ธรรมทาน วิทยาทาน แนะนำประสบการณ์อาชีพ นานาสาระโดนใจ s.tavatap@gmail.com เนื้อหาธรรมะในนี้ เหมาะกับท่านที่มีแนวคิดเดียวกัน หรือ แนวคิดวิทยาศาสตร์แท้ และผู้ที่ใช้หลักกาลามสูตร


(ท่านที่ต้องการให้ถ่ายทอด ความรู้ และประสบการณ์อาชีพ โดยเขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งไปทางอีเมล์ s.tavatap@gmail.com เพราะหากเขียนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด จะเป็นการเปลืองพื้นที่ในเว็บโดยเปล่าประโยชน์หากไม่มีคนอ่าน เน้นว่าเป็นวิทยาทาน ไม่คิดค่าวิชาการ และค่าบริการใดๆ)

สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพล ที่ ๑
(องค์ปฐม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าทั้งปวง) ประดิษฐานที่วิหารแก้วองค์ปฐม วัดท่าซุง (จันทาราม) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง

พุทธบูชามหาเตชะวันโต
การบูชาพระพุทธเจ้า จะมีเดช อำนาจมาก และตัดกิเลสได้เร็ว
ภาพ หรือ สัญลักษณ์ใดก็ตาม หากเราคิดว่าคือแทนองค์พระพุทธเจ้า ถ้าเราสร้าง หรือเคารพสักการบูชา ล้วนได้ผลอานิสงส์เสมอกัน
 
s,tumtassi@gmail.com
s.tavatap@gmail.com
094 993 0985
 

การสร้างพระพุทธรูป จะได้อานิสงส์จากการสร้าง และจากการซ่อมแซมแต่ละครั้ง แต่อานิสงส์ในส่วนของ "ธรรมทาน" ที่เกิดจากองค์พระพุทธรูปที่สร้างแล้ว เราจะได้รับทันทีและจะสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้ง เมื่อมีมาคนกราบไหว้บูชา เพราะจัดเป็นการให้ธรรมทานใน พุทธนุสติกรรมฐาน ซึ่งอานิสงส์นี้เราจะได้แน่นอนทุกครั้ง แต่หากเขาฉลาดคิดในการบูชาเราก็จะได้อานิสงส์ในธรรมทานอื่นเพิ่มขึ้น อาทิ ธรรมานุสสติ จาคานุสสติ มรณานุสสติ สีลานุสสติ อุปสมานุสสติ และวิปัสสนาญาณ

 

โดยทั่วไปธรรมทานวิธีอื่น เช่น แจกหนังสือธรรมะ เสียงธรรมะ เขาต้องอ่าน-ฟังก่อน และลงมือปฏิบัติตามเราจึงจะได้อานิสงส์สมบูรณ์ ต่างจากสร้างพระไม่ต้องแจก ไม่ต้องอ่าน-ฟัง เพียงเขาเห็นแล้ว นึกชอบใจ นึกเคารพ นึกอยากกราบไหว้ เข้าไปกราบไหว้นั่นก็คือ การปฏิบัติธรรม ในพุทธนุสสติกรรมฐานแล้ว โดยที่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า ตนเองกำลังเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานแบบง่ายๆ เบื้องต้น แต่ถ้ามีคนนำภาพพระของเราไปกราบไหว้ประจำที่บ้าน และใช้เจริญพุทธนุสสติแบบพิจารณาสรรเสริญพุทธคุณ และใช้เป็นนิมิตกสิณทรงได้สมาธิระดับต่างๆ จนถึงฌานสมาบัติ และสำเร็จจมรรคผล อานิสงส์จากธรรมทานนี้ก็จะยิ่งมหาศาล

ศ.ธรรมทัสสี สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑ (สมเด็จองค์ปฐม) ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก เพื่อทำผาติกรรมกฐิน ๒,๕๕๘ มูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท 


ปลื้มปีติด้วยอย่างยิ่ง กับ ท่านเจ้าภาพ (คุณสุภาวดี รักซ้อน กับ คุณปิราณี แก้วมณี กับ คณะ)


ขอบคุณที่มาภาพ พุทธานุุสสติ และจาคานึสสติ นี้ พระพุทธนวรัตน์ที่ ๑ (หลวงพ่อแสนคำ) ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุดอยคำ
คณะนวรัตน์ นำสร้างพร้อมพระอุโบสถ ๒๕๓๖ องค์พระประธานปั้นจำลองจากภาพ สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง 


หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ 


ปัตตานุโมทนามัย

 

