Clip dạy vẽ động vật


Gnomon Workshop: Introduction to Animal Anatomy
FLV | ~2556 kb/s | 1024x768 | duration: n/a | English: MP3, 48 kb/s (1 ch) | 801 mb

Clip giới thiệu toàn diện phương pháp vẽ - dựng hình động vật
Giới thiệu toàn diện vẽ giải phẫu động vật này cho các nghệ sĩ muốn vẽ chân thực-động vật từ trí tưởng tượng của họ. Tác giả Marshall cho thấy rằng cốt lõi của kỹ năng này là biết cấu trúc xương động vật, cấu tạo cơ bắp, xây dựng ba chiều, các phương pháp thực hành những nguyên tắc này dễ dàng. Tác giả Marshall sử dụng hàng trăm bản vẽ để hiển thị các thành phần chính của nhiều loài động vật, giải phẫu học của nó hoạt động như thế nào, và làm thế nào xem xét giải phẫu xác thực, cũng như các phương pháp vẽ vận độngscreenshot


Comments