Thông báo của Bộ môn

Bộ môn Cơ sở  thiết kế máy và Rô-bốt

--------------------------------------------------------------


THÔNG BÁO PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - HỌC KỲ HÈ 2017.3

Sinh viên xem phân công thầy hướng dẫn và buổi thông qua đồ án ở trong tệp tin. Lịch phát đề của các thầy ở trong bảng bên dưới

Thầy

Lịch phát đề hoặc địa chỉ trang web phát đề

Hoàng Văn Bạo

https://sites.google.com/site/baohvhust/ke-hoach-lam-viec/KH_Do-an-chi-tiet-may

Phạm Minh Hải

https://sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn/sinh-vien-dai-hoc/dho-an-chi-tiet-may

Nguyễn Chí Hưng

https://sites.google.com/site/drhungnguyenchi

Vũ Lê Huy

https://sites.google.com/site/vulehuyhust/dhao-tao/dho-an

Phạm Hồng Phúc

8h30-9h30 sáng thứ 6 (13/7/2018), tại D3-305

Trịnh Đồng Tính

https://sites.google.com/site/mrtinhtd


Sinh viên xem danh sách phân công ở đây:

https://drive.google.com/file/d/1geoqA6ks1wMdPuCIavFwW6triuOFFpER/view?usp=sharing

 

Các thông báo sau này của Bộ môn sẽ đăng trên trang web:

http://thietkemay.edu.vn/

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông báo

Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ hè 2017.3

 

Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy (không trùng lịch học trên lớp), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.

 

Mở đăng ký: Thứ 7, ngày 07/7/2018.

Hạn đăng ký: Thứ 2, ngày 09/7/2018.

 

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau:

 

https://goo.gl/forms/qZtzL6pNH9mOcl7m2

 

Xem và theo dõi các thông báo liên quan đến Đồ án chi tiết máy tại trang web: 

http://thietkemay.edu.vn/

 hoặc 

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/thong-bao-cua-bo-mon


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018 và 

Nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot


Năm học 2017-2018 đã kết thúc với thành tích đạt được của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Roobot đạt được nhờ công sức của các em sinh viên. Sau đây là kết quả của Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của các môn do Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot quản lý và Nghiên cứu khoa học sinh viên như sau:

 

- Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018 của các môn:

 - Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Lê Tiến

Thành

20133516

6/9/1995

Khuyến khích

2

Đinh Đa

Diễm

20140654

17/11/1996

Khuyến khích

3

Vũ Trí

Minh

20142975

13/6/1996

Khuyến khích

4

Nguyễn Quý

Thiện

20153582

10/31/1997

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Lê Tiến

Thành

20133516

6/9/1995

Nhì

2

Vũ Trí

Minh

20142975

13/6/1996

Khuyến khích

3

Đinh Đa

Diễm

20140654

17/11/1996

Khuyến khích

 - Chi tiết máy: Giải ba đồng đội

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Nguyễn Xuân

Dũng

20140824

13/6/1996

Nhì

2

Lưu Xuân

Bách

20140301

07/09/1996

Ba

3

Nguyễn Đức

Chí

20140454

20/7/1996

Khuyến khích

4

Phạm Thanh

Nhã

20143283

3/2/1996

Khuyến khích

5

Nguyễn Tuấn

Anh

20140176

4/3/1996

Khuyến khích

6

Đặng Lai

Tuyên

20144978

29/5/1996

Khuyến khích

7

Nguyễn Văn

Phúc

20143479

11/4/2017

Khuyến khích

8

Phạm Quý Đức

Thịnh

20144299

31/8/1996

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Thiết kế Chi tiết máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Trần Xuân

Đạt

20130884

10/9/1995

Nhì

2

Đặng Xuân

Hải

20131217

3/11/1995

Khuyến khích

3

Nguyễn Công

Doanh

20140672

30/4/1996

Khuyến khích

4

Đặng Văn

Vinh

20145259

03/11/1996

Khuyến khích


 - Kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên 2018:

 

STT

Tên đề tài

Họ và Tên - Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải

1.       

Nghiên cứu, thiết kế máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn với biên độ ứng suất tăng dần cho mẫu thử bằng thép.

