Főoldal‎ > ‎

Curriculum vitae

 

Név:

Dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes

 

Születési idő:

1959. január 22.

 

Végzettség:

1998–1999 Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) Latin szöveghagyomány - római civilizáció PhD (doktori) program

1977–1982 József Attila Tudományegyetem, Szeged (SZTE) magyar–történelem–latin sp. képz.

1973–1977 Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Nyíregyháza

 

Szakképzettség:

magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvű speciális képzésben részesült

 

Tudományos minősítései, fokozatai:

2000 PhD nyelvtudományi tudományterület (ókortudomány, klasszi­ka-filológia)

1984 egyetemi doktor

 

Jelenlegi munkahely, munkakör:

2007- SZTE BTK Történeti segédtudományok Tanszék, főiskolai tanár

Korábbi munkahely, munkakör:

2003–2007 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai tanár
1994–2003 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai docens

1989–1994 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai adjunktus

1986–1988 JATE Ókortörténeti Tanszék félállású egyetemi tanársegéd

1982–1986 JATE Ókortörténeti Tanszék óraadó,

1982–1989 Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­kö­zép­is­ko­la és Szak­­is­­kola, Szeged, középiskolai tanár

 

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):

Magyar nyelv és irodalom (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­kö­zép­is­ko­la és Szak­­is­­kola, 1982–1989)

Történelem (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­kö­zép­is­ko­la és Szak­­is­­kola, 1982–1989)

Orvosi latin (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­kö­zép­is­ko­la és Szak­­is­­kola, 1982–1989)

Bevezetés a filozófiába (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­kö­zép­is­ko­la és Szak­­is­­kola, 1982–1989)

Görög történelem szeminárium (JATE BTK Ókortörténeti Tanszék, 1982-1988)

Római történelem szeminárium (JATE BTK Ókortörténeti Tanszék, 1982–1988)

Ókori egyetemes történelem előadás (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1990-1994)

Latin nyelv szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1990-1998)

Középkori egyetemes történelem szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1990–1992)

Szemelvények az ókori Közel- és Távol-Kelet történetéből és kultúrájából (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1990-1994)

Technikatörténet speciális kollégium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1990-1994)

Szemelvények az ókori Kelet történetéből és kultúrájából szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994–2004)

Társadalmi és állami struktúrák az ókori Keleten szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994–2004)

A klasszikus Athén és vezető politikusai szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994–2004)

Ókori görög társadalmi élet az antik irodalom tükrében szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994-1996)

Birodalmak az ókori Keleten szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994–2004)

Mezopotámia története szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1994–2004)

A történelemtanítás módszertana (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1995–1996)

Róma története (JGYTFK Latin Tanszék)

Antik mitológia (Rajz- és Művészettörténet Tanszék 1995–)

Szemelvények a görögség történetéből szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 1997–1998)

Az V. század története speciális kollégium (JATE ÁM 1998–1999)

Antik sporttörténet (Testnevelés Tanszék 2000–2002)

Fejezetek Róma történetéből (SZTE, 2001)

Az ókori Egyiptom története és kultúrája szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001-2004)

Az őskor és az ókori Kelet történetének fő vonalai (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001–2006)

A klasszikus ókor története ea. (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001–2004)

Ókori görög történetírók a görög történelemről szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001–2004)

Fejezetek Mezopotámia történetéből szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001–2006)

A görögök története a klasszikus korban szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001-2002)

Szemelvények a görög történelemből szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2001–2004)

Technikatörténet (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2002-)

Klasszikus ókor (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2002–2006)

Vallástörténet (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003–2005)

Antik mitológia (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003–)

Antik művelődéstörténet (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003–)

Az ókori Kelet története (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003-2005)

Az ókori Róma művelődéstörténete (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2006–)

Bevezetés a művelődéstörténetbe (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2007)

Birodalmak az ókori Keleten szeminárium (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003-2006)

Görög-római történelem (JGYTFK Történettudományi Tanszék, 2003-2006)

A római császárság politikatörténete (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2006)

Fejezetek a római császárság forrásaiból szeminárium (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2006)

Athén és vezető politikusai szeminárium (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2007)

Művészettörténet (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2006)

Ókor (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2006-2007)

Művészet- és tudománytörténet 1. (szépművészetek) (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007)

Istenek és emberek világa a görög művelődésben (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2007)

A római érme mint várostörténet forrás (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2009-)

