nhận thức của mỗi giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từ khâu lựa chọn đối tượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể “dài hơi”, đến biên soạn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi và tiến hành tổ chức bồi dưỡng. Thành lập các CLB như CLB MTBT, CLB olympic toán, olympic Tiếng Anh phân công cốt cán phụ trách các CLB này.

- Tổ chức bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm( có tính tiết tieu chuẩn), đầu HKII tổ chức thi giải HSG cấp trường Giải truyền thống “Sao tháng Giêng”, sau đó lập đội tuyển bồi dưỡng giải 19/4( có chế độ theo qui định)

- Có sự đầu tư cụ thể mua sắm tài liệu và khuyến khích giáo viên tích cực học tập kinh nghiệm, khuyến khích ý thức sưu tầm tích luỹ tài liệu và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tham mưu với các lực lượng giáo dục xây dựng, cải thiện chế độ khen thưởng, động viên khuyến khích với các cá nhân có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

- Chú trọng vai trò của các tổ trưởng, cốt cán chuyên môn trong việc chỉ đạo công tác học sinh giỏi .

- Tổ chức hoạt động thư viện, phòng nối mạng Internet phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh. Tiếp tục bổ sung, xây dựng thư viện trên Website của trường để giáo viên và học sinh tham khảo.

- Tổ chức dạy thêm học thêm, học bồi dưỡng ôn thi 10 theo đúng qui định của UBND tỉnh và thông tư 17/2011/TT-BGD-ĐT. 

- Dạy ngoại ngữ theo đề án của Sở GD&ĐT.

 

3.3. Công tác xây dựng CSVC, Trường Xanh - Sạch - Đẹp, trường Chuẩn Quốc gia.

- Chống xuống cấp, chống dột các phòng học  .

- Xây bờ kè đường vào trường, tận dụng các nguồn hôc trợ để rải đá đường chạy thể dục; sửa chữa, bố trí các phòng làm việc của tổ văn phòng, các đoàn thể.

- Sửa chữa hệ thống điện, nước, vệ sinh, nhà xe học sinh.

- Kiện toàn đồ dùng, trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn. Hệ thống âm thanh phòng truyền thống và phục vụ cho các hoạt động tập thể, đoàn đội, NGLL ...

- Tu tạo quang cảnh, chăm sóc cây cảnh.Trang trí lại lớp học.

- Sắp xếp ổn định sân tập thể dục, hố nhảy, mua sắm dụng cụ dạy-học môn TD.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo qui dịnh kiểm định chất lượng.

- Tiếp tục tham mưu với các cấp để dự án kiên cố hoá trường học.

 

4. Hoạt động Đội TNTP và hoạt động ngoại khóa:

* Chỉ tiêu:

- Lớp tiên tiến( Chi đội mạnh cấp trường): 06 lớp ( Lớp:…).

- Lớp tiên tiến Xuất sắc( Chi đội mạnh cấp huyện): 2 lớp( Lớp:….)

- Cháu ngoan Bác Hồ: đạt 82,5%.

*Giải pháp:

a. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống; giáo dục đạo đức lối sống; khơi dậy trong học sinh niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 72 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo môi trường để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

b. Hướng dẫn cho học sinh xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ. Khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của các em, từng bước trang bị cho các em những tri thức cần thiết, rèn luyện kỹ năng sống, dần hình thành phẩm chất năng lực công dân tương lai, góp phần tạo những bước đi ban đầu trong việc xây dựng nguồn lực trẻ cho quê hương đất nước.

c. Tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong mọi hoạt động. Định hướng cho các em xây dựng hoài bão ước mơ; hỗ trợ, tạo niềm tin, đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

d. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội, chất lượng đội viên, đội ngũ cán bộ Liên đội, chi đội góp phần xây dựng Đội ngày càng vững mạnh.

e. Nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách Đội giỏi về kỹ năng nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, yêu trẻ. Tăng cường công tác tập huấn trang bị kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên đội, chi đội; làm tốt công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

g. Phát huy vai trò, chức năng quyền hạn của GVCN lớp trong việc xây dựng kỉ cương nền nếp, quản lý học sinh lớp mình.

h . Xây dựng mô hình lớp tự quản với 5 tiêu chí:

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, có khả năng điều hành mọi hoạt động của lớp.

