012. Dòng Chúa Cứu Thế bị kiện sang Tòa Thánh

Thư của Cha Giám tỉnh DCCT

1/01/11 9:00 AM

Người chịu trách nhiệm chính là Cha Huỳnh Công Minh, Chánh xứ Nhà Thờ Đức Bà, Giám Đốc Nhà sách Đức Bà, và Dòng Phaolô Thiện Bản, đơn vị trực tiếp tổ chức sửa bài, đọc bản thảo, làm thủ tục cấp phép, in ấn, lưu trữ và phát hành. Chúng ta chỉ nhận cung cấp như các nhà nhận cung cấp lẻ khác.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính thưa anh em,

Gần đây có những dư luận từ một số vị có chức sắc trong Giáo Hội là “Dòng Chúa Cứu Thế bị Tòa Thánh khiển trách” hoặc “Dòng Chúa Cứu Thế bị kiện sang Tòa Thánh”, tôi biết anh em không hoang mang vì anh em biết tình trạng cụ thể của chúng ta, nhưng anh em cần được biết thông tin chính xác, để anh em khi có thể bạch hóa vấn đề hoặc hiểu một cách rõ ràng tường tận. Vì thế tôi xin trình bày cho anh em rõ.

Ngày 22.12.2010, tôi nhận được thư của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Lý và Đức Tin, nội dung thư cảnh báo tôi về việc Nhà sách Đức Mẹ cung cấp bộ sách chú giải Kinh Thánh của William Barcley (thư đính kèm). Ngay lập tức tôi đã kiểm tra công việc của Nhà sách, thu hồi toàn bộ số sách trên và đề nghị Nhà sách làm thủ tục hoàn lại cho Nhà sách Đức Bà. Tôi cũng đã có thư trình bày, xin lỗi và cám ơn Đức Cha Phaolô (thư đính kèm).

Ngày 26.12.2010, tôi nhận được thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, trong thư ngài gởi chỉ vỏn vẹn có : Thư tố cáo gởi sang Tòa Thánh về việc bộ sách chú giải Kinh Thánh (đính kèm) và thư của Đức Hồng Y Bộ Trưởng Thánh bộ Truyền Giáo (đính kèm).

Như thế sự thể đã rõ. Người chịu trách nhiệm chính là Cha Huỳnh Công Minh, Chánh xứ Nhà Thờ Đức Bà, Giám Đốc Nhà sách Đức Bà, và Dòng Phaolô Thiện Bản, đơn vị trực tiếp tổ chức sửa bài, đọc bản thảo, làm thủ tục cấp phép, in ấn, lưu trữ và phát hành. Chúng ta chỉ nhận cung cấp như các nhà nhận cung cấp lẻ khác. Cha Giám Đốc Nhà sách Đức Mẹ đã nhận trách nhiệm trước cộng đoàn Sàigòn về việc không đọc kỹ nội dung sách trước khi nhận cung cấp lẻ, chúng ta thông cảm, làm sao có thể đọc được hết một cách kỹ lưỡng tất cả các sách Công giáo.

Qua tìm hiểu, tôi được biết thêm, sách được dịch bởi một linh mục giáo sư Chủng Viện, cựu học viên Giáo Hoàng Học Viện, hiện đang cư trú tại thành phố Sàigòn (sách không có tên dịch giả).

Đó là sự thật của thông tin “Dòng Chúa Cứu Thế bị Tòa Thánh khiển trách” hoặc “Dòng Chúa Cứu Thế bị kiện sang Tòa Thánh”. Xin anh em gia tăng cầu nguyện cho Nhà Dòng chúng ta được kiên vững, cho những ai không có thiện ý đối với Nhà Dòng chúng ta được nhận biết sự thật.

Kính chào anh  em trong Đức Kitô Cứu Thế.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Comments