Trường THCS Thuận Quý- 248 Thuận Minh- Thuận Quý- Hàm Thuận Nam- Bình Thuận
Điện thoại: 0623 683 152. Email: c2tq.htn@gmail.com; c2thuanquy.binhthuan@moet.edu.vn. Website: c2thuậnquý.vn; cấp2thuậnquý.vn; c2thuậnquýhtn.vn

Kế hoạch tuần

 • Kế hoạch tuần 39 KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM HỌC 2013-2014 (Tuần 39 Từ 26.5-31.5) * Buổi sáng: Có mặt tại trường lúc 7h30 Thứ ngày Nội dung Phân ...
  Được đăng 03:44, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tuần 38 KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM HỌC 2013-2014 (Tuần 38 Từ 19.5-24.5)   Thứ ngày Nội dung Phân công Hai 19.5 Lễ kỉ niệm Ngày ...
  Được đăng 03:44, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tuần 37 NỘI DUNG CÔNG TÁC( KIÊM GIẤY GIAO VIỆC) TUẦN 2 THÁNG 5.2014 (Tuần 37, Từ 12/5- 17.5.2014) Lĩnh vực Nội dung công việc Thời gian Phân ...
  Được đăng 03:18, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tuần 36 NỘI DUNG CÔNG TÁC( KIÊM GIẤY GIAO VIỆC) TUẦN 1 THÁNG 5.2014 (Tuần 36, Từ 05/5- 10.5.2014) Lĩnh vực Nội dung công việc Thời gian Phân ...
  Được đăng 03:17, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 127. Xem nội dung khác »

Kế hoạch tháng

 • Kế hoạch tháng 5 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG 5 Trọng tâm: -          Kiểm tra, chấm bài, vào điểm HKII, cả năm; Xét hạnh kiểm, đánh giá xếp loại học sinh HKII và ...
  Được đăng 03:48, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 4.2014 KẾ HOẠCH THÁNG 04.2014 I.                   Công tác chuyên môn   Nội dung Thời gian Người chủ trì Lực lượng tham gia Xây dựng, triển khai công tác tháng Tuần 31 ...
  Được đăng 03:46, 24 thg 5, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014 KẾ HOẠCH THÁNG 03.2014 I. Công tác chuyên môn Nội dung Thời gian Người chủ trì Lực lượng tham gia Triển khai kế hoạch tháng 03.03 PHT   Nộp ...
  Được đăng 00:12, 3 thg 3, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch tháng 2.2014  KẾ HOẠCH THÁNG 02.2014 I. Công tác chuyên môn Nội dung Thời gian Người chủ trì Lực lượng tham gia Thay TKB, triển khai tăng tiết < 14.2 PHT ...
  Được đăng 19:13, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Kế hoạch Tết 2014 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT VÀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014            Thực hiện Hướng dẫn số 2613/HD-SGD&ĐT-VP ngày 17/12 ...
  Được đăng 19:12, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 36. Xem nội dung khác »


Công văn đến

 • Công văn LĐLĐ huyện
  Được đăng 18:41, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Công văn UBND huyện
  Được đăng 18:40, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Công văn Huyện uỷ
  Được đăng 18:39, 6 thg 2, 2014 bởi Lưu Văn Lâm
 • Tiếp tục thực hiện nghị định 36/CP về quản lý sử dụng pháo
  Được đăng 06:03, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
 • Hướng dẫn emis
  Được đăng 05:58, 10 thg 12, 2013 bởi Lưu Văn Lâm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 184. Xem nội dung khác »


Trang RSS báo Giáo duc Việt Nam