- Tổ chức theo dõi thi đua, đánh giá thi đua của lớp dưới sự chỉ đạo của GVCN lớp.

- Có phong trào đăng ký học tốt đạt 90% tổng số tiết học, có tổ chức hoạt động Câu lạc bộ môn học.

- Là tập thể đoàn kết, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tập thể phong trào Đội, công tác tình thương, tình nghĩa, nhân đạo, đóng góp các quĩ và các hoạt động xã hội khác.

- Có hình thức tổ chức giao lưu kết nghĩa với các tập thể lớp khác trong nhà trường, có hoạt động văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian tiêu biểu.


5. Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường

- Nâng cao vai trò chức năng, quyền hạn của tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ CB-GV-CNV, chăm lo đến đời sống của CB-GV-CNV.

- Đoàn Thanh niên lânhx đạo Đội thiếu niên có chương trình đổi mới quản lý hoạt động tạo ra phong trào thi đua học tập, phong trào rèn luyện đạo đức, ý thức tự giác chấp hành mọi kỷ cương nền nếp và các qui định của nhà trường. Tổ chức sân chơi mang màu sắc thiếu nhi phục vụ mục đích nâng cao chất lượng đạo đức, học tập, kĩ năng sống của học sinh.

 

6. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS, tổ chức họp toàn thể CMHS thông qua chương trình kế hoạch hoạt động, thông báo những chủ trương kế hoạch của ngành, của nhà trường, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đảm bảo quy chế dân chủ trong trường học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới mọi cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị xã hội về nhiệm vụ năm học để có những  việc làm cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa cùng tham gia vào quá trình giáo dục, quản lý học sinh ở mọi lúc mọi nơi, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập để thực sự giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

- Coi trọng mọi mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với gia đình là yếu tố quan trọng, cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức trong học sinh.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội truyền thông giáo dục trtư tưởng chính trị, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy – HIV/AIDS và tội phạm; tổ chức các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động TDTT, Văn hoá- Văn nghệ và các hoạt động xã hội khác.

- Xây dựng mức thu quĩ, thu và chi phí xã hội hóa giáo dục theo đúng Nghị quyết của HĐND - Hội đồng giáo dục xã, Nghị quyết của Ban đại diện CMHS. Quyết toán công khai minh bạch đúng với qui định Tài chính.

 

7. Công tác quản lý

- Quán triệt mọi chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành GD các cấp tới mọi CB-GV-CNV.

- Sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích, đúng luật. Đầu tư có trọng điểm, mua sắm các trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT vào các hoạt động GD đặc biệt là các cuộc thi qua mạng Internet của học sinh. Quản lý chất lượng GD, phối kết hợp nhà trường với gia đình,đưa  kết quả học tâp và rèn luyện của h/s lên mạng Internet.

- Kiện toàn bộ máy hoạt động của nhà trường như HĐ thi đua khen thưởng và kỷ luật. Tổ chủ nhiệm. Ban thanh tra nhân dân. Tổ trưởng CM, TKHĐ,TPT đội.

- Kiểm tra nội bộ theo qui định( 1/3 toàn diện, 100% được kiểm tra tay nghề, kiểm tra Hồ sơ sổ sách theo từng HK)

- Đổi mới quản lý, thực hiện các hoạt động giáo dục như quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng dạy và học, quản lý thi đua, CSVC, tài chính theo quan điểm giao quyền chủ động tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân CB-GV-CNV trước nhà trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

a. Đ/c Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch năm học, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục của các tổ chức trong nhà trường. quản lý CSVC, tài chính, thi đua. Phụ trách hoạt động tổ chủ nhiệm, Chủ nhiệm CLB thi TA trên Internet.

