Thiếu tướng, anh hùng quân đội Lê Thái Bê

Trong buổi giao lưu
 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thái Bê - được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang năm 1979 (21 tuổi)- chính ủy quân đoàn 4, là một tướng trẻ, người Nông Cống Thanh Hóa,vào lính 1974, năm nay 53 tuổi. Vào thời của chiến, anh hùng Lê Thái Bê là CTV phó của C trinh sát (C anh hùng) của E đặc công 429 (F302). Trong chiến tranh BGTN, vào năm 1978, anh hùng Lê Thái Bê có công cứu thoát nhiều cán bộ nòng cốt của K. hiện nay.
 
Trang đang trong giai đoạn viết, nếu quý vị có thông tin xin vui lòng gửi đến trang. (thanh menu dọc)
ĉ
Le Tinh,
20:12, 11 thg 3, 2011
Comments