A római történetírás története (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Antik mitológia (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Antik művelődéstörténet (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Az ókori Kelet története (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Fejezetek Hellas történetéből (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Forrástani ismeretek (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Görög-római történelem (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Klasszikus ókor (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Közgyűjteményi ismeretek (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Mitológia és történelem (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Mitológiai ismeretek BA (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Mitológiai, ikonográfiai és bibliai alapismeretek (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Művészet - és tudománytörténet 5. (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Művészet- és tudománytörténet 1. (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Művészettörténet (levelezősök) (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2009-)

Ókor (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Ókor szeminárium (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Ókori egyetemes történelem (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007-)

Vallás- és egyháztörténet 2. (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007)

Segédtudományi szeminárium (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2008-)

Történeti topográfia, térképismeret 1. Egyetemes történelem (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2008-)

Történeti topográfia, térképismeret 2. Magyar történelem (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2008-)

Az antik (sport)játékok művelődéstörténete és forrásai (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2008-)

Az antik Róma várostörténete (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2008-)

Szakdolgozói szeminárium (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2009-)

 A római érme mint várostörténet forrás  (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2009-)

Az ókori (antik) Róma várostörténete és antik forrásai (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2010-)
Egy szakácskönyv, mint történeti forrás (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2011-)
Városi élet az ókori Rómában és Pompeiben (SZTE Történeti Segédtudományi Tanszék 2012-)

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Középiskola: A Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában és szakiskolában szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályokban más-más tantervi köve­tel­mények alapján oktatott magyar nyelv- és irodalmat, történelmet és orvosi latint. Szakközépiskolai osztályokban Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténet) tárgyat. Minden évben é­rett­sé­giz­tetett és szakvizsgáztatott.

Volt osztályfőnök (az 1983-as tanévtől fo­lya­ma­to­san), vezette (1985-től) a társadalomtudományi munkaközösséget, filozófiából szak­vezető tanár volt és amikor a KISZ és a diákmozgalom kettévált, a „di­ákmozgalmat segítő pedagógus” lett, aki a mozgalmi életen túli diákéletet szervezi, azaz a vetélkedőktől az ünnepi megemlékezéseken át az iskolarádión keresztül a sza­lag­a­va­tó bálokig mindent.

Főiskola: Antik politika- társadalom és művelődéstörténet oktatása a Történettudományi Tanszék alap- és a másoddiplomás képzésében. Az oktatott tárgyak tantárgyfelelőse, feladata a tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése. A levelező képzések tagozatfelelőse, feladata az oktatás szervezése, koordinálása, a szakmai programok kidolgozása, és véleményezése. 

A főiskola más tanszékein (Latin, Rajz- és Művészettörténet Tanszék, Testnevelési és Sporttudományi Tanszék)  a korszakhoz kapcsolódó tárgyak oktatása.
Szakdolgozatok vezetése, demonstrátorok, tanársegédek szakmai munkájának irányítása.
1994-ben a „Tanárok Nyári Akadémiájá”-nak történelmi szekcióját szervezte.

Résztvevője/szervezője a tanszék történész baráti köre (IV. Béla kör) által rendezett konferenciáknak, felolvasóüléseknek és szakesteknek

A tanszéki oktatómunkán kívül évfolyamfelelősként (1990-) és tan­szék­vezető he­lyet­tes­ként (1993-1998/1999.; 2006-2007) tevékenykedett

1997. szept. 1. – 1998. jan. 31. megbízott tanszékvezető

2004– 2007 SZTE JGYTF: Kredit- és Oktatási Bizottság elnöke

 

Érdeklődési területei:

Római Birodalom utolsó századainak története és mű­ve­lő­dés­története. A ké­ső­ró­ma­i bi­ro­da­lom politi­kai fel­bom­lásának folyamatát, az egyház és a ko­ra­be­li ró­mai a­risztokrácia politikai és kulturális szerepét, a le­vél­írók kap­csolatait és mű­velt­sé­güket tanulmányozza. Ez­zel kap­cso­la­to­san - egy ma­gyar nyelvű kiadás re­mé­nyében folyamatosan magyarra for­­dítja a korszak e­gyik legjelentősebb al­ko­tó­já­nak, Sidonius Apol­li­na­ri­snak le­ve­le­it. A Római Birodalom la­tin nyelvű le­ve­le­zésének fel­tárásán dol­go­zva a Kr.e. I., valamint a Kr. u. IV. és V. század levelezőinek latin mun­káit olvasva elkészítette a fent említett korszakok epistolographiájának adat­bá­zi­sát (több mint 15 000 levéladat), testimonia-gyűjteményét, prosopográfiáját, valamint a le­­velezési kapcsolatok területi képét adó térkép-gyűjteményt, illetve a latin e­pis­to­log­raphia válogatott bibliográfiáját.

Érdeklődik a Mediterraneum térségének mitológiája, a klasszikus görög-római művészetek, művelődéstörténet, valamint a klasszikus kor topográfiája, különösen Róma várostörténete és annak forrásai iránt.

 

Publikációk:

Értekezések:

 1. T. Horváth Ágnes:  Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kér­dése. Böl­csészdoktori disszertáció (JATE BTK). Szeged, 1984. 196 p. és mellékletek.
 2. T. Horváth Ágnes:  A Római Birodalom latin nyelvű levélirodalmának néhány as­pek­tu­sa. (Tanulmányok a latin nyelvű levelezés köréből) - PhD disszertáció (DE BTK). Debrecen, 1999. 350 p. és mellékletek.

 

Monográfia:

 1. T. Horváth Ágnes: A római levelezés három évszázada. Szeged, Belvedere Meridionale, 2002. 280 p.
 2. T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, Historiaantik Kiadó, 2011. 620 p.

 

Jegyzet, segédkönyv:

 1. T. Horváth Ágnes:  Technikatörténeti összehasonlító kronológia. Szeged, 1992, JGYTF Ki­adó. 57 p.
 2. T. Horváth Ágnes: Az ókori Mediterraneum térségének vallásai és mítoszai. Szeged, 1995, JGYTF Kiadó. /JGYTF Tör­­­té­net­tu­dományi Tanszék. Vallástörténeti füzetek 2./ 87 p. (1999. második kiadás)
 3. T. Horváth Ágnes: Őskor. Belvedere jegyzetek I. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 130 p.
 4. T. Horváth Ágnes: Ókori Kelet. Belvedere jegyzetek II. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 170 p.
 5. T. Horváth Ágnes: Az ókori Hellas. Belvedere Jegyzetek III. Szeged, 2005. Belvedere Meridionale Kiadó. 207. p.

 

Szócikk:

 1. T. Horváth Ágnes: Caius Sollius (Modestus) Sidonius Apollinaris. in: Havas L. (szerk.) Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. 383–387 p.

 

Szakcikk:

 1. T. Horváth Ágnes:  Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. In: Acta Universitatis Sze­­ge­di­en­sis. Acta Iuvenum. Sectio Historica. Tom. III. Szeged, 1982. 45–60 p.
 2. T. Horváth Ágnes:  Püspök-portrék Sidonius Apollinaris leveleiben. Acta Academicae Sze­ge­di­en­sis (Sectio Humana) Series Historica 1989-1990. Szeged, 1991. 5–11 p.
 3. T. Horváth Ágnes: Megjegyzések az V. századi latin nyelvű levelezés néhány kér­dé­sé­hez. An­tik Tanulmányok XXXI. évf. (1992) 1–2 sz. 99–104. p.
 4. T. Horváth Ágnes: Maiorianus császár bukása. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) „Nem búcsúzom...” Emlékkönyv Ben­da Kál­mán tiszteletére. Szeged, 1994, Generalia, /Belvedere Meridionale kiskönyvtár 7./ 47–52. p.
 5. T. Horváth Ágnes: Egy történelmi toposz: 476-ban megbukott a Nyugat-Római Biro­dalom. Antik Tanulmányok XXXIX. évf. (1995) 1–2 sz. 108–114. p.
 6. T. Horváth Ágnes:  Lucullusi gazdagság:  Róma ismerős és ismeretlen ízei. Belvedere Me­­­ri­di­o­na­le. VIII. évf. (1996) 3-4. sz. 83–87. p.
 7. T. Horváth Ágnes: Labdázó püspökök az ókor alkonyán. Belvedere Meridionale. IX. évf. (1997) 3–6. sz. 68–72. p.
 8. Ágnes T. Horváth: Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the Fourth and Fifth Centuries A.C. Acta Classica Universitatis Scientiarum Deb­re­ce­ni­en­sis. Tom. XXXIV–XXXV. (1998–1999) 269–277. p.
 9. Ágnes T. Horváth: The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.
 10. Maróti E.–T. Horváth Á.: A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete. Belvedere Meridionale. XII. évf. (2000) 5–6. sz. 106-113 p.
 11.   T. Horváth Ágnes: A császárok és a birodalmi katonai vezetők hatalmi erőviszonyainak változásai Róma V. századi történelmében. In: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk.: Jancsák Cs.- Kiss G. F.-Zakar P.-Döbör A.  Belvedere Meridionale, Szeged, 2007. 11-32 p.
 12. T. Horváth Ágnes: A Graecostasis és Graecostadium topográfiai kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXI (2010) 5-16. p.