b. Đ/c Phó hiệu trưởng: Quản lý chất lượng quá trình dạy của thầy, học của trò; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Công tác kiểm tra nội bộ, duy trì kỷ cương quy chế chuyên môn, hướng nghiệp học sinh lớp 9. Chỉ đạo các thông tin trên mạng Internet, Chủ nhiệm CLB giải toán qua mạng.

c. Đ/c Tổng phụ trách: Giúp hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi thi đua khối học sinh. Duy trì kỉ cương nền nếp học sinh. Tổ chức hoạt động các phong trào thiếu nhi, hoạt động GDNGLL, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Chủ nhiệm CLB thi GTTM, Môi trường Xanh.

d. Đ/c Thư ký hội đồng: Là cầu nối giữa BGH và CB-GV-CNV. Chịu trách nhiẹm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nghị quyết năm học, kế hoạch hàng tháng. Tổng hợp báo cáo hàng tháng, lập báo cáo định kì cho hiệu trưởng. Tổ chức quản lý, ghi sổ nghị quyết HĐSP.

e.  Đ/c Chủ tịch công đoàn: Phối kết hợp với nhà trường dự thảo nội dung và phát động thi đua. Lên dự kiến biểu điểm thi đua. Giám sát việc thực hiện NQ hội đồng sư phạm.

 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2012-2013

1. Chất  lượng Giáo dục

- Tỉ lệ duy trì sĩ số: từ 98 % trở lên

- Hạnh kiểm: Tốt: 65 %           ; Khá: 33 %;    TB: 2 % không có HK yếu, không có HS bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên. Không có HS vi phạm pháp luật,tệ nạn xã hội. Không có học sinh vi phạm qui định về ATTGT,chơi game online.

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi:    G: 9%   ; Khá: 31 %

+ Loại Giỏi: Khối 6: ..  em %;  Khối 7: .. em,... %; Khối 8: .. em,…%.Khối 9:  .. em,…%

+ Loại Khá: Khối 6: .. em,..   %  ; Khối 7  :  .. em,.. % ;  Khối 8 : .. em,..  %     ; Khối 9:  .. em,..%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng.

Khối 6: 85 %               Khối 7: 85 %               Khối 8: 80 %

- Tỉ lệ học sinh chuyển lớp: từ 98% gtrở lên

- Tỉ lệ học sinh đủ điều kiện xét TNTHCS  : 100%

- Chuyển cấp đạt 95% trở lên.

- Có đội tuyển tham gia dự thi MTBT:

                        Số học sinh giỏi :MTBT cấp Huyện: 1 ;cấp tỉnh : có HS dự thi, cố gắng có giải.

- Có đội tuyển tham gia dự thi HSG cấp tỉnh, cố gắng có giải.

- Có tổ chức cho học sinh dự thi giải toán, tiếng anh trên internet: Có giải cấp huyện.

- GVDG cấp huyện:( chỉ tính các môn huyện tổ chức thi và GV đủ điều kiện dự thi)

+ Tổ tự nhiên: ……………

+ Tổ xã hội: ……………….

- Duy trì chuẩn PC THCS năm 2012 :…………..%. Dự kiến 2013: …………….%

2. Thi đua

Cá Nhân

* CS TĐCS: 3 ( 15%).  Lao động Tiên Tiến: 15( 65)%

Tập Thể          

 • Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
 • Đạt đơn vị có nếp sống Văn minh 2012, 2013
 • Đạt 5 tiêu chuẩn Trường học Thân thiện-Học sinh tích cực
 • Công đoàn: Vững mạnh Xuất sắc
 • Đoàn TNCSHCM: Vững mạnh
 • Đội TNTPHCM: Vững mạnh. Được khen thưởng
 • Hội Chữ thập đỏ: Xuất sắc
 • Lớp xuất sắc: 2; Lớp tiên tiến:6
 • Thư viện: gi chun cp B, đạt một số tiêu chuẩn Thư viện Tiên tiến.
 • Hội cha mẹ học sinh được UBND huyện khen thưởng.
 • Phấn đấu để trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014-2015( Trước mắt đạt các chuẩn về tổ chức, chất lượng để khi nhà nước đầu tư CSVC là đủ điều kiện đạt chuẩn)

TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO CÁC ĐỢT THI ĐUA

 KẾ HOẠCH ĐỢT I:

 (Từ ngày  13/8/2012  đến ngày 03/11/2012)

 Trọng tâm:    

- Ổn định trường lớp. KTCL đầu năm. Khai giảng

            - Hoàn thành các Hội nghị, Đại hội.

            - Ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không”; ATGT; phòng chống các tệ nạn.

- Thực hiện nề nếp, qui chế chuyên môn

- Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành GD: 15/10

- Thi MT Xanh, chiến dịch làm cho TGSH 2012.

- Phát động các Hội thi Olympic, GTTM.

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường.

- Phòng chống lụt bão. PCCC. Bảo đảm ANTT trường học.

            Cụ thể:

- Ổn định mọi nề nếp dạy và học, KTCLĐN. Khai giảng năm học

- Xây dựng  kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch các bộ phận đoàn thể, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận.

- Hội nghị chuyên môn đầu năm

- Nghiên cứu và phổ biến các văn bản chỉ đạo chuyên môn cần thiết .

- Theo dõi việc thực hiện PPCT giảng dạy, lập hồ sơ sổ sách và kế hoạch bảo quản, sử dụng bộ trang thiết bị –ĐDDH.

- Chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao hiệu quả về hoạt động của các tổ chuyên môn trong toàn trường.

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do PGD tổ chức.

- Quán triệt thông 17/2011/TT-BGD&ĐT về quản lý dạy thêm học thêm .

- Họp CMHS các lớp, bầu ban đại diện lớp, toàn trường.

- Sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, sách CMNV, tài liệu bồi dưỡng.

- Hướng dẫn HS làm đơn miễn giảm HP, đơn xin hỗ trợ CPHT. Tiến hành các khoản thu.

- Đại hội chi đội, liên đội, CĐCS, Chi đoàn.

- Hội nghị cấp tổ, tiến tới Hội nghị CB-GV toàn trường.

- Chọn đội tuyển học sinh giỏi và lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.

- Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch năm học các bộ phận và toàn trường.

- Kiểm tra đợt 1 toàn bộ hồ sơ, học bạ  lớp 9.

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách đợt 1.

- Trong tháng 9 tiến hành điều tra cập nhật hồ sơ PCGD.THCS, lập báo cáo đề nghị huyện kiểm tra vào tháng 10.

 • Tổ chức ngoại khóa:

-          Kỷ niệm ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho SV-HS: 15/10

-          Tổ chức Trung thu

 •  Bổ sung kế hoạch:

KẾ HOẠCH ĐỢT 2:

       (Từ ngày 05/11/2012 đến 30/12/2012, kết thúc học kỳ 1).

            Trọng tâm:

                        - Kỉ niệm ngày phụ nữ VN 20/10

- Phát động phong trào thi đua Kỷ niệm30 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kỷ niệm  ngày thành lập QĐNDVN  22.12.

- Tiếp tục Hội thi GVDG cấp trường

- Huyện Kiểm tra công nhận PC.THCS

            - Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.

            - Tổ chức KTCL học kỳ 1 và sơ kết HK1.

            - Duy trì, củng cố nề nếp trật tự, kỷ cương trong học tập

-Phòng chống lụt bão. PCCC. Bảo đảm ANTT trường học.

 

            Cụ thể:

- Phát động phong trào thi đua kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo VN. Tổ chức Hội diễn Văn nghệ 20/11. Lễ kỉ niệm, trao kỉ niệm chương.

- Đẩy mạnh hoạt động BD HSG, thi giải toán, tiếng Anh internet, GTTM.

- Sơ kết ½ HKI.

- Tổ chức Hội thi GVDG

            -Tổ chức hội thi HSG giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp trường, lập đội tuyển dự thi cấp huyện.

- Tiếp tục ôn tập cho HS khối 9 theo tài liệu tuyển 10.

- Ra đề cương, lập ma trận đề kiểm tra HK.

