ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα από τον εκπαιδευτικό Νίκο Μακροδήμο

 Πρώτη σελίδα


Ορθογραφία

 

Συνωνυμα


Γλωσσοπαίγνιο


Διάφορα


Αργκό

 

Αντίθετα


Οι μύθοι του Αισώπου


Ιδιωτισμοί


Άρθρα
Άσκηση 1


Άσκηση 2


Άσκηση 3


Άσκηση 4 


Άσκηση 5 


Άσκηση 6


Άσκηση 7


Άσκηση 8


Άσκηση 9


Άσκηση 10


Άσκηση 11


Άσκηση 12


Άσκηση 13


Η πρόταση είναι ένα μικρό κομμάτι λόγου.

 

Είδη προτάσεων: 

 

Σήμερα είναι Κυριακή.  (πληροφορίας)

 

Ελάτε να παίξουμε.  (επιθυμίας)


Ποιος το έγραψε αυτό;  (ερώτησης)


Τι όμορφη κοπέλα!  (θαυμασμού)


Δεν θέλω να πάω στο σχολείο.  (άρνησης)


Εγώ το έκανα.   (κατάφασης)


Ο Κώστας είναι άρρωστος.  (απλή)


Η Μαρία και η Νίκη είναι ξαδέλφες.  (σύνθετη)


Το καινούριο τραγούδι της Αλεξίου είναι πολύ καλό.    (επαυξημένη)


Χρόνια πολλά.   (ελλειπτική)