150ngày kể từ khi
NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 
xem tài liệu
 Phong cách quần chúng, tính dân chủ và sự nêu gương

CHỦ ĐỀ : tháng 04

MIỀN NAM YÊU DẤU

THÔNG BÁO    
  * Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4 & QTLĐ 01/5/2014 : 5 ngày <cv >
  *  Vận động quyên góp Sách giáo khoa cũ < CV >
* KẾT QUẢ GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN <XEM>
* Công văn của SGD về viêc duy trì sĩ số học sinh sau tết < xem
 QUI ĐỊNH đóng góp ủng hộ và nộp các loại quỹ trong năm 2014 < CV >
- GVCN quan tâm thường xuyên đến việc phụ đạo học sinh yếu, học sinh không đảm bảo chuyên cần, HS có nguy cơ bỏ học.       Học sinh yếu : Khối 1 : 8--7,4% .Khối 2: 6--4,1% .Khối 3 : 7--6,19% .Khối 4: 12--10,52% .Khối 5 :20--21,98% .TOÀN TRƯỜNG : 53--9,29%
- Đ/c Duyên & Hòa : nghiên cứu thực hiện công tác thư viện - thiết bị  < CV >   <CV>  
* HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM XEM CÁC VĂN BẢN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH < CV >    
 - GV ở các điểm trường có biện pháp bảo quản hệ thống quạt điện & tiết kiệm điện 
 
* Kế toán thực hiện tự kiểm tra và báo cáo theo công văn <CV>    
 * Công văn quy định tiếp nhận thuyên chuyển điều động công tác <CV>  
 
* Đ/C H.Ngọc rà soát lại thông tin khác trên phần mềm PMIC theo yêu cầu của SGD < XEM >
 


 

* Sáng 14/4 : Điểm trường BK2 vắng 9 HS đề nghi GVCN quan tâm đến các em này.

* GVCN : - Điểm trường thôn 11 tăng cường giáo dục HS giữ vệ sinh khuôn viên.
              - Điểm trường thôn PM1 giáo dục HS bảo quản 2 phòng học mới & tổ chức cho hS vệ sinh khuôn viên hằng ngày.
Email & số điện thoại toàn trường <danh bạ mới>
Họ và tên + số điện thoại của BĐDCMHS trường,các điểm, các ban thôn, các tổ an ninh gần điểm trường < XEM >
Lưu ý : Đến trường công tác tự khóa xe bảo quản cẩn thận.
KẾ HOẠCH TUẦN 32 PPCT
Từ 21/4đến 27/04/2014

THỨ
SÁNG CHIỀU
 HAI
21/4
HIỆP-LIÊN 
 - 7h15 chào cờ sinh hoạt đầu tuần.
 - BGH kiểm tra nề nếp & chuyên cần các điểm trường.BA
22/4

NGOC-HIỆP
- Gửi hồ sơ thi GLTV về trương TH Phú Nghĩa.

 
23/4

 
LIÊN-NGỌC


NĂM
24/4

NGỌC -HIỆP


SÁU
25/4

NGỌC -LIÊN
Các đồng chí khối trưởng vào mail của mình tải kế hoạch GLTV cấp huyện về nghiên cứu chỉ đạo thực hiện - phân công đưa hs đi GLTV cấp huyện : Tư, Chi, Thúy ,Lan ,Thắm  , Nghị  (các đồng chí nghiên cứu kế hoạch của trường chỉ đạo đã gửi vào mail tổ trưởng để thực hiện )
 * KẾ HOẠCH GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN  < cv>

          
                   
BẢY
26/4


 

CN
27/4


 
-


<xem> 
Nghị định xử lý kỷ luật viên chức
Tiết mục múa lớp 5 : cô P. Nga biên đạo
Lãnh đạo trường chụp ảnh lưu niệm cùng vợ( chồng ) GV
 
Trưởng BĐDCMHS tặng hoa mừng ngày NGVN lần thứ 31


Múa lớp 4 : thầy Nghị biên đạo


Các thầy cô nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD của BGD cấp.
Cô Giang đại diện GV mới phát biểu cảm tưởng trong ngày Họp mặt NGVN

