Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
ĐỀ NGHỊ TOÀN THỂ HĐSP THƯỜNG XUYÊN VÀO MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐỂ THỰC HIỆN THÔNG TIN KỊP THỜI

CHỦ ĐỀ  tháng 08

THÔNG BÁO   
 *  LƯU Ý  : Trang web này sẽ dừng hoạt động từ ngày 4/8 /2014 .
      * 7h30 ngày 04 tháng 8-2014 ( thứ hai )  HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM .
             * 7h30 ngày 06/8 (thứ tư) mời toàn thể Đảng viên về xã học nghị quyết trực tiếp qua sóng kênh BPVT1.
         * Đ/c Ngọc PHT lập báo cáo số HS theo điểm trường <mẫu>
        * Kế hoạch tuyển sinh lớp 1<CV> Đ/c Liên tham mưu thực hiện
  * Kế hoạch bồi dưỡng hè 2014 và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 <CV>
 *Tham gia hội thi nữ giáo viên sáng táo <CV> Khối trưởng chỉ đạo thực hiện mỗi khối 01 sản phẩm dự thi hạn cuối nộp 07/8 / 2014.
 * Tổ chức bàn giao HS lớp cũ lên lớp mới & khảo sát chất lượng đầu năm <CV>

 * Kết quả duyệt thâm niên nghề & nâng lương đợt 1 năm 2014 < xem >

 * Kế toán lập báo cáo theo biểu 2DT gửi phòng tài chính trước 17/7 < cv >
  * Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 <xem>
  * Bồi dưỡng CM hè năm 2014 và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 -2015 < CV >
  * Kế toán lập hồ sơ chuyển khoản mua phần mềm Trí Việt Nộp PGD ngày 11/7  <cv>
 
* Công văn HD ôn tập thi lại trong hè <cv>  Và HD tăng cường tiếng việt <cv>

                               +  Dự kiến kinh phí và danh sách giáo viên: trước ngày 27/6/2014;

                       + Kết quả triển khai, số lượng học sinh tham gia các lớp: trước ngày 20/8/2014.

 * Vũ Thị Hảo nộp thêm 01 bộ hồ sơ và nhận giấy liên hệ chuyển công tác < CV >
 * Đ/c Liên PHT chỉ đạo tổ chức ôn tập và kiểm tra lại trong hè <CV>
 * HD triển khai chuẩn bị tăng cường tiếng việt cho HSDT     <CV>
 * HD chi làm thêm giờ cho cán bộ nhập hệ thống phần mềm PEMIS <CV> 
 *
QUI ĐỊNH đóng góp ủng hộ và nộp các loại quỹ trong năm 2014 < CV >
  * HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM XEM CÁC VĂN BẢN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH < CV >    
  * Kế toán thực hiện tự kiểm tra và báo cáo theo công văn <CV>    
 * SGD chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè <CV> 
 
 
 
* Toàn thể HĐSP có nhu cầu vay tiền ngân hàng Sài Gòn thương tín SACOMBANK nghiên cứu hồ sơ hướng dẫn & đăng ký với Thùy Trang tập hợp    <HD> do lỗi máy chủ không tải được đăng ký rồi HD sau.
Email & số điện thoại toàn trường <danh bạ mới>
Họ và tên + số điện thoại của BĐDCMHS trường,các điểm, các ban thôn, các tổ an ninh gần điểm trường < XEM >
Lưu ý : Đến trường công tác tự khóa xe bảo quản cẩn thận.
KẾ HOẠCH  Chuẩn bị năm học mới
  Từ 04 /8 đến 10 / 8 / 2014
THỨ
SÁNG CHIỀU
 HAI
04/8
     BGH
  - 7h30 họp Hội Đồng Sư Phạm
 
BA
05/8

      BGH


 
06/8

 
BGH
- Đảng viên học nghị quyết tại xã.

 - HT đi PGD duyệt biên chế lớp-HS.
NĂM
07/8

BGH


SÁU
08/8

BGH
 - Báo cáo kết quả tuyển sinh

 
BẢY
02/8
BGH

  - Trực hè : Sú Chi Ngọc Hạnh

 
 - Như bên.
CN
03/8


 - Trực hè : Bùi Thị Vân


 - Như bên.
Tiết mục múa lớp 5 : cô P. Nga biên đạo
Lãnh đạo trường chụp ảnh lưu niệm cùng vợ( chồng ) GV
 
Trưởng BĐDCMHS tặng hoa mừng ngày NGVN lần thứ 31


Múa lớp 4 : thầy Nghị biên đạo


Các thầy cô nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD của BGD cấp.
Cô Giang đại diện GV mới phát biểu cảm tưởng trong ngày Họp mặt NGVN

