Thông báo của Bộ môn

Bộ môn Cơ sở  thiết kế máy và Rô-bốt

--------------------------------------------------------------


Thông báo

Kế hoạch phát đề và phân công hướng dẫn Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2018.1


Thầy

Lịch phát đề hoặc địa chỉ trang web phát đề

Hoàng Văn Bạo

https://sites.google.com/site/baohvhust/ke-hoach-lam-viec/KH_Do-an-chi-tiet-may

Nguyễn Xuân Hạ

https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabk/thong-bao

Phạm Minh Hải

https://sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn/sinh-vien-dai-hoc/dho-an-chi-tiet-may

Nguyễn Chí Hưng

https://sites.google.com/site/drhungnguyenchi

Phạm Hồng Phúc

8h30-9h30 sáng thứ 5 (20/9/2018), tại D3-305

Nguyễn Hải Sơn

https://sites.google.com/site/huongdandactm

Trịnh Đồng Tính

https://sites.google.com/site/mrtinhtd

Đặng Bảo Lâm

14h00-14h30 chiều thứ 5 (20/9/2018), tại D3-305

Vương Văn Thanh

14h00-14h30 chiều thứ 6 (21/9/2018), tại D3-305


Sinh viên xem danh sách phân công giáo viên hướng dẫn ở đây:

https://drive.google.com/file/d/160l_Vqsojo-3-kCOXmA3y8TV1KEUrzxd/view?usp=sharing

 

Các thông báo sau này của Bộ môn sẽ đăng trên trang web:

http://thietkemay.edu.vn/

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông báo

Về việc Đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy - Học kỳ 2018.1

 

Để tạo điều kiện học tập cho sinh viên đăng ký học phần Đồ án Chi tiết máy (không trùng lịch học trên lớp), đề nghị các sinh viên đăng ký lịch thông qua Đồ án Chi tiết máy theo mẫu bên dưới. Sau khi có đăng ký, Bộ môn sẽ dựa trên lịch đăng ký để phân công giáo viên hướng dẫn.

Chú ý:  Đối với những sinh viên không đăng ký lịch, Bộ môn sẽ phân ngẫu nhiên. Khi đó nếu bị trùng lịch học thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm, Bộ môn sẽ không thực hiện phân công lại.

 

Hạn đăng ký: Thứ 4, ngày 05/9/2018.

 

Đăng ký lịch thông qua theo biểu mẫu tại địa chỉ sau:

 

https://goo.gl/forms/bNjbrZVd6buoJinb2

 

Xem và theo dõi các thông báo liên quan đến Đồ án chi tiết máy tại trang web: 

http://thietkemay.edu.vn/

 hoặc 

https://sites.google.com/site/thietkemayhust/thong-bao-cua-bo-mon


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018 và 

Nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot


Năm học 2017-2018 đã kết thúc với thành tích đạt được của Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Roobot đạt được nhờ công sức của các em sinh viên. Sau đây là kết quả của Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của các môn do Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot quản lý và Nghiên cứu khoa học sinh viên như sau:

 

- Kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018 của các môn:

 - Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Lê Tiến

Thành

20133516

6/9/1995

Khuyến khích

2

Đinh Đa

Diễm

20140654

17/11/1996

Khuyến khích

3

Vũ Trí

Minh

20142975

13/6/1996

Khuyến khích

4

Nguyễn Quý

Thiện

20153582

10/31/1997

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Lê Tiến

Thành

20133516

6/9/1995

Nhì

2

Vũ Trí

Minh

20142975

13/6/1996

Khuyến khích

3

Đinh Đa

Diễm

20140654

17/11/1996

Khuyến khích

 - Chi tiết máy: Giải ba đồng đội

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Nguyễn Xuân

Dũng

20140824

13/6/1996

Nhì

2

Lưu Xuân

Bách

20140301

07/09/1996

Ba

3

Nguyễn Đức

Chí

20140454

20/7/1996

Khuyến khích

4

Phạm Thanh

Nhã

20143283

3/2/1996

Khuyến khích

5

Nguyễn Tuấn

Anh

20140176

4/3/1996

Khuyến khích

6

Đặng Lai

Tuyên

20144978

29/5/1996

Khuyến khích

7

Nguyễn Văn

Phúc

20143479

11/4/2017

Khuyến khích

8

Phạm Quý Đức

Thịnh

20144299

31/8/1996

Khuyến khích

 - Ứng dụng tin học trong Thiết kế Chi tiết máy

STT

Họ

Tên

Mã SV

Ngày sinh

Giải

1

Trần Xuân

Đạt

20130884

10/9/1995

Nhì

2

Đặng Xuân

Hải

20131217

3/11/1995

Khuyến khích

3

Nguyễn Công

Doanh

20140672

30/4/1996

Khuyến khích

4

Đặng Văn

Vinh

20145259

03/11/1996

Khuyến khích


 - Kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên 2018:

 

STT

Tên đề tài

Họ và Tên - Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải

1.       

Nghiên cứu, thiết kế máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn với biên độ ứng suất tăng dần cho mẫu thử bằng thép.

Nguyễn Hữu Quyền    - KT CĐT 03 - K58

Phạm Duy Hưng         - KT CĐT 03 - K58

Nguyễn Xuân Hiến     - KT CĐT 01 - K58

Trần Xuân Đạt           - KT CĐT 02 - K58

Phạm Xuân Tuân        - KT CĐT 01 - K58

PGS.TS. Vũ Lê Huy

ThS. Hoàng Văn Bạo

Giải nhì cấp trường

2.     4

Phân tích dao động phi tuyến của vỏ trụ làm bằng vật liệu nano composite chứa dòng chảy chất lỏng bên trong và có gắn tấm vật liệu áp điện bên ngoài.

Nguyễn Đức Tiến  - KT CĐT 03 - K59

ThS. Đinh Gia Ninh

Giải ba cấp trường

3.       

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ cân bằng cho xe hai bánh ứng dụng hiệu ứng gyroscope.

Nguyễn Văn Phúc       - KTCK07 - K58

Nguyễn Văn Hoàng    - KTCK07 - K58

Đồng Tuấn Anh          - CĐT03 - K59

Nguyễn Đức Long      - CĐT03 - K59

TS. Nguyễn Chí Hưng

Giải Poster

 Xin chúc mừng tất cả các em!

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 2018

Cho các môn: 

Nguyên lý máy; Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy; Chi tiết máy; Ứng dụng tin học trong thiết kế Chi tiết máy

 

- Hạn đăng ký: thứ 6, ngày 31/12/2017.

- Điền vào mẫu sau để đăng ký tham dự:

https://goo.gl/forms/o3s6tNi5KKigw4XM2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------