Ορθογραφια

Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα από τον εκπαιδευτικό Νίκο Μακροδήμο.

Πρώτη σελίδα 

Προτάσεις

Συνωνυμα

Γλωσσοπαίγνιο

Αργκό

Διάφορα

Αντίθετα

Μύθοι του Αισώπου

Ιδιωτισμοί 

Άρθρα

Λεξιλόγιο
Άσκηση 1

Άσκηση 2 

Άσκηση 3

Άσκηση 4 

Άσκηση 5

Άσκηση 6

Άσκηση 7

Άσκηση 8
Καταλήξεις ουσιαστικών: 

  

αρσενικά (ο): 

-ος  ( ο κήπος )

-ης  ( ο μαθητής )

-ας  ( ο πίνακας )

-ες  (ο καφές)

 

θηλυκά (η):

   ( η πόρτα )

 -η  ( η πόλη )

-ού  ( η αλεπού )

-ω  (η Βαγγελιώ )

-ος  (η οδός )


ουδέτερα (το):

 

 -0  ( το δέντρο )
     -α  ( το γάλα )
     -ι  ( το παιδί )

-μα  ( το μάθημα )

-ος  ( το μέρος )

-ας  ( το κρέας )

-ως  (το φως ) 

 

 
 Καταλήξεις ρημάτων:

 
    -παίζω, παίζεις, παίζει, παίζουμε, παίζετε, παίζουν

-μιλάω, μιλάς, μιλάει, μιλάμε, μιλάτε, μιλάνε


 - αίνω  (ανεβαίνω, καταλαβαίνω, μαθαίνω) 
εκτός από τα δένω, πλένω, μένω 

 

  -ίζω (χρωματίζω, συνηθίζω, νομίζω)
εκτός από το δανείζω

 

-ώνω ( πληρώνω, στρώνω, απλώνω )


-ομαι (σκέφτομαι, λούζομαι, νοιάζομαι)

 

-αμαι (κοιμάμαι, φοβάμαι, λυπάμαι)

 

 

Μετοχές

 

-οντας ( τρέχοντας, πλένοντας, νομίζοντας)

 

-ώντας (ρωτώντας, κοιτώντας, πουλώντας)


 

Επιρρήματα σε -ως


βεβαίως,  ίσως,  μήπως,  ασφαλώς, αμέσως, ευτυχώς, διαρκώς,  δυστυχώς,  σπανίως,  ακριβώς,  συνεχώς, απλώς

 

 

Τοπικά επιρρήματα σε -ω


εδώ,  έξω,  πάνω,  κάτω,  γύρω,  πίσω,    

 

 

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ

 

ο πολύς                η πολλή                το πολύ

οι πολλοί             οι πολλές              τα πολλά


    και το επίρρημα πολύ

 

πριν από ουσιαστικό μπαίνει το επίθετο(πολύς-πολλή-πολύ), ενώ πριν από  επίρρημα ή επίθετο και μετά από ρήμα μπαίνει το επίρρημα (πολύ)

Π.χ. πολύς κόσμος, πολλή βροχή, πολύ νερό

               πολύ γρήγορος, πολύ όμορφη, βρέχει πολύΔύσκολες λέξεις στην ορθογραφία τους

 

αλήθεια, άλλος, άνθρωπος, απαγορεύεται, απόγευμα, άρρωστος, αστυνομία, αυτοκίνητο, αυτός, βέβαια, βράδυ, γιατί, γλώσσα, γνώμη, γονείς, γράμμα, γυναίκα, δηλαδή, διευθυντής, δουλειά, δύσκολος, εαυτός, είδαμε, είκοσι, ειρήνη, εισιτήριο, είσοδος, είτε, εκεί, ελευθερία, Έλληνας, ελληνικός, εννιά, ενενήντα, έξυπνος, έξω, εντάξει, επειδή, επίσης, επιτυχία, ερώτηση, εταιρεία, Ευρώπη, ευτυχώς, ευχαριστώ, εύχομαι, ζωή, ήδη, ήξερα, ησυχία, θάλασσα, ίσως, καιρός, καληνύχτα, κανείς, κίνδυνος, κοιμάμαι, κοιτάζω, κρύο, κύριος, λεωφορείο, λοιπόν, μαθαίνω, μήπως, μόλις, νωρίς, ξενοδοχείο, οικογένεια, όνομα, όποιος, παίζω, παίρνω, περνώ, περισσότερο, πηγαίνω, πλατεία, πληρώνω, ποδόσφαιρο, ποίημα, πολλή, πολυκατοικία, πρέπει, πρόσωπο, πρωί, συγνώμη, συνέχεια, σχολείο, τελειώνω, τελευταίος, τέτοιος, τηλεόραση, τηλέφωνο, τρεις, ύστερα, φαίνεται, φίλος, φοιτητής, φύλλο, φίλος, φύλο, φυσικά, φωνή, χαίρομαι, χειμώνας, χρειάζεται, χώρα, χωριό, χωρίς, ψηλός, ψιλά, ώρα, ωραία, ώσπου, ώστε