Mimio - Phần mềm dạy học tương tác

posted Dec 7, 2009, 6:20 PM by Le Vinh Dac   [ updated Dec 8, 2009, 2:54 AM by BTX Tinhoc ]

Tổng quan về MimiO

    Mimio Studio là một bộ công cụ phần mềm để sao chụp, biên tập, thuyết trình thông tin. Khi sdụng Mimio Studios với một thiết bị chuyên biệt Mimio và một máy chiếu, Mimio Studio có thchuyển bất cứ bảng trắng nào thành một công cụ có giao diện tương tác thông minh đầy tính năng. Không có projector, Mimio có thể ghi lại trực tiếp những ghi chú viết tay hay những nét đánh dấu từ bất cứ bảng trắng đã kích hoạt tính năng tương tác bất kỳ. Bạn có thể dùng phần mềm Mimio studio không cần thiết bị Mimio để chuẩn bị bài thuyết trình hay điều khiển những nội dung đã được tạo ra trước đó.

Với Mimio Studio bạn có thể:

  •  Trình bày bài học và thuyết trình theo một cách năng động
  •  Chuẩn bị bài học mang tính tương tác và bài thuyết trình
  •  Dùng công cụ chứa cây viết mực

Trình bày bài học và thuyết trình theo cách năng động

    Sử dụng chức năng tương tác, bạn có thể trình bày bài học và bài thuyết trình trực tiếp từ bảng trắng. Cùng với một projector và thiết bị tương tác thông minh, bạn có thể phóng màn hình máy tính của bạn trên bảng trắng và với chức năng tương tác thông minh, việc di chuyển con trỏ trên màn hình được thực hiện giống như là bạn đang dùng chuột di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính. Với những công cụ hỗ trợ cho thuyết trình được tìm thấy trong thanh công cụ, bạn có thể tạo sự tập trung vào bài của mọi người vào bài học hay bài thuyết trình bằng cách tạo ra một vùng riêng biệt hay nổi bật với Mimio. Đồng thời, bạn có thể đánh dấu trên màn hình sử dụng chức năng Screen Annotation với những thanh công cụ trên Mimio Tools.

Chuẩn bị bài học và bài thuyết trình mang tính tương tác

    Mimio Notebook cung cấp trang đa phương tiện giao tiếp để việc tạo ta những bài học hay bài thuyết trình. Sử dụng Mimio notebook rất dễ dàng để tương thích với những phần mềm biên soạn tài liệu hay các ứng dụng khác. Mimio notebook có thể được sử dụng mà không cần bảng trắng hay công cụ tạo ra bảng tương tác thông minh.

Mimio Notebook cung cấp những công cụ độc quyền để biên soạn cho hầu hết bất cứ nội dung nào. Bạn có thể dùng Mimio Notebook với thanh công cụ Mimio để tạo ra nhiều vật thể khác nhau như những cái hộp, những chữ viết tay, hình vẽ, đường thẳng, mũi tên, hay những hình thù cơ bản. Những ảnh đó được đưa vào Notebook, cả vật thể và nền của hình.

Cây viết điện tử chứa bút lông dầu

    Thiết bị chứa cây viết mực của Mimio có thể được sử dụng để ghi lại những ghi chú, hay những hình vẽ từ bảng trắng tương tác. Trong chức năng chụp lại hình, bạn có thể dùng cây viết có chứa cây viết mực này (gọi tắt là Capture Ink) để vẽ và ghi chú lại trên bảng trắng, và sau đó lưu lại trên một phiên bản điện tử của những thông tin trên. Hay bạn có thể dùng chức năng của Capture Ink khi cả máy tỉnh của bạn hiện tại có kết nối vối thiết bị hay không. Nếu máy tính của bạn đang được kết nối, những ghi chú của bạn sẽ được tự động được chụp lại trong môt trang Mimio Notebook. Nếu máy tính không kết nối, những ghi chú của bạn sẽ tự động được chụp lại và lưu trữ trong thanh Mimio Capture cho tới khi bạn tải chúng tới một trang Mimio Notebook.
 
Toàn bộ hướng dẫn sử dụng trong tệp đính kèm ( Tiếng Việt)
Mời thầy cô  quan tâm có thể  tải phần mềm tại địa chỉ
hoặc  tại máy 1 - Phòng giáo viên theo đường dẫn sau: D:\Mimio
Trong đó có File cài đặt và Thư viện Mimio 
Mọi thông tin sử dụng phần mềm, liên hệ qua email: levinhdacbtx@gmail.com 
(Chỉ đối với giáo viên Trường Bùi thị Xuân) 

Chúc thầy cô có thêm một công cụ giảng dạy mới.

Có thể sử dụng Mimio mà không cần thiết bị (tất nhiên nếu có thì tốt hơn)
Ċ
BTX Tinhoc,
Dec 7, 2009, 6:35 PM
Comments