Thể hiện Người tàng hình

đăng 03:31 22-02-2011 bởi Thiet ke in Ha noi

The Invisible Man

Nghệ sĩ Trung Quốc Liu Bolin đã quay trở lại với công việc nghệ thuật ngụy trang

Cơ thể được tô vẽ với sơn và màu nước hòan toàn hòa nhập với môi trường xung quanh

Mục đích những trình diễn này để cho thấy con người có thể hòa nhập trong xã hội ngày nay

Bricks

City

Sawmill

Great Wall

Theater

Supermarket

Forbidden City

Dragon

Coal Pile

Venice

Comments