บ้านทักษิณ ที่ดูไบ 

 ถิ่นเหนือนิวส์ออนไลน์

 หน้าแรก


 

"บ้านทักษินที่ดูไบ"


http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=9

ดูมุมต่างๆของบ้านพี่ทักษิณที่ดูไบ...
   
เราชาวกองทัพแดง...ดูแล้วส่งใจไปถึงท่านก็ชื่นใจแล้ว

 

 

พลตรี

เสธ.แดง


http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=10

 
ทางเข้าหมู่บ้าน

พลตรี

เสธ.แดง


http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=12

    
ทะเลสาปติดสามกอล์ฟหน้าบ้าน

พลตรี

เสธ.แดง


http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=15
  
ถนนหน้าบ้าน

พลตรี

เสธ.แดงhttp://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=17


หน้าบ้าน

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=18
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=19

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=22
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=23
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=24
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=25
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=27
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=28

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=29
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=30
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=31

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=33
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=35
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=36
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=39
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=43
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=44
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=45

http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=47
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=48
http://board.sae-dang.com/view_image.php?id=34817&cno=50

 
-- 
Best Regards,
Sudathip (Mai)