Trang chủ


CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36                                                       
                          (Từ 2/5/2016 đến 7/5/2016)

THỨ 
NGÀY
 GH
TRỰC

SÁNG 


CHIỀU 

HAI
2/5
 
HT
- Nghỉ bù 30/4
                             


 
BA
3/5
 
PHT

- Nghỉ bù 1/54/5

HT 

- Dạy học buổi 1: Tuần 35
- PHT kiểm tra KHDH tuần 35

- Dạy học buổi 2


NĂM
5/5
 
PHT

- Dạy học buổi 1

         
- Dạy học buổi 2
 

SÁU
6/5

 

HT

- Dạy học buổi 1
- Hội ý các ban của HĐTQ nhà trường
 

- Dạy học buổi 2
- Hội ý CBGVNV: Triển khai KH tuần 37
  
BẢY
7/5


HT 

- Dạy học buổi 1


- Dạy học buổi 2