 

Nem ókori tárgyú, levelezéssel kapcsolatos cikkek:

 1. T. Horváth Ágnes:  Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) Szent Gellért Vértanúságának 950. évfordulóján. Szeged, 1997, Belvedere Meridionale./ Belvedere Me­ridionale kiskönyvtár. 11./ 30–48. p.
 2. Agnes T. Horváth: Remarks to the Early, Eleventh Century Hungarian Correspondence. In: „In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin” Medieval Historical Studies in Memory of Zoltan J. Kosztolnyik. ed. I Petrovics, S.L. Tóth, E. A. Congdon, Capitulum VI. Szeged, JATEPress. 2010. 49-66.

 Egyéb cikkek:

 1. T. Horváth Ágnes:  „...aere perennius...” In memoriam Dr. Palásti László. Belvedere Meridionale, VII. évf. (1995) 3–4. sz. 27. p.
 2. T. Horváth Ágnes: Lucius Iunius Moderatus Columella: A mezőgazdaságról. In: Belvedere Meridionale, XVII. évf. (2006) 7–8. sz. 118–121 p.
 3. T. Horváth Ágnes: Egy enciklopédia az ókorból. C. Plinius Secundus: Naturalis Historia - Természetrajz (XIV- XVIII). Fordította: Hoffmann Zsuzsanna.  In: Belvedere Meridionale XXIV/2 (2012) 89-91.

 Egyéb dolgozatok:

 1. T. Horváth Ágnes:  Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. TDK dolgozat (JATE BTK). Szeged, 1981. (OTDK, Szeged, 1981) 25 p. és mellékletek
 2. T. Horváth Ágnes: Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai. és leveleinek VII. könyve. Szakdolgozat (JATE BTK). Szeged, 1981. 90 p. és mellékletek

 Konferencia előadások:

 1. T. Horváth Ágnes:  Császár nélküli birodalom? Megjegyzések a Nyugat-Római Bi­ro­da­­lom 476 u­táni történetéhez. Elhangzott a JGYTF Tudományos Ülésszakán. Szeged, 1992. március 25., JGYTF.
 2. T. Horváth Ágnes:  Byzantine Impressions and their Origin(s) in the Hungarian Art in the Ar­pa­di­an Age. Elhangzott a 28th International Medieval Congress at Kalamazoo 32. szekciójában. 1993. május 6., Western Mi­chi­gan University, Kalamazoo, Mi­chigan, USA
 3. T. Horváth Ágnes:  Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. Elhangzott a Szt. Gel­lért halálának 950. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencián. Szeged, 1996. szeptember 19., Hittudományi Egyetem.
 4. T. Horváth Ágnes:  Labdajátékok az V. századi Galliában. Labdázó püspökök. Elhangzott a IV. Bé­la Kör és a Testnevelés Tanszék által a 100 éves újkori olimpiai játékok és a 100 éves magyar labdarúgás tiszteletére rendezett közös sporttörténeti felolvasó ülésen. Szeged, 1996. november 21., JGYTF.
 5. T. Horváth Ágnes:  „Magister militumok” a Római Birodalom V. századi történetében. Elhangzott a JGYTF Tu­do­má­nyos Ülésszakán. Szeged, 1997. november 7., JGYTF.
 6.  T. Horváth Ágnes:  Some aspects of the Roman Empire’s correspondence in Latin in the fourth and fifth cen­turies A.C. Elhangzott a »„HEREDITAS ROMANA” wissenschaftlichen Kon­fe­renz« keretén belül. Deb­re­cen, 1998. szeptember 22–23. Debreceni Akadémiai Bizottság.
 7. T. Horváth Ágnes:  A nap, amikor Jézus született. Elhangzott a Jézus születésének 2000. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésen. Szeged, 2000. október 6., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke.
 8. T. Horváth Ágnes:  Róma változó szerepe a késő római levelezésben. Elhangzott az Eperjessy Kálmán emlékülésen. Szeged, 2001. november. 11., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke
 9. T. Horváth Ágnes:  A római levelezés három évszázada. Elhangzott a SZTE JGYTF Kar Tudományos felolvasóülésén. Szeged, 2002. április 18., JGYTF.
 10.  T. Horváth Ágnes:  A rómaiaknál igenis ruha teszi az embert. Elhangzott a Szegedi Könyvtárosok Egyesületének rendezésében tartott előadáson 2005-ben.
 11. T. Horváth Ágnes:  Remarks to the Early, Eleventh Century Hungarian Correspondence. Elhangzott a 42th In­­ter­na­ti­o­nal Cong­ress on Medieval Stu­dies (Kalamazoo, Michigan, USA) 184. szekciójában 2007. május 10-én
 12. T. Horváth Ágnes:  Róma alapító mondájának értelmezési lehetőségei. Elhangzott az „Új utakon a Pedagógusképző Kar” Az SZTE JGYPK tudományos és művészeti műhelyeinek konferenciáján 2007. április 10-én.

