Bộ kế hoạch năm

BộCác kế hoạch năm học

 • Kế họach năm học 2012-2013
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch GDTC-Y TẾ trường học-Ngoại khoá 12-13
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch Kiểm tra nội bộ 12-13
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch thi đua  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2011-2012                  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ ...
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch GDTC-YTTH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC Năm học 2011 – 2012   Căn cứ công văn số 2988/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/9/2011 của Sở ...
  Được đăng 00:29, 29 thg 6, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Comments