Chủ sở hữu trang web

  • Thiet ke in Ha noi

45 catalogue quảng cáo thiết kế nổi bật

đăng 07:42 09-06-2011 bởi Thiet ke in Ha noi   [ đã cập nhật 07:52 09-06-2011 ]
Catalogue là một sản phẩm marketing quan trọng cho nhiều công ty. Một catalogue được thiết kế tốt chuyên nghiệp sẽ đạt được hiệu quả trong các chiến lược marketing. Trong bài này sẽ giới thiệu 45 catalogue quảng cáo từ các nhà thiết kế khác nhau. Bạn click vào hình ảnh mỗi sản phẩm sẽ link đến được các nguồn tài liệu gốc.

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design

Brochure Design


Comments