Nguyễn Hữu Quyền    - KT CĐT 03 - K58

Phạm Duy Hưng         - KT CĐT 03 - K58

Nguyễn Xuân Hiến     - KT CĐT 01 - K58

Trần Xuân Đạt           - KT CĐT 02 - K58

Phạm Xuân Tuân        - KT CĐT 01 - K58

PGS.TS. Vũ Lê Huy

ThS. Hoàng Văn Bạo

Giải nhì cấp trường

2.     4

Phân tích dao động phi tuyến của vỏ trụ làm bằng vật liệu nano composite chứa dòng chảy chất lỏng bên trong và có gắn tấm vật liệu áp điện bên ngoài.

Nguyễn Đức Tiến  - KT CĐT 03 - K59

ThS. Đinh Gia Ninh

Giải ba cấp trường

3.       

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ cân bằng cho xe hai bánh ứng dụng hiệu ứng gyroscope.

Nguyễn Văn Phúc       - KTCK07 - K58

Nguyễn Văn Hoàng    - KTCK07 - K58

Đồng Tuấn Anh          - CĐT03 - K59

Nguyễn Đức Long      - CĐT03 - K59

TS. Nguyễn Chí Hưng

Giải Poster

 Xin chúc mừng tất cả các em!

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lịch bảo vệ Đồ án Chi tiết máy + Đồ án Thiết kế Cơ khí + Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử

Học kỳ 2017.2

Lịch bảo vệ cụ thể của từng lớp theo danh sách bên dưới.

1. Chỉ các sinh viên đã được thầy hướng dẫn ký vào Thuyết minh và bản vẽ mới được bảo vệ;

 2. Nếu các sinh viên sửa và in bản vẽ khác thì vẫn phải cầm thêm bản vẽ đã được thầy hướng dẫn đã ký;

 3. Danh sách bảo vệ sẽ được thông báo tại địa điểm bảo vệ;

 4. Sinh viên nào trùng thi môn khác vào kíp 1 thì sau khi thi xong môn học đó sẽ đến để bảo vệ, sinh viên nào trùng lịch thi môn học khác vào kíp 2 thì đến sớm để xin bảo vệ trước rồi đi thi môn học khác;


Mã lớp

Lớp

Mã HP

Tên HP

Thứ

Ngày thi

Nhóm

Phòng thi

Thời gian

672207

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 2

D9-101

Chỉ trong buổi sáng
Từ 8h

672207

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 1

D9-101

672217

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 1

D9-101

672217

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

Nhóm 2

D9-201

672231

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ hai

18/06/2018

TC

D9-201

672152

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-101

Chỉ trong buổi sáng
Từ 8h

672152

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-101

672166

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-101

672166

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-101

672192

CN CNCTN K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

TC

D3-201

Chỉ trong buổi chiều
Từ 13h

672232

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 2

D3-201

672232

KTCK K58,59,60

ME3130

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-201

673894

KTHH 58,59,60

ME3131

Đồ án chi tiết máy

Thứ ba

19/06/2018

TC

D3-201

673840

KTCDT K59

ME4228

Đồ án thiết kế hệ thống CĐT

Thứ ba

19/06/2018

TC

D9-301

Từ 8h30-9h30 sáng

673621

KTCĐT K59,60

ME4099

Đồ án thiết kế cơ khí

Thứ ba

19/06/2018

Nhóm 1

D3-301

Từ 13h-14h chiều


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HT CĐT VÀ CK - KỲ 2017.2

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HT CĐT - KỲ 2017.2

STT

Mã lớp

Mã HP

Mã SV

Tên SV

Lớp

GVHD

Lịch phát đề

 

1

673840

ME4228

20146094

Nguyễn Văn Công

CN- Cơ điện tử 2 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, Sáng thứ 2, ngày 5/2/2018

 

2

673840

ME4228

20155221

Phan Văn Cường

CN- Cơ điện tử 2 K60

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, Sáng thứ 2, ngày 5/2/2018

 

3

673840

ME4228

20135212

Trần Văn Cường

CN-KT Cơ điện tử 01 K58

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, Sáng thứ 2, ngày 5/2/2018

 