Thầy Nghị phát biểu cảm tưởng

Ảnh lưu niệm toàn thể đai biểu khách mời với HĐSP


Thầy Ngọc nhận hoa của lãnh đạo xã chúc mừng ngày NGVN


      
  XEM ẢNH TỔNG KẾT        Đại biểu                                                       
1. MẪU BIÊN CHẾ LỚP - BÁO CÁO CỦA GVCN                                               <TẢI VỀ>
 2. BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP CŨ - MỚI 2013-2014                                         <TẢI VỀ>
 3. CV 2690 CỦA SGD VỀ QUY ĐỊNH CHẤM VSCĐ                                            <TẢI VỀ>
 4. CV 90 CỦA SGD HD TRÌNH BÀY VSCĐ - GIÁO ÁN - VIẾT BẢNG                   <TẢI VỀ>
 5. CV 1262 CỦA SGD CHUẨN BỊ TIẾNG VIỆT HSDT (KHỐI 1)                            <TẢI VỀ>
 6. Thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính                         <tải về>
 7.
Mẫu thời khóa biểu của GVCN (có cả 3 lịch dạy chuyên)                              <TẢI VỀ>
 8. Mẫu báo cáo tháng của các tổ khối                                                                 <TẢI VỀ>
 9. Mẫu báo cáo Khảo sát chất lượng đầu năm (khối)                                        <TẢI VỀ>
10. Mẫu đăng kí chỉ tiêu năm học 2012-2013 của tổ khối                                    <TẢI VỀ>
12.HD Nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của của PGD                                             <TẢI VỀ>         
13. Mẫu báo cáo CSVC đầu năm 12-13                                                                  <TẢI VỀ>
14. Mẫu BC đầu năm - giữa năm - cuối năm                                                         <TẢI VỀ >
15.
QUY ĐỊNH HỒ SƠ CM NĂM HỌC 2012-2013.                                                   <tải về>
16. THI GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN INTERNET
học sinh tiểu học           <tải về>
17. HD thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của PGD : 2012-2013                           < tải về>
19. SGD hướng dẫn kiểm tra định kỳ năm học 2012-2013                                  <tải về>
20. Lịch mở các vòng thi giải toán Internet                                                        < tải về >
21. Lịch thi giữa học kỳ I                                                                                        < tải về>
22. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tuần nghỉ giữa HKI                                   <tải về>
23. CHUYÊN ĐỀ LUYỆN NÉT CHỮ- RÈN NẾT NGƯỜI                                        < TẢI VỀ >
             30.Thông tư ban hành điều lệ hội thi GV làm TPT đội giỏi                <tảivề>   
 


 
   ------------------------------------------ 
ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH

* Kế hoạch khung thời gian năm học 2013-2014 <tải CV>
     ------------
- Hướng dẫn ra đề thi < CV > *
=========
Phân công phân nhiệm năm học 2013-2014
chính thức
 * LỊCH DẠY CHUYÊN < tải xem >
----------
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
QUY CHẾ PHỐI HỢP
HT  - CÔNG ĐOÀN
<tải xem
-------------
Kế hoạch năm học 2013-1014 của trường < XEM>
Bản tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo <XEM>
Bản nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kèm theo <XEM>
Kế hoạch HỌC KỲ I năm học 2013-2014 <XEM>
-----------------------------
 Cần nghiên cứu các văn bản :
1.Thông tư 59 của Bộ<tải về>    
2.TT 32 của Bộ <tải>
3.QĐ 14 chuẩn NN <tải>
4.Trường thân thiện <tải>
5.Điều lệ trường tiểu học<tải>
6. Điều lệ thi GV giỏi <tải>
7. Mẫu chữ viết <tải>
8 . Phương pháp BTNB <tải>
9. Thi GV chủ nhiệm giỏi <tải>
10.TT 28 chế độ làm việc<tải>
11.HD đánh giá HS lớp 1<tải>
12.HD thực hiện TT 32 <tải>
13 Dạy học vùng khó khăn<tải>
14.HD điều chỉnh Dạy-Học <tải>
15.HD nhiệm vụ CM 13-14 <tải>
16.THAM KHẢO ĐỂ THI LÝ THUYẾT NĂM TRƯỚC<xem>
   * Điều chỉnh nội dung dạy học                                            < tải về >
   * Hướng dẫn trình bày VSCĐ- Giáo án- viết bảng               < tải về >
    * Qui định hồ sơ chuyên môn    < tải về >

QUY ĐỊNH HỒ SƠ CM                                 <tải về>-
 - Hồ sơ CM & GV khối 1 nghiên cứu văn bản thực hiện  < CV >
 - Toàn trường nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn < CV >
 
* QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN  K.TOÁN & HĐSP xem thực hiện < CV >
 * Hướng dẫn phụ cấp thâm niên :,<CV
.HD>----------------------------------------

      * YÊU CẦU 02 GV MỚI
  Nghiên cứu kỹ các văn bản có tô màu bên trên và đảm bảo thực hiện đúng văn bản chỉ đạo.
 
 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên internet  45 module  tổ chức chuyên đề tổ  CM < cv hướng dẫn>
 ------------------------qqqqqqqqqqq------------------------------------------------------------------ v