KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

                            (Dự kiến tổ chức vào tháng 03 năm 2012)

 

 

 

I. Mục đích, yêu cầu của lễ kỷ niệm:

1. Mục đích:
- Nhằm tôn vinh thành tích dạy và học của nhà trường qua 40 năm xây dựng và trưởng thành; giúp các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh có thêm niềm tin tưởng, phấn khởi, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống nhà trường, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt đưa nhà trường tiếp tục phát triển.

- Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Tạo điều kiện để các thế hệ giáo viên, học sinh đã từng giảng dạy, công tác, học tập tại trường được gặp gỡ, giao lưu; tô đậm truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục cho thế hệ học sinh hôm nay

2. Yêu cầu:
- Chủ trương kỷ niệm 40 năm thành lập trường cần được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện Nông Cống ; của cán bộ, nhân dân, phụ huynh, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh nhà trường; thu hút được sự tham gia rộng rãi của các thế hệ thầy trò và nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội hoá, vận động các nguồn lực phục vụ cho lễ hội

- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí hội trường có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò.

 

II. Chương trình tổ chức lễ kỉ niệm.
1. Ngày thứ nhất:

* Buổi sáng:
- Học sinh các lớp cắm trại.

- Đón tiếp các thầy cô giáo cũ, cựu học sinh về dự hội trường.

- Gặp gỡ, giao lưu với các thầy cô giáo cũ, các thế hệ học sinh.

* Buổi chiều:

- Cựu học sinh Hội khoá, Hội lớp, giao lưu gặp mặt tại các phòng học do các lớp học sinh hiện tại chuẩn bị đón tiếp hoặc địa điểm do các thế hệ cựu học sinh tự chọn.

* Buổi tối.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đốt lửa trại...

2. Ngày thứ hai:: Chương trình lễ kỷ niệm – khoảng 2 tiếng từ 8giờ đến 10 giờ.
- Đón tiếp các đại biểu về dự lễ.

- Văn nghệ chào mừng (30 – 45 phút).

- Lễ diễu hành.

- Tổ chức Lễ kỉ niệm và đón nhận thành tích.

- Giao lưu, dự tiệc.

 

III. Phân công nhiệm vụ

1. Tổng chỉ đạo chương trình: Đồng chí Đặng Trọng Rặt-P.Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Phân công nhiệm vụ cho các ban

a. Ban nội dung: Trưởng ban : đ/c Thành

- Xây dựng kỉ yếu nhà trường:

+ Thu thập hình ảnh, tư liệu về cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong 40 năm qua; + Thu thập số lượng, chất lượng kết quả đào tạo của nhà trường trong 40 năm, họ tên học sinh thành đạt;

+ Tập hợp bài viết của các thế hệ giáo viên, học sinh, của lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, sở…

- Phối hợp với Ban cơ sở vật chất của đ/c Hùng về các nội dung trưng bày tại phòng truyền thống.

- Viết diễn văn truyền thống.

- Lời cảm ơn sau khi bế mạc buổi lễ; thư cảm ơn.

b. Ban cơ sở vật chất: đồng chí: Đặng Văn Hùng. Trưởng ban.

- Chuẩn bị mọi vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất như: Lôgô, khẩu hiệu, giấy mời, loa đài, rạp che, sân khấu, nơi để ô tô, xe máy, hội trại, phòng truyền thống;

- Quảng cáo kịp thời lên mạng các thông tin về nhà trường, lên kế hoạch tuyên truyền cho lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường, thông qua tuyên truyền kêu gọi sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các thế hệ học sinh, các doanh nghiệp, cha mẹ học sinh đối với nhà trường.

- Liên hệ trực tiếp tài trợ cơ sở vật chất: Lên kế hoạch cụ thể về thời gian, nhân lực, điểm đến để liên hệ tài trợ.

- Dự kiến kế hoạch, phương án tổ chức giao lưu tiệc sau buổi Lễ.