Thầy Nghị phát biểu cảm tưởng

Ảnh lưu niệm toàn thể đai biểu khách mời với HĐSP


Thầy Ngọc nhận hoa của lãnh đạo xã chúc mừng ngày NGVN


      
  XEM ẢNH TỔNG KẾT        Đại biểu                                                       
1. MẪU BIÊN CHẾ LỚP - BÁO CÁO CỦA GVCN                                               <TẢI VỀ>
 2. BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP CŨ - MỚI 2013-2014                                         <TẢI VỀ>
 3. CV 2690 CỦA SGD VỀ QUY ĐỊNH CHẤM VSCĐ                                            <TẢI VỀ>
 4. CV 90 CỦA SGD HD TRÌNH BÀY VSCĐ - GIÁO ÁN - VIẾT BẢNG                   <TẢI VỀ>
 5. CV 1262 CỦA SGD CHUẨN BỊ TIẾNG VIỆT HSDT (KHỐI 1)                            <TẢI VỀ>
 6. Thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản hành chính                         <tải về>
 7.
Mẫu thời khóa biểu của GVCN (có cả 3 lịch dạy chuyên)                              <TẢI VỀ>
 8. Mẫu báo cáo tháng của các tổ khối                                                                 <TẢI VỀ>
 9. Mẫu báo cáo Khảo sát chất lượng đầu năm (khối)                                        <TẢI VỀ>
10. Mẫu đăng kí chỉ tiêu năm học 2012-2013 của tổ khối                                    <TẢI VỀ>
12.HD Nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của của PGD                                             <TẢI VỀ>         
13. Mẫu báo cáo CSVC đầu năm 12-13                                                                  <TẢI VỀ>
14. Mẫu BC đầu năm - giữa năm - cuối năm                                                         <TẢI VỀ >
15.
QUY ĐỊNH HỒ SƠ CM NĂM HỌC 2012-2013.                                                   <tải về>
16. THI GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN INTERNET
học sinh tiểu học           <tải về>
17. HD thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của PGD : 2012-2013                           < tải về>
19. SGD hướng dẫn kiểm tra định kỳ năm học 2012-2013                                  <tải về>
20. Lịch mở các vòng thi giải toán Internet                                                        < tải về >
21. Lịch thi giữa học kỳ I                                                                                        < tải về>
22. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tuần nghỉ giữa HKI                                   <tải về>
23. CHUYÊN ĐỀ LUYỆN NÉT CHỮ- RÈN NẾT NGƯỜI                                        < TẢI VỀ >
             30.Thông tư ban hành điều lệ hội thi GV làm TPT đội giỏi                <tảivề>   
 


   ------------------------------------------ 
ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

LƯU TRỮ HÌNH ẢNH

     ------------
- Hướng dẫn ra đề thi < CV > *
=========
Phân công phân nhiệm năm học 2013-2014
chính thức
 * LỊCH DẠY CHUYÊN < tải xem >
----------
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
QUY CHẾ PHỐI HỢP
HT  - CÔNG ĐOÀN
-----------------------------
 Cần nghiên cứu các văn bản :
1.Thông tư 59 của Bộ<tải về>    
2.TT 32 của Bộ <tải>
3.QĐ 14 chuẩn NN <tải>
4.Trường thân thiện <tải>
5.Điều lệ trường tiểu học<tải>
6. Điều lệ thi GV giỏi <tải>
7. Mẫu chữ viết <tải>
8 . Phương pháp BTNB <tải>
9. Thi GV chủ nhiệm giỏi <tải>
10.TT 28 chế độ làm việc<tải>
11.HD đánh giá HS lớp 1<tải>
12.HD thực hiện TT 32 <tải>
13 Dạy học vùng khó khăn<tải>
14.HD điều chỉnh Dạy-Học <tải>
15.HD nhiệm vụ CM 13-14 <tải>
16.THAM KHẢO ĐỂ THI LÝ THUYẾT NĂM TRƯỚC<xem>
   * Điều chỉnh nội dung dạy học                                            < tải về >
   * Hướng dẫn trình bày VSCĐ- Giáo án- viết bảng               < tải về >
    * Qui định hồ sơ chuyên môn    < tải về >

QUY ĐỊNH HỒ SƠ CM                                 <tải về>-
 - Hồ sơ CM & GV khối 1 nghiên cứu văn bản thực hiện  < CV >
 - Toàn trường nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn < CV >
 
* QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN  K.TOÁN & HĐSP xem thực hiện < CV >
 * Hướng dẫn phụ cấp thâm niên :,<CV
.HD>

 
 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên internet  45 module  tổ chức chuyên đề tổ  CM < cv hướng dẫn>
         <xem> 
Nghị định xử lý kỷ luật viên chức

 ------------------------qqqqqqqqqqq------------------------------------------------------------------ v