Thủ thuật hay của google site

1. Cách tạo logo tiêu đề web như hình
B1 : Bạn tạo 1 logo như ý muốn của mình giống như tôi chẳn hạn :
bạn có thể vào trang : https://www.graphicsprings.com/start-your-logo để thiết kế chẳn hạn...
thiết kế xong bạn chuyển sang bước 2
B2http://tools.dynamicdrive.com/favicon/ Hướng dẫn làm như hình dưới
B3 : bạn vào google chọn Quản Lý Trang Web--> Tài Liệu Đính Kèm -->Bấm vào nút tải lên --> chọn cái file favicon.ico lúc nãy bạn đã lưu như hướng dẫn trên 
B4 : bạn bấn trở về trang chủ thế là xong, Chúc Bạn Thành Công !

B1 : Đang cập nhật...

Comments