            - Tổ chức kiểm tra chất lượng  học kì theo lịch PGD.

            - Kiểm tra hồ sơ sổ sách đợt 2.

            - Nhập điểm, vào điểm, đánh giá XL học sinh HKI

            - Tiến hành sơ kết HK1 và nộp các loại báo cáo về Phòng GD

            - Sơ kết các chuyên đề Tổ và Trường đã phổ biến.

            - Tiến hành kiểm tra đợt II hồ sơ học bạ  lớp 9

 

           

Tổ chức ngoại khóa

            - Lễ tưởng niệm quốc gia nạn nhân TNGT năm 2012( ngày 12.11.2012)

            - Hội diễn Văn nghệ 20/11

            - Kỉ niệm năm ngày Hội Đại đoàn kết

            - Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam 20.11

            - Ngày Quốc tế phòng chống AIDS 01/12/2012

- Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22.12. 

- Ngày dân số Việt Nam 26/12

 

Bổ sung kế hoạch:

 KẾ HOẠCH ĐỢT 3

(Từ ngày 31.12. 2012 đến ngày 02.4.2013)

            Trọng tâm:

            - Ổn định nề nếp trong toàn trường.

            - Nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả chuyên đề.

            - Tổ chức thi HSG cấp trường. Thi MTBT cấp huyện, tỉnh. Thi giải 19/4 cấp tỉnh.

            - HKPĐ cấp trường.

            - Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập ĐCSVN 3/2

            - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

            - Cắm trại 26/3

            - Kiểm tra toàn diện GV theo KH.

            - Đảm bảo ANTT, PCCC, ATGT, ATTP dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

Cụ thể:

            - Vào chương trình HK2:  ngày 31. 12. 2012

- Củng cố nề nếp trật tự kỷ cương toàn trường: nhất là việc duy trì sĩ số học  sinh. Đảm bảo ANTT- ATGT dịp Tết Nguyên Đán.

- Thi HSG cấp trường. Bồi dưỡng HSG 19/4.

- HKPĐ cấp trường

- Hội thi HSG giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 27/01/2013.

            - Tiến hành kiểm tra toàn diện GV theo KH.

            - Chốt danh sách chính thức các đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 9.

- Đội tuyển học sinh giỏi lớp 8,9 thi HSG lớp 9 Tỉnh Bình Thuận vào 27/3/2013.

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

- Cắm trại dịp 26/3

 

 Ngoại khóa:

            - Kỷ niệm ngày SV-HS toàn quốc 

- Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường vào ngày 08.1.2013.

- Ngày sinh nhật Đảng 3/2

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

- Ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3

                                

Bổ sung kế hoạch :

KẾ HOẠCH ĐỢT 4

 ( Từ ngày 04.4.2013 đến kết thúc năm học)

            Trọng tâm:

                        - Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học

- Kiểm tra chất lượng học kỳ 2

                        - Xét tốt nghiệp  THCS

                        - Đảm bảo ANTT, PPCC, ATGT dịp 30/4, 01/5

Cụ thể:

- Tập trung cho chất lượng dạy và học; nhất là việc bồi dưỡng cho học sinh lớp cuối cấp chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

            - Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, học bạ của học sinh  lớp 9 lần thứ  ba.

- Tiến hành thi kiểm tra chất lượng học kỳ II.

- Hoàn thành chương trình đúng biên chế năm học.

            - Nhập điểm, vào sổ điểm, học bạ.

            - Đánh giá xếp loại HS cuối năm

            - Hoàn thành hồ sơ xét TN THCS.

            - Ôn tập, thi lại, xét lên lớp

            - Đánh giá xếp loại cuối năm. Xét  thi đua, lập hồ sơ thi đua.

            - Tổng kết năm học

            -  Xét duyệt kết quả học tập và phê ký học bạ cuối năm.

- Lưu trữ hồ sơ năm học

           

Hoạt động ngoại khoá:

-          Kỉ niệm 30/4, 01/5

-          Ngày thành lập Đội 15/5, báo công mừng Sinh nhật Bác 19/5

* Tham quan du lịch cuối năm.

