Tin tức‎ > ‎

Gợi ý tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm

1.      Tự kiểm điểm

·        Về tư tưởng chính trị:

-         Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, học sinh và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-         Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của Trung ương cũng như chế độ học tập lý luận chính trị theo qui định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ chính trị và bản thân tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

·        Về phẩm chất đạo đức, lối sống

-         Chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

-         Luôn giữ gìn tình đoàn kết, thống nhất trong đảng, ý thức được việc đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh nhằm mục đích xây dựng nội bộ Đảng.

-         Có lối sống trong sáng, lành mạnh, dám đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

·        Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

-         Với nhiệm vụ giáo viên: bản thân tôi luôn hoàn thành và chấp hành tốt qui chế chuyên môn, lên lớp, ra lớp đúng giờ, điểm số hết sức khách quan trung thực, các loại hồ sơ chuyên môn đều thực hiện và hoàn thành đầy đủ.

-         Với nhiệm vụ Bí thư đoàn trường  Phó chủ tịch công đoàn cơ sở: bản thân tôi luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của Chi bộ, Đoàn giao phó. Chấp hành tốt điều lệ Đoàn, điều lệ Công đoàn, điều lệ Đảng cũng như các nhiệm vụ do Chi bộ phân công-giao phó. Cá nhân tôi trong năm học vừa rồi được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy chương vì thế hệ trẻ (phần thưởng cao quý nhất của TW Đoàn), BCH Đoàn trường được TW Đoàn tặng bằng khen.

-         Với nhiệm vụ phó Bí thư Chi bộ, phụ trách công tác thường trực đảng, bản thân tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình. Mọi công việc của Chi bộ tôi đều chủ động triển khai thực hiện cũng như lập kế hoạch chỉ đạo kịp thời, sâu sát. Trong thời gian đồng chí Bí thư chi bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, bản thân tôi đã điều hành việc lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-         Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ và làm nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo qui định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ chính trị.

·        Về ý thức tổ chức kỷ luật

-         Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động công việc của BGH, Chi bộ Đảng.

-         Thực hiện tốt các nội qui, qui chế của ngành, đơn vị

2.      Tự phân loại đảng viên

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biện pháp khắc phục khuyết, nhược điểm: không có

Comments