Câu 8 : Chức năng của thị trường chứng khoán , nguyên tắc hđ của thị trường chứng khoán

*K/n : Thị trường chứng khoán là nơi phát hành và trao đổi các loại chứng khoán thông qua đó một bộ phận vốn được huy động và được luân chuyển trong nền kt
* Đặc đểm :
+ TTCK được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp
+ TTCK gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo ( có người mua và người bán tham gia trên thị trường, hàng hóa trên thị trường là đồng nhất, người tham gia được tự do tham gia or tự do rút lui khỏi thị trường, giá cả trên thị trường được hình thành trên quan hệ cung cầu o có sự áp đặt về giá, người mua và nguwoif bán có đầy đủ hiểu biết về những thông tin liên quan tới hđ trao đổi trên thị trường.
+ Về cơ bản tt hđ liên tục
*Chức năng :
+ Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
TTCK là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu về CK qua đó cho phép chuyển các khoản tiết kiệm vào đầu tư , khi các nhà đầu tư mua CK do các công ty phát hành thì số tiền tiết kiệm of họ được đưa vào hđ sxkd qua đó góp phần mở rộng sx xã hội thông qua TTCK chính phủ nhà nước cũng huy động được các nguồn vốn trung và dài hạn cho mđ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng pv các nhu cầu chung của xã hội
TTCK khơi thông dòng chảy trong nền kinh tế, chỉ khi phát hành CK vốn được huy động đầu tư cho nền kinh tế.
+ TTCK cung cấp cho công chúng MT đầu tư đa dạng với các cơ hội đầu tư phong phú : có nhiều loại CK trên thị trường với mức độ rủi ro khác nhau để các nhà đầu tư có thể lựa chọn cho phù hợp với khả năng và sở thích của mình.
+Cung cấp các khả năng thanh khoản cho các CK nhờ có TTCK mà các nhà đầu tư có thể chuyển đổi được các CK của họ thành tiền mặt or thành các CK khác khi họ muốn → Chức năng này rất quan trọng đảm bảo cho TTCK hđ năng động và hiệu quả
+Chức năng đánh giá giá trị của dn và tình hình nền kt
TTCK là nơi dánh giá trị tài sản of dn và of cả nền kt 1 cách tổng hợp và chính xác từ đó tạo MT cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kích thích áp dụng công nghệ mới cải tiến
sp
+ TTCK giúp chính phủ thực hiện được các chính sách kt vĩ mô thông qua TTCK chính phủ có thể mua và bán trái phiếu nhằm tạo ra nguồn thu bù đắp thâm hụt NS và kiềm chế lạm phát ngoài ra chính phủ có thể sử dụng một số chính sách biện pháp tác động vao TTCK nhằm định hướng đầu tư bảo đảm cho sự phát triển cân đối of nền kt.
*/ Nguyên tắc hoạt động của thị trường CK :
- Nguyên tắc trung gian:trên TTCK thì các giao dịch CK không phải do người mua hay người bán CK thực hiện mà do những người môi giới trung gian thực hiện. Nguyên tắc này đảm bảo cho các loại CK được giao dịch là CK thực và tạo đk cho TTCK hđ lành mạnh nhanh chóng đều đặn hợp pháp bảo vệ được lợi ích của người đầu tư
- Nguyên tắc đấu giá : Việc đấu giá CK được thực hiện thong qua đấu giá giữa người môi giới mua và người môi giới bán. Có 3 hình thức đấu giá cơ bản sau:
+ Đấu giá trực tiếp : Là hình thức đấu giá theo phương thức các nhà môi giới gặp nhau thong qua một người trung gian tại quầy giao dịch (.) sàn giao dịch.
+Đấu giá gián tiếp : là các nhà môi giới không trực tiếp gặp nhau trong giao dịch này các công ty CK thường xuyên công bố giá cao nhất sẵn sàng mua và giá thấp nhất sẵn sàng bán cho mỗi loại CK mà công ty đang xây dựng
+ Đấu giá tự động : đánh giá qua hệ thống máy tính nối mạng giữa máy chủ của sở giao dịch CK với hệ thống của các công ty CK thành viên.
Nguyên tắc công khai : Tất cả các hđ trên TTCK đều được công khai. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư đảm bảo công bằng hợp pháp lành mạnh của TTCK
Comments