I Komunia święta

Informacje o katechezie przygotowującej do I Komunii świętej będą podane we wrześniu 2014.
Dzieci urodzone w roku 2006 zapraszamy na katechezę przygotowującą do I Komunii świętej. Uczestnictwo w katechezie jest warunkiem dopuszczenia dziecka do I Komunii (w roku 2015).


Zarejestruj dziecko na katechezę przez

Podpisanie kontraktu i rejestracja
jest warunkiem przyjęcia dziecka na katechezę.

Wykaz formalności dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej roku 2015:

- metrykę chrztu należy dostarczyć do 20 października
    (tylko dzieci chrzczone poza Islandią);
- zaświadczenie o przebytym przez dziecko kursie katechetycznym (wydawane na koniec).


Comments