De stellingen van Kampen

Net zoals Luther in het jaar 1517 in Wittenberg een tiental stellingen bekend maakte om misstanden in de Kerk aan de kaak te stellen, zo heb ik ook diverse zaken onder woorden gebracht die ik graag met u wil delen. 

In de tijd van de reformatie werd gesproken over het vieren van Sabbat in plaats van zondag, aangezien men in die tijd al erkende dat de zondagsheiliging een gebod van de RKK was. Helaas is dat er toen niet door gekomen (ze deden wat goed was, doch de 'offerhoogtes' werden niet weggenomen, 1 Koningen 22:42-44), maar wij bevinden ons nog altijd in de doorgaande reformatie.

Nederland, keer terug tot uw geduldige God! De Vader heeft Zijn Zoon Mashiach een andere boodschap meegegeven dan die u gelooft. U dient zich te bekeren van uw dwaaldoctrines en terug te keren tot uw ware God.

Als u koppig, onverschillig en ijdel blijft, zullen de catastrofes komen! God heeft gewaarschuwd!

Stellingen

Kies dan heden wie gij dienen zult
(Jozua 24: 15)
Maar weet: Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen
(Hand. 5: 29)

Ċ
Thora en Genade,
Sep 25, 2016, 12:05 PM
Comments