- Chuẩn bị kế hoạch bảo vệ, đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh.

c. Ban lễ tân: đồng chí Lê Thị Hằng trưởng ban

- Thành lập tiểu ban phục vụ lễ tân (có danh sách cụ thể, dự kiến các phương án khác nhau…).

- Lên kế hoạch cụ thể về các nội dung:

+ Đón tiếp khách tỉnh, huyện, các thế hệ giáo viên, học sinh. (dự kiến phương án mời một số GV của nhà trường đã nghỉ hưu đến tiếp các GV cũ)

+ Tiếp nhận quà của các tập thể, cá nhân tặng nhà trường.

+ Chuẩn bị quà cho khách mời, đại biểu về dự hội trường.

+ Liên hệ nơi nghỉ cho giáo viên cũ.

+ Chuẩn bị phòng tiếp khách trước khi vào Lễ

+ Chuẩn bị phòng cho các thế hệ học sinh giao lưu…

- Dự kiến trang phục cho cán bộ giáo viên, học sinh đang công tác, học tập tại trường.

d. Ban tổ chức: đồng chí Hoàng Đức Ninh Trưởng ban

* Phần Hội: Lên kế hoạch cụ thể về các nội dung:

- Hội trại của học sinh.

- Chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ (ngày thứ nhất)

- Chương trình văn nghệ chào mừng (ngày thứ hai).

- Liên hệ với các ca sĩ là học sinh cũ của nhà trường, mời tham gia chương trình văn nghệ.

- Tổ chức diễu hành. (Kế hoạch cụ thể về rước Hồng kỳ, ảnh Bác, thành tích nhà trường ...)

* Phần Lễ:

- Chiụ trách nhiệm về công tác tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, dẫn chương trình... (Đ/c Thành)

- Diễn văn truyền thống. (Đ/c Rặt)

- Đón nhận thành tích của nhà trường.

- Phát biểu ý kiến của giáo viên cũ, học sinh cũ, học sinh hiện tại

- Lời cảm ơn sau buổi lễ. (Đ/c Rặt)

e. Ban tài chính:

- Trưởng ban: Đồng chí Đặng Trọng Rặt

- Các thành viên:

+ Đ/c Trần Văn Thành – Phó HT

+ Đ/c Đinh Viết Anh - Kế toán

+ Đ/c Lê Thị Hằng – chủ tich công đoàn

+ Đ/c Lê Thị Thà - Trưởng ban thanh tra

- Nhiệm vụ:

+ Lên kế hoạch, dự toán và chịu trách nhiệm về kinh phí cho các hoạt động của lễ hội.

+ Huy động các nguồn lực, tập hợp các nguồn kinh phí vận động do các tổ chức, các đơn vị, các tập thể cựu học sinh và các cá nhân tài trợ

*. Chú ý:

- Các đồng chí trưởng ban lên kế hoạch cụ thể, chi tiết; chịu trách nhiệm về các hoạt động ban mình phụ trách.

- Hàng tuần, báo cáo trước Hiệu trưởng về tiến độ triển khai công việc của ban, những thuận lợi, khó khăn, giải pháp tiếp theo.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì phát sinh, thay đổi, cần điều chỉnh, các đồng chí tự cập nhật, bổ sung vào kế hoạch và báo cáo lại với đ/c Hiệu trưởng.

                    Đẹp tiếng Côn Sơn một mái trường

                    Nặng nhiều nhân nghĩa thắm tình thương

                    Qua bao địch họa bền gang thép

                    Trải mấy gian lao sáng tựa gương

 

                    Hai tốt thủy chung tình sự nghiệp

                    Một lòng son sắc nghĩa quê hương

                    Qua nhiều năm tháng thêm sung sức

                    Hữu xạ ắt là tỏa ngát hương.

 

                                                Nông Cống, ngày 12 tháng 01 năm 2011

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                        ( đã ký )

 

 

                                                                                    ĐẶNG TRỌNG RẶT
Comments