เกรดนักเรียน ชั้น ม.3/1

 

คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ กำลังรอส่งฝ่ายวิชาการ Waiting...

กฤษณะ ปาวรีย์        75  =  3.5

กฤษณะพล    ภาษี    75  =  3.5

กัญจน์    วิหาร         RETIRE

เดชฤทธิ์  เตวิชา       75  = 3.5

ธนพล     ภูบาลชื่น  75  = 3.5

ธีรภัทร    ศิลปการ  80 =  4

นพพิชัย  ลีรัตน์       80  = 4

นรากร    จันทร์นวล  70= 3

นัฐพงษ์   แคนสา     80 = 4

พงศธร กองทองนอก  65 = 2.5

พจรินทร์ แก้วนารี    65 = 2.5

พรนรินทร์   เชื่อมกลาง   RETIRE

วีรยุทธ์    หล้าซิว      65 = 2.5

วีระชัย    เอี่ยมมาลา  65 = 2.5

ศรัณย์     รัตนผูก   65 = 2.5

อนุพงษ์   เฉื่อยนอก 65 = 2.5

อรัญ       ดอกไธสง  65 = 2.5

โอภาส    เทศน์ไธสง  65 = 2.5

ขนิษฐา   เหี้ยมไธสง  85 = 4

คุณากร  เยาว์ไธสง    82 = 4

จุฑามาศ     แจ่มใส   81 = 4

จุติพร      แก้วกล้า  83 = 4

ชฎาวรรณ    ศิริสุข   87 = 4

ถาปนี     พัฒนะแสง 81= 4

ธนิกานต์ ทวนไธสง 83 = 4

นิรมล      เพ็งผล 93 = 4

นิสาชล   ปัดศรี 87 = 4

เนตรมณี ฉัตรไธสง 81 = 4

บุษญารัตน์    โกสุม 82 =

ปิติพร     อุ่นจิตต์ 83 = 4

ราตรี       สร้างนา  80 = 4

วรรณิศา ชัยสีดา  RETIRE

ศศิธร      เวิงไธสง 80 = 4

สรินดา    จูงกลาง 82 = 4

สุจิตรา    แสวงชัย 80 = 4

รุ่งรวี        ชุบไธสง 81 = 4

สุวิสา      ธงไธสง 81  = 4

จักรกฤษณ์    เหล็กไธสง  RETIRE

 
 คุณหนึ่ง เจ้าของร้านอิฐสยามไทล์ และร้านกาแฟ สยามคอฟฟี่ 
 
 
 
 
 
 
น้องบี
 
หน้าเว็บย่อย (1): เกรดนักเรียน ม3/2
Comments