โรงเรียนของเราน่าอยู่..คุณครูใจดีทุกคน
ครูฐิติพร มีเดช