thanh nguyên 


nhà thơ  

     Thanh Nguyên chào đời năm 1959

nguyên quán tại tỉnh An Giang

 sinh trưởng ở Sài Gòn

làm thơ từ thưở là nữ sinh trung học Gia Long

làm công nhân sơn mài trong thời gian cha đi học tập cải tạo

hiện nay công tác tại nhà văn hoá quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

đang sống cùng chồng và  hai con trai ở Sài Gòn

Tác phẩm:

* Khúc gọi tình

* Thơ (in chung với Lý Lan và Lưu Thị Lương, NXB Văn Nghệ, 1999)

* Quán bạn (in chung với Lý Lan, Lưu thị Lương, Chim Trắng, NXB Trẻ, 2001)

* Hát thơ (NXB Lao Động, 2007)

Mời bạn bấm vào đây để đọc tập Hát Thơ của Thanh Nguyên


hoặc vào đây để đọc những bài thơ mới làm