4

673840

ME4228

20155545

Đinh Hoàng Hiếu

CN- Cơ điện tử 2 K60

Nguyễn Hồng Thái

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

5

673840

ME4228

20146270

Hoàng  Hiếu

CN- Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

6

673840

ME4228

20146278

Quản Trung Hiếu

CN- Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

7

673840

ME4228

20156504

Nguyễn Quốc Thắng

CN- Cơ điện tử 1 K60

Nguyễn Chí Hưng

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

8

673840

ME4228

20156509

Phùng Quốc Thắng

CN- Cơ điện tử 2 K60

Nguyễn Chí Hưng

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

9

673840

ME4228

20156560

Nguyễn Văn Thuỳ

CN- Cơ điện tử 1 K60

Nguyễn Chí Hưng

9h00-10h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 


DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ KHÍ - KỲ 2017.2

STT

Mã lớp

Mã HP

Mã SV

Tên SV

Lớp

GVHD

Lịch phát đề

 

1

673621

ME4099

20150602

Khương Đức Duy

Kỹ thuật cơ điện tử 06-K60

Nguyễn Xuân Hạ

10h00-11h00, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 

2

673621

ME4099

20152011

Nguyễn Văn Khiết

Kỹ thuật cơ điện tử 05-K60

Nguyễn Xuân Hạ

10h00-11h00, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 

3

673621

ME4099

20152015

Nguyễn Đăng Khoa

Kỹ thuật cơ điện tử 04-K60

Nguyễn Xuân Hạ

10h00-11h00, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 

4

673621

ME4099

20152067

Nguyễn Trung Kiên

Kỹ thuật cơ điện tử 04-K60

Vũ Lê Huy

14h00-15h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

5

673621

ME4099

20152477

Nguyễn Thị Minh

Kỹ thuật cơ điện tử 06-K60

Vũ Lê Huy

14h00-15h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

6

673621

ME4099

20152496

Thân Ngọc Minh

Kỹ thuật cơ điện tử 06-K60

Vũ Lê Huy

14h00-15h00, Sáng thứ 5, ngày 8/2/2018

 

7

673621

ME4099

20152527

Đặng Phương Nam

Kỹ thuật cơ điện tử 06-K60

Phạm Minh Hải

9h00-10h00, Sáng thứ 6, ngày 9/2/2018

 

8

673621

ME4099

20152669

Trịnh Văn Nghĩa

Kỹ thuật cơ điện tử 03-K60

Phạm Minh Hải

9h00-10h00, Sáng thứ 6, ngày 9/2/2018

 

9

673621

ME4099

20152838

Vũ Hồng Phong

Kỹ thuật cơ điện tử 05-K60

Phạm Minh Hải

9h00-10h00, Sáng thứ 6, ngày 9/2/2018

 

10

673621

ME4099

20152854

Đặng Văn Phúc

Kỹ thuật cơ điện tử 02-K60

Hoàng Văn Bạo

8h00-8h30, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 

11

673621

ME4099

20153098

Vũ Văn Quyền

Kỹ thuật cơ điện tử 05-K60

Hoàng Văn Bạo

8h00-8h30, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 

12

673621

ME4099

20153156

Lê Văn Sáng

Kỹ thuật cơ điện tử 01-K60

Hoàng Văn Bạo

8h00-8h30, Sáng thứ 3, ngày 6/2/2018

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THÔNG BÁO PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - HỌC KỲ 2017.2

Sinh viên xem phân công thầy hướng dẫn và buổi thông qua đồ án ở trong tệp tin. Lịch phát đề của các thầy ở trong bảng bên dưới

Thầy

Lịch phát đề hoặc địa chỉ trang web phát đề

Hoàng Văn Bạo

https://sites.google.com/site/baohvhust/ke-hoach-lam-viec/KH_Do-an-chi-tiet-may

Nguyễn Xuân Hạ

https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk/thong-bao

Phạm Minh Hải

https://sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn/sinh-vien-dai-hoc/dho-an-chi-tiet-may

Nguyễn Chí Hưng

9h00-10h00 sáng thứ 5 (1/2/2018), tại D3-305

Vũ Lê Huy

https://sites.google.com/site/vulehuyhust/dhao-tao/dho-an

Phạm Hồng Phúc

8h30-10h00 sáng thứ 6 (2/2/2018), tại D3-305

Nguyễn Hải Sơn

https://sites.google.com/site/huongdandactm

Trịnh Đồng Tính

https://sites.google.com/site/mrtinhtd

Đặng Bảo Lâm

14h00-15h00 chiều thứ 6 (2/2/2018), tại D3-305


Sinh viên xem danh sách phân công ở đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1qXOq6dW4ceDB2GuQz3807IXfBLctiXEX?usp=sharing

 

Các thông báo sau này của Bộ môn sẽ đăng trên trang web:

http://thietkemay.edu.vn/

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông báo

Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2017.2

 

Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy (không trùng lịch học trên lớp), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.