 

Kézirat:

1.      Horváth Ágnes:  A latin epistolographia válogatott bibliográfiája. Kézirat. Szeged, 156 p.

2.      T. Horváth Ágnes: Segédkönyv az antik Róma történetének tanulmányozásához. Oktatási segédanyag történelem szakos hallgatók számára. Kézirat. Szeged,  (cca. 135 p.)

3.      T. Horváth Ágnes: Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Iskolakultúra Könyvek, Veszprém, 2009.

4.  T. Horváth ÁgnesA császárforumok Rómában.

 

Tudományos ismeretterjesztés:

Szócikkek és tanulmányok a http://roma-szenvedely.uw.hu/latnivalok/ internetes honlapon:

 

 

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása:

 

Maiorianus császár bukása. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) „Nem búcsúzom...” Emlékkönyv Ben­da Kál­mán tiszteletére. Szeged, 1994, Generalia, /Belvedere Meridionale kiskönyvtár 7./ 47–52. p.

Egy történelmi toposz: 476-ban megbukott a Nyugat-Római Biro­dalom. Antik Tanulmányok XXXIX. évf. (1995) 1–2 sz. 108–114. p.

Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the Fourth and Fifth Centuries A.C. Acta Classica Universitatis Scientiarum Deb­re­ce­ni­en­sis. Tom. XXXIV–XXXV. (1998–1999) 269–277. p.

The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.

Megjegyzések az V. századi latin nyelvű levelezés néhány kér­dé­sé­hez. An­tik Tanulmányok XXXI. évf. (1992) 1–2 sz. 99–104. p.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

1990 Texas A&M Uni­ver­sity (College Station, USA) tanulmányút

1993. má­ju­s Kalamazoo (USA, Michigan) a 28th In­­ter­na­ti­o­nal Cong­ress on Medieval Stu­dies 32. szekció (konferencia részvétel)

 

Tudományos társulati tagság:

As­so­ci­a­tion Villard de Hon­necourt for the Interdisciplinary Study of Me­di­eval Technology, Science and Art (USA) (1993–2000)

2001- Neo­latin Társaság

Az MTA köztestületi tagja

 

Személyes külföldi kapcsolatok:

Texas A&M Uni­ver­sity Department of History (College Station, prof. Zoltan Kosztolnyik), Western Michigan University (Kalamazoo) Department of Me­dieval Studies prosopografiai és történeti kutatócsoportja (prof. George Beech)

 

7 konferencián tartott előadást a JGYTF-en, idegen nyelven tartott konferencia-előadás: 28th  és 42th  In­­ter­na­ti­o­nal Cong­ress on Medieval Stu­dies (Kalamazoo, Michigan,USA); „HEREDITAS ROMANA” wissenschaftlichen Kon­fe­renz, Debrecen

 

Elnyert pályázatok, kitüntetések:

1993: Samuel H. Kress Foundation ösztöndíja

1995: „Pro Iuventute Kiváló Dolgozó I. fokozata”

2005: Pro Iuventute emlékplakett

 

 

Saját honlap:

https://sites.google.com/site/thorvathagnes/

http://www.tar.hu/thagnes/

 

Elérhetőség:

agnesthorvath@gmail.com

 

 

Comments