Cấu tạo bể phốt - Nguyên lý hoạt động

đăng 07:51, 18 thg 5, 2010 bởi thongtac hanoi

Cấu tạo của bể phốt:

  1. Loại bể phốt 1 ngăn: có kích thước trung bình: BxHxL (m): 0.8×1.0×0.91 (m)
  2. Loại bể phốt 2 ngăn có kích thước trung bình: BxHxL (m): 1.2×1.0×0.91 (m)

Ống vào bể phốt: 02 ống dẫn nối từ bể xí, bệ tiểu khu WC vào bể phốt; Ống ra bể phốt: ống dẫn nối từ bể phốt ra hố ga kiểm tra và thoát ra ngoài cống thoát nước chung của khu vực, Ống thông hơi cho bể phốt; Ống thông hút cặn bể phốt: dùng ống mềm di động luồn trong ống ra bể phốt để thông hút cặn. Toàn bộ quá trình thông hút cặn được thực hiện hoàn toàn bên ngoài hàng rào nhà dân; Hố ga kiểm tra: được xây dựng bên ngoài hàng rào nhà dân, tại vị trí thuận tiện cho thông hút cặn.

Nguyên lý làm việc:

  • Nước thải từ bể xí, tiểu của các khu vệ sinh WC được dẫn theo các đường ống thoát trong nhà hộ dân đưa vào bể phốt, tại đây nước thải được xử lý sinh học yếm khí, cặn có trong nước thải được lên men lắng xuống đáy bể, nước được tách ra và chảy ra hố ga kiểm tra ® mạng lưới cống thoát chung( hoặc dẫn sang ngăn thu nước rửa chảy ra hố ga kiểm tra-bể phốt kiểu mới 2 ngăn).
  • Bố trí đường ống dẫn từ bể phốt sang ngăn thu nước rửa theo nguyên lý chảy tràn do chênh lệch mực nước, nước được dẫn sang ngăn thu theo hướng từ dưới lên. Tại ngăn thu nước rửa tập trung tất cả lượng nước thải sinh hoạt ( nước giặt, tắm, rửa….) và lượng nước sau xử lý đấu nối hệ thống cống chung.
  • Lượng cặn trong bể phốt sẽ được định kỳ hút cặn. Công tác thao tác hút cặn sẽ được thực hiện hoàn toàn bên ngoài hàng rào nhà dân. Ong hút cặn sẽ được luồn đến tận khu cặn lắng trong bể phốt qua hố ga kiểm tra bên ngoài nhà dân. Lượng cặn sau khi hút từ bể phốt sẽ được chuyên chở đến bãi đổ tập trung.
Comments