 

Hạn đăng ký: Thứ 5, ngày 25/1/2018.

 

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau:

 

https://goo.gl/forms/kBE4v0rLhACtrC5Y2

 

Xem và theo dõi các thông báo liên quan đến Đồ án chi tiết máy tại trang web: 

http://thietkemay.edu.vn/

 hoặc 

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/thong-bao-cua-bo-mon


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông báo Lịch bảo vệ Đồ án Chi tiết máy + Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử - Học kỳ 2017.1

Lịch bảo vệ cụ thể của từng lớp theo danh sách bên dưới.

1. Chỉ các sinh viên đã được thầy hướng dẫn ký vào Thuyết minh và bản vẽ mới được bảo vệ;

 2. Nếu các sinh viên sửa và in bản vẽ khác thì vẫn phải cầm thêm bản vẽ đã được thầy hướng dẫn đã ký;

 3. Danh sách bảo vệ sẽ được thông báo tại địa điểm bảo vệ;

 4. Sinh viên nào trùng thi môn khác vào kíp 1 thì sau khi thi xong môn học đó sẽ đến để bảo vệ, sinh viên nào trùng lịch thi môn học khác vào kíp 2 thì đến sớm để xin bảo vệ trước rồi đi thi môn học khác;

 

Lịch bảo vệ Đồ án Chi tiết máy

STT

Mã Lớp

Mã HP

Lớp

Ngày BV

Thứ

Thời gian

Địa điểm

1.   

668777

ME3130

CN CTM K58,59,60

12/01/2018

Thứ sáu

Từ 8h00 đến 11h00

D9-101

2.   

668778

ME3130

KTCK K58,59

12/01/2018

Thứ sáu

Từ 8h00 đến 11h00

D9-101

3.   

668779

ME3130

KTCK K58,59

12/01/2018

Thứ sáu

Từ 8h00 đến 11h00

D9-101

4.   

668780

ME3130

KTCĐT K58,59

13/01/2018

Thứ bảy

Từ 8h00 đến 11h00

D3,5-201

5.   

668781

ME3130

KTCKDL K58,59

13/01/2018

Thứ bảy

Từ 8h00 đến 11h00

D3,5-201

6.   

668782

ME3131

KTHH K58,59

13/01/2018

Thứ bảy

Từ 8h00 đến 11h00

D3,5-201


Lịch bảo vệ Đồ án Thiết kế hệ thống Cơ điện tử

STT

Mã lớp

Mã HP

Tên học phần

Ngày

Thứ

Giờ

Địa điểm

1

668796

ME4336

Đồ án thiết HT CĐT

11/01/2018

Thứ năm

Từ 10h00 sáng

D9-205


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 2018

Cho các môn: 

Nguyên lý máy; Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy; Chi tiết máy; Ứng dụng tin học trong thiết kế Chi tiết máy

 

- Hạn đăng ký: thứ 6, ngày 31/12/2017.

- Điền vào mẫu sau để đăng ký tham dự:

https://goo.gl/forms/o3s6tNi5KKigw4XM2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT ĐỀ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - HỌC KỲ 2017.1

Thầy

Lịch phát đề hoặc địa chỉ trang web phát đề

Hoàng Văn Bạo

https://sites.google.com/site/baohvhust/ke-hoach-lam-viec/KH_Do-an-chi-tiet-may

Nguyễn Xuân Hạ

https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk/thong-bao/06092017giaodevakehoachthongquadhactmky20171ab

Phạm Minh Hải

https://sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn/sinh-vien-dai-hoc/dho-an-chi-tiet-may

