Chuyên môn

Kế hoạch năm

 • Nội quy chuyên môn 13-14 QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ   I. HỆ THỐNG SỔ SÁCH CÁ NHÂN Giáo án: có qui định riêng tại mục III. Sổ điểm cá nhân ...
  Được đăng 07:43, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Bảng điểm thi đua 13-14 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM THI ĐUA năm học 2013- 2014   Dựa trên tiêu chí thi đua của cụm thi đua và tình hình thực tế của trường ...
  Được đăng 07:42, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Chỉ tiêu chuyên môn 13-14 PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THUẬN QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN CƠ ...
  Được đăng 07:39, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • TKB 13-14 Trường THCS Thuận Quý                                                 THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG áp dụng từ ngày 12/08/2013 Thứ Tiết 61 62 71 81 82 91 ...
  Được đăng 07:38, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Phân công chuyên môn 13-14                          BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN                                 Áp dụng từ ngày 01/08/2013     Họ và tên   Giảng dạy ( số tiết )   Kiêm nhiệm ( số tiết ) Tổng số tiết Tăng tiết  theo 5306 ...
  Được đăng 07:36, 15 thg 9, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 14. Xem nội dung khác »

kế hoạch tháng

 • Kế họach tháng 3,2013 KẾ HOẠCH THÁNG 3 “ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”   1/ Nội dung trọng tâm: -         Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học, thực học theo TKB và PPCT -         Tăng cường công ...
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch thiHSG cấp trường giải "Sao tháng Giêng"
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 01.2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 12
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch kiểm tra HKI
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »

Báo cáo

 • Hồ sơ EMIS kì tháng 12.2012
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Báo cáo sơ kết HKI 2012-2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Sơ kết 1/2 học kì I 2012-2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Thống kê chất lượng đầu năm
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »