தொழுகை முகப்பு - Home

தொழுகை - சூராக்கள் மற்றும் துஆக்கள் வார்த்தை மொழி பெயர்ப்புடன்   
அரபி படிக்க தெரியாதவர்களும், எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது.
SALAH -the English version is now available.
Free E Book now available for download.
Print edition is available now. Place order Here.