hát thơ

Thanh Nguyên

Buổi khai sáng và điều răn để lại

Góc khuất

Khí khái đồng quê

Giữa buổi trưa đời

Lặng

Nhắn mùa ở lại

Không đề 26-6

Với Huế

Tết qua mùa lũ

Thông điệp gió

Điều chưa ảo

Hồng phai

Quà tự tặng

Lan man mùa vải

Vẫn còn tuổi xanh

40 gửi 30

Nhà trong vườn

Bạn ở lại

Giới hạn

Liên tưởng

Còn ta với người

Hồn bướm mơ tiên

Thơ vu lan viêt sớm

Khai bút

Quán bạn

Tản mạn từ môt người quen

Một thoáng Sapa

Ngụ ngôn buồn

Ngỏ

Phác họa Nàng

Xuân treo

Nơi có nội

Tiếu ngạo luận

Tự trách

Dì tôi

Gửi

Hương tan

Trời xanh đến thế thì thôi

Luân hồi

Thơ tặng ngươi tặng thơ

Tuổi hai mươi

Ẩn dụ hoa

Sự tích tiếng thở dài

Tìm đâu

Kỷ vật

Hồi ký ngắn

 

Vườn riêng 

 

Dưới bóng thi nhân


      Bìa Nguyên Dũng
Mời bạn bấm vào tựa ở hai cột bên để đọc các bài thơ

Qua phố

Tình yêu biển và rừng

Thơ cho thủ túc

Chúc thay con

Ước 1

Ước 2

Ước 3

Dưới vòm khuynh diệp

Thổ lộ 20-11

Điều còn lại

Rẻo trắng

Với trung du

Đêm xanh

Di chúc địa cầu

Chỉ còn sương

Góc vuông trống

Xanh

Ngộ

Gửi tuổi 18

Nhà giải tỏa

Không đề 27-7

Chợ giữa núi

Thì thầm thông điệp

Dị đoan buồn

Với đá

Với Đà lạt

Một ngày ở đó

Thơ đùa bạn thơ

Hải Nguyệt

Tự bạch dùm

Đầu mùa thu muộn

Với tình đầu

Thao thức dương cầm

Tứ bình

Ký họa giữa Vịnh

Ký họa lưng đèo

Ký họa kinh

Nghêu ngao thơ

Xác tín

Lục bát hoa

Chiều cuối năm

Thơ tháng mười

Chợ hoa vàng

Gửi Bến tre

Mơ hồ tháng chạp

Nhật ký

Qua trang sách Nga tôi gặp...

Tết nội trú