Thể hiện thiết kế đồ họa với thông tin dữ liệu

đăng 08:05 19-05-2011 bởi Thiet ke in Ha noi   [ đã cập nhật 20:45 11-02-2014 ]
Các thông tin dữ liệu được thiết kế một cách thông minh - chúng thực sự thoát ra ngoài sự khô khan và đơn điệu của các dữ liệu.

1. Thể hiện mã các quốc gia trên thế giới

Với bản đồ thế giới các mã được thể hiện bằng các chữ to nhỏ với màu sắc khác nhau

Country Codes of the World

Countries in Data Visualization and Infographics

2. Cờ và thông tin địa lý màu sắc tương ứng với màu cờ
Flags as Infographics

Brazil in Data Visualization and Infographics

Usa in Data Visualization and Infographics

3. ''Độc lập'' chính trị:
Đã được đăng lên trang đầu tạp chi ''Independent". Ngừng bắn ngay lập tức ở Trung đông khi khủng hỏang chính trị xảy ra tháng 7/2007
Independent: Infographic

Middle-east-cease-fire-country-vote in Data Visualization and Infographics

4. Đế chế ảo
Thu nhập của các tập đoàn đa quốc gia với GDP một số nước
Virtual countries

Countries in Data Visualization and Infographics


Countries2 in Data Visualization and Infographics

5. Thể hiện Liên kết các doanh nghiệp
Corporate connections:

Corporate in Data Visualization and Infographics


6. Minh họa liên kết các kiểu dữ liệu

DIZZIA, Gregory M.

Intimate in Data Visualization and Infographics

Virtual Water


Virtualwater in Data Visualization and Infographics

Apple’s Tipping Point: Macs For The Masses

Apple in Data Visualization and Infographics

AT&T/Bell System Pre- & Post-Divestiture Chart

Pyramid in Data Visualization and Infographics

Flickr User Model

Flickr in Data Visualization and Infographics

Journey into the Universe


Journey in Data Visualization and Infographics

Megan Jaegerman

Asket1 in Data Visualization and Infographics

Asket2 in Data Visualization and Infographics

Good Magazine Infographics

Girls in Data Visualization and Infographics

Innocent in Data Visualization and Infographics

Storespace in Data Visualization and Infographics

Debt in Data Visualization and Infographics

Who Participates and what people are doing online

Online in Data Visualization and Infographics

The Cost of Living on the Bleeding Edge of Gadgetry

Infogr in Data Visualization and Infographics

A year in Iraq

Iraq in Data Visualization and Infographics

Cubism and Abstract Art

Tufte in Data Visualization and Infographics

MyMap

Social in Data Visualization and Infographics

When Bots Attack

Estonia in Data Visualization and Infographics

Mapping the Blogosphere

Blogs in Data Visualization and Infographics

Globalization

Global in Data Visualization and Infographics


George W. Bush Speech Infographics

Nyt Words in Data Visualization and Infographics


Comments