Zaświadczenia

Wszelkie zaświadczenia z Parafii, niezbędne poza Islandią, wydawane są osobom zarejestrowanym we wspólnocie Kościoła Katolickiego, na podstawie ksiąg metrycznych i ewidencji kościelnej. W uzasadnionych przypadkach ksiądz może odmówić wydania zaświadczenia dla Chrzestnego np. gdy osoba żyje w nieformalnym związku,
lub nie jest bierzmowana. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie. Dobrowolną ofiarę
na potrzeby Kościoła można złożyć wedle możliwości.
Wydrukuj i podpisz oświadczenie
o przynależności do Kościoła Katolickiego
(tylko w przypadku gdy nie było składane wcześniej) → PRZEJDŹ TUTAJ

oraz wypełnij wniosek o wydanie dokumentu:
Jeśli formularz nie wyświetla się poprawnie kliknij tutaj.

Comments