Zagrożenia

Zabawki, które szkodzą dzieciom:

Odebrać dzieciom niewinność:


Gender - Bóg stworzył mężczyznę i kobietę:

Pierścień atlantów - pakt z szatanem:
Polecam trzy linki do artykułów:

Harry - indoktrynacja dzieci:


  Dlaczego tatuaż jest grzechem? 

Pismo święte w różnych miejscach odnosi się do ciała ludzkiego, które jest integralne z duszą ludzką.Tatuaż jest formą samookaleczenia. W kulturach antycznych: greckiej i rzymskiej tatuowanie było hańbiące, gdyż czyniono to wobec niewolników, była to też powszechna kara wobec więźniów, zatem tatuowanie jest też pewnym uwstecznieniem cywilizacyjnym.

Pismo święte o tatuowaniu:
Kpł 19, 28 - tatuowanie jest naruszeniem integralności cielesnej.
"Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!"

1 Kor 3, 16-17 - ciało nie jest naszą własnością, ale Boga.
"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście."
(To tak jakby ktoś sprayem pomalował mury kościoła - następuje profanacja Trójcy świętej).

Flp 3, 2 - okaleczanie się (np. piercing) narusza godność dziecka Bożego.
"Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców."

Ap 14, 9-10 - tatuowanie symboli satanistycznych niszczy więź z Bogiem.
«Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 
 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 

2 Kor 6, 16 - tatuowany znak może oznaczać przynależność np. do szatana (ogień, księżyc, wilk, smok, płomienie itp.)
"Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg".

2 Kor 6, 18 - człowiek wierzący powinien nosić znaki przynależności do Boga (np. medalik).
"Będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący."

Wj 20, 7 - Człowiek wierzący nie powinien także tatuować znaków świętych, i w ogóle czegokolwiek (patrz w/w).
"Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy."
Comments