เมืองแก้วพระมหาอมตะนฤพาน มีจริง เชิญพิสูจน์

...นี่ฉันต้องการให้ลูกหลานไปเห็นบ้านฉัน บ้านของฉันที่จะไปอยู่ใหม่มันสวยจริง ๆ ฉันจะพูดให้ฟังนะ มันสวยจริง ๆ มีกำแพงรอบ ๆ ๔ ด้าน เป็นแก้วผสมกับทองแพรวพรายประกอบ มีพื้นสีทองประดับแก้วทั้งหมด แล้วมีซุ้มประตู พื้นที่เดินเข้าไปก็เป็นทองผสมแก้ว อาคาร ๓ หลัง เป็นแก้วแพรวพรายสวยบอกไม่ถูก ข้างในมีแท่น ข้างหน้ามีหอระฆัง พูดถึงความสวยแล้วลูกหลานเอ๋ยบอกไม่ถูก ด้านทิศตะวันออกมีสระโบกขรณี มีแท่นแก้ว มีต้นไม้แก้ว น้ำก็แลดูแพรวพรายคล้ายกับน้ำเพชร มันสวยจริง ๆ ในสถานที่นั้นมีความสุขบอกไม่ถูก พอขึ้นไปแล้วมีแต่ความเยือกเย็น มีแต่ความโปร่ง นี่บ้านของฉันนะ ที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ๆ เกิดขึ้นตามความปรารถนาของใจ และ บางครั้งความปรารถนาของใจยัง ไม่ปรากฏ แต่สิ่งนั้นจำจะต้องมี ก็มีขึ้นมาก่อนทันที >>>เกร็ดความรู้บางอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงพูดถึงเกี่ยวกับพระคำข้าว
(คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๙ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤาษีลิงดำ)

 

อันดับแรก ที่เราจะทำอะไรทั้งหมด ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงด้วยความเคารพ เพื่อหวังพระนิพพานก็ตาม นึกถึงเพื่อขอลาภสักการะก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันอันดับแรกนะ อย่างมี พระคำข้าว-พระคำข้าวน่ะ หนักไปในทางลาภสักการะ อย่างอื่นก็มีหมด แต่ลาภน่ะหนักมากและก็หยิบขึ้นมาพนมมือ สาธุ ว่า นะโม ตัสสะใช่ไหม ว่านะโมตัสสะ ด้วยความเคารพ และอธิฐานว่า วันนี้ต้องการ...(ลาภอย่างไร) เป็นอันว่า เราอยากจะให้ค้าขายดี ทำราชการดี เมตตาปราณี อะไรก็ตามเถอะ ก็อย่าลืมว่า เวลานั้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้า เราขอบารมีจากท่าน อย่างนี้ถือว่าเป็นฌานใน พุทธานุสติกรรมฐาน ถ้านึกถึงทุกวันน่ะ ถ้าถึงเวลาแล้วต้องทำอย่างนั้นทุกวัน ถ้าไม่ทำแล้วไม่สบายใจ นั่นเป็นฌานในพุทธานุสติ เป็นของง่ายๆ เพราะวันนี้ท่านบอกให้พูดง่ายๆ ใช้วิธีง่ายๆ นะ ก็ว่าตามท่าน


...ทีนี้เมื่อเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัท นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วอย่าลืมพระที่ คอ นี่คือพระพุทธเจ้า อย่าง พระคำข้าว เป็นพระพุทธชินราช อย่าลืมน่ะคือก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละ เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าท่าน และเวลาทำจริง ๆ พระพุทธเจ้าท่านก็มาทำ อันนี้ไม่ได้โฆษณานะ พูดให้ฟัง คือ เวลาทำจริงๆ พระพุทธเจ้าทุกองค์เสด็จมาหมด สมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน อยู่ข้างบนใช่ไหม และ สมเด็จองค์ปัจจุบันคุมฉันท่านปล่อยกระแสจิตพุ่งสว่างเป็นลำพุ่งมาที่ใจฉัน แล้วบอกเธอนั่งนิ่งๆ อย่าคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด ห้ามดูอะไรทั้งหมด ให้ทรงอารมณ์เฉยๆ ๑๐ นาที ก็ทำตามท่าน แล้วท่านก็สั่งว่า ให้ว่า อิติปิโสฯ หลัง ๑๐ นาทีแล้ว ท่านบอกดูได้ พุ่งใจไปที่ของได้ พอพุ่งใจไปที่ของ ที่เห็นเป็นลำ ไม่เห็นของที่ปลุกเลย แสงพระพุทธเจ้ากลบหมด หนามาก พระคำข้าว เด่นทางมหาลาภ มีรูปพระพุทธชินราช (พระพุทธกัสสป) ด้านหน้า และด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อ

อานุภาพ เหรียญท้าวเวสสุวัณหนักทาง คงกะพันชาตรี มีเมตตาบ้างพอสมควร
(สร้างด้วยทอง เงิน นาค จำนวน ๔๔,๐๐๐ เหรียญ หลวงพ่อนำมาให้บูชาที่วัดท่าซุงเพียง ๑,๐๐๐ เหรียญ) 
 
๓ 
 
 
 
 
พระสมเด็จคำข้าว ๑ (๒๗ มีค.๓๓)
 
 ๑
 
 
 
 
พระสมเด็จหางหมาก (๒๗ มีค.๓๓)
 
 ๒
 
 
 
 พระรอด
พระสมเด็จหางหมาก (พิเศษ)