Nguyễn Chí Hưng

https://sites.google.com/site/drhungnguyenchi

Vũ Lê Huy

https://sites.google.com/site/vulehuyhust/dhao-tao/dho-an

Phạm Hồng Phúc

9h00-11h00 sáng thứ 2 (11/9/2017), tại D3-305

Nguyễn Hải Sơn

8h30-10h00 sáng thứ 5 (14/9/2017), tại D3-305

Trịnh Đồng Tính

https://sites.google.com/site/mrtinhtd

 

Các thông báo sau này của Bộ môn sẽ đăng trên trang web:

http://thietkemay.edu.vn/

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Danh sách phân công thực tập công nghiệp (ME4991) - kỳ 2017.1

STT

Mã SV

Họ tên SV

Lớp

GVHD

Lịch hẹn gặp

Công ty

1

20146580

Mai Đức Quân

CN- Cơ điện tử 2 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

2

20146670

Nguyễn Đình Thân

CN- Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

3

20146659

Nguyễn Đức Thắng

CN- Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

4

20146665

Trần Đức Thắng

CN- Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

5

20146651

Phạm Văn Thành

CN- Cơ điện tử 2 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

6

20146639

Nguyễn Đắc Thao

CN- Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

9h30, thứ 2, ngày 25/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH phát triển công nghệ Nam Yên

7

20146674

Hồ Xuân Thịnh

CN- Cơ điện tử 1 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

8

20146694

Lê Thế Thùy

CN- Cơ điện tử 2 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

9

20146705

Trần Đức Tiến

CN- Cơ điện tử 1 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

10

20146712

Nguyễn Quốc Toàn

CN- CTM K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

11

20169901

Nguyễn Văn Trinh

CN- CTM K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

12

20146736

Bùi Bá Trung

CN- Cơ điện tử 2 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

13

20146739

Đỗ Thành Trung

CN- Cơ điện tử 1 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

14

20146748

Trần Duy Trung

CN- Cơ điện tử 2 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long

15

20146750

Bùi Mạnh Trường

CN- Cơ điện tử 2 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 6, ngày 22/9/2017,

tại D3-305

Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Hoàng Long-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Phân công hướng dẫn đồ án thiết kế Hệ thống cơ điện tử - Kỳ 2017.1

Danh sách phân công và lịch phát đề của các thầy như sau:

STT

Mã Lớp

Mã HP

Mã SV

Họ tên SV

Lớp

GVHD

Lịch phát đề

1

668796

ME4336

20143408

Bùi Thanh Phong

Cơ điện tử 3 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

2

668796

ME4336

20143463

Hoàng Bá Phúc

Cơ điện tử 1 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

3

668796

ME4336

20143510

Lê Minh Phương

Cơ điện tử 4 K59

Hoàng Văn Bạo

15h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

4

668796

ME4336

20143628

Dương Văn Quân

Cơ điện tử 3 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

5

668796

ME4336

20143816

Ngô Thái Sơn

Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

6

668796

ME4336

20143828

Nguyễn Hoài Sơn

Cơ điện tử 4 K59

Nguyễn Xuân Hạ

sáng thứ 2, ngày 29/9/2017, tại D3-305

7

668796

ME4336

20143686

Nguyễn Đức Quyết

Cơ điện tử 2 K59

Vũ Lê Huy

10h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

8

668796

ME4336

20143770

Nguyễn Đức Sáng

Cơ điện tử 1 K59

Vũ Lê Huy

10h30, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

9

668796

ME4336

20143479

Nguyễn Văn Phúc

Cơ điện tử 4 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

10

668796

ME4336

20143567

Đặng Như Quang

Cơ điện tử 3 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

11

668796

ME4336

20143637

Lê Đình Quân

Cơ điện tử 3 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

12

668796

ME4336

20143713

Nguyễn Tất Quý

Cơ điện tử 2 K59

Đặng Bảo Lâm

9h00-10h00, thứ 2, ngày 25/9/2017, tại D3-305

13

668796

ME4336

20143723

Văn Đình Quý

Cơ điện tử 4 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305

14

668796

ME4336

20143784

Bùi Công Sơn

Cơ điện tử 2 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305

15

668796

ME4336

20143794

Đặng Quang Sơn

Cơ điện tử 1 K59

Nguyễn Hồng Thái

9h00-9h30, thứ 5, ngày 28/9/2017, tại D3-305