Banjood.com

              
             
ข่าวสารบ้านเรา

5 ธันวาคม 54  ชาวบ้านจู้ดหมู่ 5 ร่วมใจกัน ตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร
รายละเอียดเพิ่มเติม**   กิจกรรม 5 ธันวาคม 54
****************************************************************
7 ธันวาคม 54 เวลาประมาณ 20.00 น  
มีการประชุมเตรียมการ เสนอโครงการ SML ในวันที่ 11 ธ.ค. 54
โดย มีผู้ใหญ่บ้าน นายนิรันด์ ต๊ะวิชัย เป็็นประธาน
มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ประมาณ 160 คน
****************************************************************
11 ธ.ค.54  เวลา ประมาณ 13.00 น มีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการ SML ปี 2554  
โดยมี คุณหมอจำนงค์ พุทธสอน เป็นผู้แทนนายอำเภอ และเป็นผู้สังเกตุการณ์

****************************************************************
งานเข้ารุกขมูล 27 ธ.ค. 54 - 2 ม.ค. 55
  รายละเอียดเพิ่มเติม งานเข้ารุกขมูล

*************************************

พิธียกฉัตรและสับปะโทน ขึ้นพระธาตุุ  8 ม.ค. 55

*****************************************************************
ประชุมประจำปี 3 หมู่บ้าน
เมื่อ 22 ม.ค.55 เวลาประมาณ09.00 น ถึง 12.00 น
สถานที่ วัดจู้ดหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม การประชุมประจำปี 3 หมู่ บ้าน
******************************************************************
การประชุมบ้านจู้ดหมู่ 5
วันที่ 28 ม.ค.55 เวลา 19.00 น ที่ศาลา อเนกประสงค์ วัดจู้ดหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม  การประชุมบ้านจู้ดหมู่ 5 28 ม.ค.55
******************************************************************
เภสัชกรจาก รพ.เกาะคา มาตรวจและให้คำแนะนำ โครงการน้ำดื่มชุมชน
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.55 เวลา 12.30 น ทาง รพ.เกาะคาได้มาตรวจและให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในการผลิตน้ำดื่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม เภสัชกรตรวจ และให้คำแนะนำ
*******************************************************
5 ธันวาคม 55 วันพ่อแห่งชาติ 

รายละเอียดเพิมเติม     วันพ่อ 5 ธันวาคม 55
*******************************************************
โครงการปรับปรุงลานหน้าวัดและถนน
รายละเอียดเพิ่มเติม
********************************************
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 
      
  กองทุนแม่                                        วัดจู้ดใต้


https://sites.google.com/site/thong33333/kxngthun-swasdikar-chumchn-tabl-lapang-hlwng/home/kinghealty
                                     ซุ้มประตูวัด

งานบูรณะพระธาตุ
                                งานบูรณะพระธาตุ

โครงการน้ำดื่มชุมชน
                          โครงการน้ำดื่มชุมชน
 

                                    สืบสานวัฒนธรรม


                     
                             ผู้นำชุมชน หมู่ 5Comments