 

Bổ sung kế hoạch:

PHẦN THỨ IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

* Tháng 8 - 2012

- Tổng kết công tác hè. Biên chế lớp. Tựu trường.

- Chuẩn bị tốt CSVC cho năm học mới.

- Củng cố tổ chức nhà trường (các tổ chuyên môn, văn phòng).

- Phân công CM, chia TKB.

- Xây dựng, củng cố nền nếp kỷ cương, nội qui học sinh., thang điểm thi đua các lớp.

- Triển khai các hoạt động giáo dục, học tập theo chương trình năm học mới.

- Kiểm tra CLĐN

- Tổ chức học tập, bồi dưỡng CMNV, tham gia các lớp tập huấn CM, QL

- Họp phụ huynh hs đầu năm, kiện toàn tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Hướng dẫn hồ sơ sổ sách, học tập qui chế chuyên môn.

- Lao động VS trường lớp. Sắp xếp TV-TB.

- Chạy việt dã gây quĩ khuyến học. Trao học bổng HS khó khăn.

- Chuẩn bị tốt cho lễ hội khai giảng năm học 2012 - 2013.

* Tháng 9 - 2012

- Tổ chức lễ hội khai giảng năm học 2012 - 2013 (05/9/2012) .

- Tổ chức hội nghị Cấp tổ xây dựng kế hoạch năm học.

- Tổ chức đại hội củng cố các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn, Đội;

- Thành lập Hội đồng tư vấn của nhà trường.

- Củng cố các nền nếp học tập và sinh hoạt

- Phát động thi đua đợt 1 từ ngày 05/9 đến ngày 03/11.

- Tập huấn đầu năm học các chuyên đề theo lịch PGD .

- Điều tra, cập nhật số liệu, tự kiểm tra hồ sơ PC năm 2012.

- Cho HS đăng kí ATGT, phòng chống tệ nạn XH…

- Triển khai cho HS đăng kí thi olympic toán, TA, GTTM.

- Dự HN TK công tác Đội, HN TK năm học.

- Triển khai các chế độ chính sách cho HS.

- Củng cố hệ thống máy tính, đường truyền Internet.

- Tổ chức Trung thu

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách chuyên môn, kế hoạch cá nhân, chủ nhiệm, kế hoạch tổ, kế hoạch CM…

- Chuẩn bị thi GVDG cấp trường(18/9-22/9). Viết SKKN(24/9-06/10)

- Sinh hoạt NGNLL theo kế hoạch.

*Tháng 10 - 2012

- Cập nhật xong sổ đăng bộ 2012. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra PC của huyện.

- Hoàn thành xây dựng  kế hoạch năm học. Tổ chức HN CB-GV đầu năm.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.

- Tiếp tục Hội thi GVDG cấp trường theo kế hoạch.( Chấm vòng 1 : 8/10-12/10 ; Ngày 13/10 thi vòng 2 ; Từ 16/10-02/11 thi vòng 3)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV đợt 1.

- Kiểm tra hồ sơ học sinh đợt 1( Tổ).

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thi đua xây dựng lớp học sạch đẹp, thân thiện. Kỉ niệm ngày BH gửi lá thư cuối cùng cho ngành GD.

- Thi đua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Sinh hoạt NGLL theo kế hoạch.

*Tháng 11- 2012

- Sơ kết ½ HKI. Đánh giá thi đua đợt 1. Phát động thi đua đợt 2.

- Tổng kết Hội thi GVDG.

- Tổng duyệt Văn nghệ. Tổ chức Công diễn Văn nghệ 20/11.

- Tham gia các hoạt động Kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Hội địa đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 18/11.

- Tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trao kỉ niệm chương.

*Tháng 12 – 2012

             - Tuyên truyền ngày quốc tế phòng chống AIDS 01/12

-  Ngày  8 – 9/12/2012 : Thi IOE cấp trường bảng B.

            - Kỉ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND- 23 năm ngày hội QPTD

- HD ôn tập, tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I.

