Zoeklicht

In het Zoeklicht (91e jaargang, nr 16) verscheen een artikel door W. Embregts waarin hij uiteen zet waarom christenen de Sabbat niet zouden moeten vieren. Hij geeft daarbij een aantal argumenten, welke ik graag wil weerleggen aan de hand van Bijbelteksten.

U vindt de analyse in het bestand onderaan deze website.
Ċ
T. Genade,
Apr 19, 2018, 11:33 AM
Comments