- Sơ kết HKI.

- Thi MTBT cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ GV đợt 2( Trường)

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 đợt 2.

*Tháng 1- 2013

- Nghỉ tết dương lịch(Thứ ba- 01/1 ; Thứ bảy học bù), Thực hiện chương trình học kỳ II (Từ 31/12/2012)

- Kỉ niệm 63 năm ngày HSSV 9/1. Thi HSG cấp trường(05/01/2013). Lập đội tuyển 19/4.

- Thi MTBT cấp huyện( ), tỉnh( 27/01/2013).

- Thi Olympic toán cấp trường( vòng 10-14 từ 02/01-20/02/2013)

- Ngày 12 – 13/1/2013 : Thi IOE cấp huyện bảng B

- HKPĐ cấp trường(12/01/2013)

- Phát động thi đua đợt 3 mừng Đảng mừng Xuân, chào mừng 26/3 (từ đầu HKII đến 02/4/2012

*Tháng 2 – 2013

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02

- Nghỉ Tết Nguyên Đán( 04/02-17/02/2013). Đảm bảo ANTT-PCCC.ATGT

- Tham gia Hội thi leo núi TaKou Tết 2013( 16/02/2013)

- Phát động tết trồng cây, tổ chức tu bổ cảnh quan X-S-Đ.

- Kỉ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 19/4.

*Tháng 3 - 2013

- Bồi dưỡng nước rút đội tuyển 19/4..

- Kiểm tra toàn diện GV theo Kế hoạch. Kiểm tra hồ sơ GV đợ 3( Tổ).

- Kỉ niệm 54 ngày truyền thống BĐ BP ; 24 năm ngày Biên phòng toàn dân 3/3( CN)

- Kỉ niệm 1972 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổ chức hoạt động chào mừng 156 năm ngày QTPN 8/3( thứ 6- Thứ bảy học bù).

- Kỉ niệm 82 năm ngày thành lập đoàn 26/3 :  Cắm trại vào ngày 22,23/3/2013

- Thi HSG 19/4( 27/3/2013)

*Tháng 4 – 2013

- Sơ kết thi đua đợt 3. Phát động  thi đua đợt 4 mừng ngày lễ chiến thắng 30/4, mừng sinh nhật Bác 19/5.

- Tổ chức Hội vui học tập năm học 2012-2013( 06/4/2013).

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương(19/4- Thứ 6, Bù vào Thứ Bảy tuần sau)

- Tổ chức ôn tập cho học sinh các khối lớp

- Bảo đảm ANTT,PCCC dịp 30/4; 01/5

- Nghỉ 30/4-01/5( Thứ 3, Thứ 4)

*Tháng 5 - 2013

- Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh các khối lớp và kiểm tra học kì II.

- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh theo TT 58..

- Kiểm tra hồ sơ khối 9 đợt 3. Chuẩn bị hồ sơ xét TN THCS.

- Ôn tập, thi lại, xét lên lớp cho HS thi lại.

- Vào sổ điểm, học bạ. Phê kí học bạ.

- Chuẩn bị tốt và tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập thi vào THPT.

- Đánh giá xếp loại cuối năm. Bình xét thi đua.

- Tổng kết năm học.

- Bàn giao HS về địa phương sinh hoạt hè, xây dựng KH hoạt động hè 2013.

*Tháng 6 - 2013

- Tham quan du lịch cuối năm.

- Ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10.

- Tuyển sinh vào lớp 6

- Triển khai kế hoạch hè. Tu sửa, bảo quản CSVC nhà trường.

- Thi vào lớp 10 Chuyên THĐ

*Tháng 7 - 2013

- Tiếp tục triển khai kế hoạch hè.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

          - Tiếp tục tu sửa, bảo quản CSVC nhà trường               

                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                          Lưu Văn Lâm

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ THUẬN QUÝ

Dự thảo kế hoạch năm học 12-13

đăng 08:24, 23 thg 9, 2012 bởi Lưu Văn Lâm

Ke hoach nam hoc 2012-13 du thao.doc


1-3 of 3